Tag Archives: KPI

Competency : ค่าคาดหวัง ไม่ใช่ค่าเป้าหมาย

24 September 2015
Posted by Chanpen Klomchaikhow

หลังจากนำ KPI มาใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานมาหลายรอบการประเมิน (น่าจะตั้งแต่ปี 2553) แต่หลายคนอาจจะยังเข้าใจผิดในบางประเด็น
KPI เป็นตัวชี้วัดผลงาน ซึ่งในการประเมินจะมีการกำหนดค่าเป้าหมาย เพื่อเป็นเกณฑ์ที่ใช้ประเมินการให้คะแนน โดยกำหนดเป็น 5 ระดับ ตั้งแต่ระดับ 1 ไปจนถึงระดับ 5  โดยที่ KPI มักจะตั้งค่าในลักษณะที่เป็นรูปธรรม …

KPI ของหัวหน้าแมว เมี๊ยววว เมี้๊ยววว

พี่แมวพูดแบบไม่น้อยใจว่า มีคนเรียกท่านว่าหัวหน้าไม่กี่คน ดิฉันจึงตัดสินใจเรียกท่านบ่อยๆ ว่า หัวหน้าแมว ท่านบอกดิฉันว่า ไม่อาวววว เป็นหัวหน้าคนตะหาก บ่จ้ายหัวหน้าแมวววววว .. คิดถึงพี่เพชรที่ออกมาเล่าเรื่องยาสมุนไพรชนิดหนึ่งขึ้นอยู่ทางภาคเหนือ ที่ขำกันแทบแย่…
ลาพักร้อนไปสองวัน เนื่องจากอากาศอบอ้าวและมีคนชวนไปเดินป่าไปพี่ๆ มีโอกาสได้คุยกับน้องที่ทำหน้าที่ดูแลพิทักษ์ผืนป่าที่เป็นมรดกโลกให้อยู่คู่เมืองไทยและคู่โลก ระหว่างทางเห็นร่องรอยของการเผา ซึ่งไม่แน่ใจว่าเป็นไปไฟป่าปลอมหรือไฟป่าจริง ภูเขาแต่เดิมที่น่าจะมีต้นไม้ใหญ่ๆ ปัจจุบันกลายเป็นที่ปลูกกล้วย มันสำปะหลัง …

สัมมนา ตอนที่ 2/3

เนื่อหาของการสัมมนา ที่ประสงค์ให้พวกเราได้รับรู้ รับทราบ แสดงความเห็น ยอมรับมติและมีส่วนร่วม สามารถแบ่งออกเป็น 3 ตอน  คือ
ตอนที่ 1 รอบ Audition หลังจากที่ผู้อำนวยการ (อ.ดร. ศักดิพันธุ์ ตันวิมลรัตน์) ได้บอกเล่าความเป็นมาของแผนยุทธศาสตร์ บอกนโยบายและเป้าหมายของการทำงาน จากนั้นกลุ่มพวกเราออกไปตามยุทธศาสตร์ …

เมื่อเกณฑ์ค่าเป้าหมาย..บังเอิญเป็นของฉัน แต่ไม่ใช่ของเธอ…

24 March 2012
Posted by Chanpen Klomchaikhow

หากจะพูดกันถึงเรื่องเกณฑ์การประเมินผลงานตามแผนงานโครงการ และการประเมินผลงานของงานประจำที่เป็นงานหลัก (KPIs) ที่นำมาใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรหอสมุดฯ แล้ว ก็ผ่านการใช้ KPI กันมาหลายรอบการประเมิน ซึ่งอาจจะมีบางคนถูกใจหรือไม่ถูกใจกันบ้างเป็นเรื่องปกติ
แต่ที่อยากจะมาพูดให้ฟังกันในวันนี้ (เป็นความคิดเห็นส่วนตัว) เกี่ยวกับเรื่องเกณฑ์ค่าเป้าหมาย ระดับ 1-5 ที่นำมาเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานในแต่ละภารกิจ หลายคนอาจจะคิดว่า ทำไม KPI บางตัวถึงเป็นประโยชน์กับเกณฑ์ค่าเป้าหมายของคนบางกลุ่ม แต่ไม่เห็นได้ประโยชน์อะไรกับตนเอง …

แบบทดสอบ KPIs

23 November 2011
Posted by yupadee

ผลจากช่วงที่ผ่านมาเดินไปทางไหน ได้ยินแต่ว่า ต้องทำงานให้เข้าเป้า KPIs แสดงว่ารู้จัก KPIs กันแล้ว เป็น KPIs ประเภทที่พิจารณาตามหน้าที่งาน (Job KPI) ยิ่งได้ผ่านการทำ KPIs ภาคปฏิบัติกันไปแล้ว เป็น KPI เข้าใจว่าหลายคน (รวมทั้งตัวข้าพเจ้าด้วย) ทราบซึ้งเรื่อง …

ค่ากลาง

ในการทำ KPI ของพวกเราหมายถึงหัวหน้าทั้งหลายในห้องสมุด ตกลงกันว่าจะให้เกณฑ์ 3 เป็นค่ากลาง
คำว่าค่ากลางหมายถึง ค่าเฉลี่ยปกติ (ที่มีโน้มไปทางน้อย) ที่คิดว่าสามารถทำได้
คำว่า ที่คิดว่าสามารถทำได้ เป็นข้อความทั่วๆ ไป ที่คงเห็นกันดาดดื่นสำหรับผู้ที่ต้องการแสดงความคิดเห็น
แต่ในการทำงานจริง ที่คิดว่าสามารถทำได้ จะต้องมีผลเป็นรูปธรรมที่สามารถจับต้องได้ อธิบายที่มา ที่ไป …

Who can do? You ทำได้.

หลังจากที่พวกเรามี KPI อยู่ในอ้อมกอด ที่กอดกันอย่างเย็นละเยือก ร้อนผ่าว หรืออบอุ่น  ในที่สุดก็ถึงเทศกาลประเมิน
การประเมินก็ให้พวกเราเขียนรายงานผลตาม KPI ที่อยู่ในอ้อมกอด ฝ่ายบริการหลังจากที่ดิฉันค้อนควัก ก้อสำเร็จเรียบร้อย พร้อมหลักฐานที่มาหนับหนุนว่าทำได้นะฮ๊า ไม่ได้โม้….
หกเดือนครั้งสำหรับการประเมินตัวเอง นับว่ากำลังพอดี  คาดว่าคงจะเข้าใจมากขึ้น และดีใจที่ได้ยินหลายๆ ท่านบอกว่า 1 …

Previous Posts

Tags

blog CONSAL KPI PULINET การจัดการความรู้ การดูแลสุขภาพ การทำงาน การท่องเที่ยว การบริการ การปฏิบัติงานล่วงเวลา การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาตนเอง การพัฒนาบุคลากร การลงรายการ การศึกษาดูงาน การอ่าน การเรียนออนไลน์ กิจกรรมสำหรับเด็ก กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมห้องสมุด ความสุข ค่ายห้องสมุด งานบริการ ธรรมะ นวนิยาย นักเขียน บรรณารักษ์ บริการชุมชน ประกันคุณภาพ ภาพถ่าย ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วัด วันสำคัญ วารสาร สัมมนา สุขภาพ หนังสือ หนังสือบริจาค หนังสือและการอ่าน หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ห้องสมุด ห้องสมุด 24 ชั่วโมง อาหาร