Tag Archives: PULINET

สมาชิกPULINET

31 August 2014
Posted by Banjong Rungphan

PULINET ย่อมาจาก ภาษาอังกฤษ Provincial University Network ภาษาไทย ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
ปี2557 PULINET ได้มีการเปลี่ยนแปลงโลโก้(สัญญลักษณ์)ใหม่ หลังจากที่ใช้โลโก้เดิมมานานมากคิดรวมแล้วน่าจะประมาณ 20 กว่าปีแล้วนะ(ก่อตั้งขึ้นในปี2529) โลโก้ใหม่ น่าจะแสดงตัวตนของPULINETได้ชัดเจนขึ้น
loco-Pulinet2
โลโก้Pulinet (เดิม)
 
loco-Pulinet3
โลโก้ …

ไปสัมมนา PULINET วิชาการครั้งที่ 3 ตอนไปแล้วได้อะไร …. จบ

ไปงานนี้แล้วได้เยอะแฮะ แต่ทุกอย่างจะทรงคุณค่ามากขึ้น หากสิ่งที่ได้มานั้นนำกลับมาใช้ในหน่วยงานได้แม้สักนิดก็ยังดี จึงขอเชิญชวนให้พวกเราได้พิสูจน์ด้วยตา ไปสัมผัสด้วยใจ แล้วมาลงมือทำหรือปรับให้เหมาะกับพวกเรา
หอสมุดฯ กำหนดคนที่ไป 3 กลุ่ม คือ 1) ผู้ที่จะพาไป หมายถึงคนที่จะพาน้องๆ ออกไปทำความรู้จักกับเพื่อนฝูงในวงการรวมทั้งจัดการเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆ เพื่อไม่ให้มีปัญหา และกลับมาทำเรื่องเบิกจ่าย 2) ผู้ไปเสนอผลงาน เรื่องนี้ขึ้นอยู่กับจริตแต่ละท่าน …

ไปสัมมนา PULINET วิชาการครั้งที่ 3 … ตอนไปเชียร์

การสัมมนาครั้งนี้ยังมีหนูเล็กไปเสนอผลงานเรื่อง บทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง การเรียนภาษาไทดำ : การส่งต่อความรู้ในยุคดิจิตอล
เรื่องนี้เราเคยเห็นตอนที่กำหนดให้มานำเสนอในเวที librarian Update เมื่อปีก่อน ในครั้งนี้ได้เห็นพัฒนาการชองงานที่รับเอา comment ไปปรับจนกระทั่งผลงานออกมาสำเร็จอย่างดีงาม
ตอนเราพูดหนูเล็กก็รวมพลไปให้กำลังใจเช่นกัน ขอขอบคุณน้องๆ ทุกคนมา ณ ที่นี้้ การให้กำลังใจซึ่งกันและกันเป็นเรื่องสวยงาม ปีนี้เรามีผลงานไปนำเสนอสองเรื่อง …

ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET)

2 February 2013
Posted by Chanpen Klomchaikhow

ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา (29 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2556) ได้เข้าร่วมการสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 29 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
ในการสัมมนามีหัวข้อที่น่าสนใจมากมายหลายเรื่อง แต่มีอยู่เรื่องหนึ่งที่มีการพูดถึงและอภิปรายกันอย่างกว้างขวาง นั่นก็คือเรื่องของความร่วมมือในลักษณะที่เป็นเครือข่าย หรือข่ายงาน และข่ายงานหนึ่งที่ได้รับการพูดถึงอยู่ตลอดในการสัมมนาก็คือ …

การพัฒนาผู้บริหารระดับกลาง ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา : ตอนที่ 2

หัวข้อต่อไปของการอบรมเป็นเรื่อง การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับผู้บริหารห้องสมุด โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมพร พุทธาพิทักษ์ผล  โดยได้นำแนวคิดต่างๆมาสรุปให้ฟัง จึงขอสรุปอีกครั้ง คือ
ปัจจัยภายนอกที่มีต่อห้องสมุด คือ
1. ภายในมหาวิทยาลัย  เช่น ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย การจัดการเรียนการสอน การบริการนักศึกษา การจัดการคุณภาพ
2. ภายนอกมหาวิทยาลัย …

การพัฒนาผู้บริหารระดับกลาง ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา : ตอนที่ 1

โครงการการพัฒนาผู้บริการระดับกลาง ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา เข้าภาพคือข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลับสาวนภูมิภาค หรือเรียกกันย่อๆ ว่า PULINET คืออะไร สรุปกันสั้นๆ ง่ายคือ คือการรวมตัวกันของห้องสมุดในมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค ซึ่งก็หมายถึงที่ไม่ได้อยู่ใน กทม. แม้จะเป็นชานเมืองอย่าง มสธ. ก็เข้ามาร่วมกับข่ายงานนี้ฯ รวมทั้งห้องสมุดตามวิทยาเขตต่างๆ ในบางมหาวิทยาลัย เช่น ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน …

Pulinet วิชาการ ครั้งที่1

6 July 2010
Posted by thidarat

ในหัวข้อ”Creative Library” งานนี้จัดขึ้นที่ โรงแรมเมธาวลัย ชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 24-25 มิถุนายน 2553 ที่พึ่งผ่านพ้นไป เพื่อเป็นการนำเสนอผลงานต่างๆ ที่ประยุกต์เอาความคิดสร้างสรรค์มาใช้กับงานห้องสมุด โดยครั้งนี้ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากรได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพประเดิมแรก
ในส่วนของงานมีการนำเสนอผลงานใน2ลักษณะ …

Previous Posts

Tags

blog CONSAL KPI PULINET การจัดการความรู้ การดูแลสุขภาพ การทำงาน การท่องเที่ยว การบริการ การปฏิบัติงานล่วงเวลา การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาตนเอง การพัฒนาบุคลากร การลงรายการ การศึกษาดูงาน การอ่าน การเรียนออนไลน์ กิจกรรมสำหรับเด็ก กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมห้องสมุด ความสุข ค่ายห้องสมุด งานบริการ ธรรมะ นวนิยาย นักเขียน บรรณารักษ์ บริการชุมชน ประกันคุณภาพ ภาพถ่าย ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วัด วันสำคัญ วารสาร สัมมนา สุขภาพ หนังสือ หนังสือบริจาค หนังสือและการอ่าน หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ห้องสมุด ห้องสมุด 24 ชั่วโมง อาหาร