Archives

การตรวจหนังสือชำรุดก่อนส่งฝ่ายวิเคราะห์ฯซ่อม

ไม่่ยากไม่เย็นไม่เป็นปัญหาเพียงแต่หนังสือที่จะส่งซ่อมมีมาจากหลายคนหลายที่ภายในห้องสมุด เราผู้มีหน้าที่ตรวจหนังสือก่อนส่งขี้นซ่อม ตรวจดังนี้คือ
– ตรวจลักษณะการชำรุด ซ่อมเองไ้ด้เบื้องต้นชำรุดไม่มากพอซ่อมเองได้ซ่อมเองเลย แล้วนำออกบริการและถ้าเลขเรียกหนังสือชำรุดก็แยกเพื่อส่งเขียนเลขเรียกใหม่
– หน้าขาดหรือไม่ ถ้าขาดขอถ่ายเอกสารปรึกษาหัวหน้าฝ่ายก่อนนะ ถ้าหนังสือเล่มที่จะส่งซ่อมนั้นเป็นภาพสีจะได้ขอถ่ายเป็นภาพสี  ก่อนส่งซ่อมพร้อมประสานงานกับผู้ซ่อมได้ด้วยยิ่งดี
– หรือกรณีหนังสือเล่มนั้นเป็นหนังสือของมหาวิทยาลันสุโขทัยธรรมาธิราชซ่อมไม่คุ้มสู้ซื้อใหม่ไ ม่ได้ ทำบันทึกปรึกษาหัวหน้าฝ่ายให้ความเห็นชอบหรืออนุญาตก่อนแล้วค่อยส่งประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องตามคำสั่งของหัวหน้าฝ่าย
– ถ้าหนังสือมีรอยขูด ขีดแสดงความเป็นเจ้าของ(ใช่หนังสือห้องสมุดนั้นล่ะ) ถ้ารอยขูดขีดเป็นรอยปากกาคงไปจัดการลบให้ไม่ได้ …

เก็บสถิติการจัดชั้นง่าย ๆสไตล์วรรณวิภา

29 September 2009
Posted by wanvipa

มีสถิติก็ต้องมีการเก็บ เพราะมีการเก็บจึงมีสถิติ
การเก็บสถิติการจัดชั้น มีการเก็บสถิติอยู่ 2 ลักษณะ คือ ต้องเก็บสถิติการจัดชั้นในเวลา และเก็บสถิติการจัดชั้นนอกเวลาราชการ ในเวลาเจ้าหน้าที่จัดชั้นของฝ่ายบริการเป็นผู้ลงสถิติการจัดชั้นโดยเปิดสมุดไว้ให้ลงสถิติทุกชั้น ส่วนสถิติจัดชั้นนอกเวลาราชการ ก็จะเปิดแฟ้มให้ลงสถิติการจัดชั้นล่วงเวลาไว้ให้ทุกชั้นเช่นกันโดยเจ้าหน้ที่ที่ปฎิบัติงานล่วงเวลาจะเป็นผู้ลงสถิติ
การเปิดแฟ้มเและสมุดให้ลงสถิติทั้งในและนอกเวลา ข้อนี้เป็นที่ทราบกันดีแต่บางทีบางท่านก็ลงสถิติกันบ้างไม่ลงกันบ้างก็สุดแต่ใจจะไขว่คว้าแต่ปรารถนาให้ทุกท่านช่วยกันลงสถิตินะจ๊ะเพราะเป็นผลงานของพวกเราไง แน่ะไม่ต้องแอบค้อนเลยแต่ถ้าบางท่านหลงลืมไปบ้างอิฉันก็จะต้องประมาณการหรือเก็บตามจุดต่าง ๆที่คาดว่าจะมีสถิติเช่น จำนวนสถิติในเวลาจะไ้ด้จากที่ส่งขี้นสิฟท์บริเวณเคานเตอรฺยืม- คืน นอกเวลาได้สถิติจากสถิติการปฎิบัตินอกเวลาราชการของรายงานเวรของหัวหน้าเวรแต่ละอาคาร
สำหรับหัวข้อสถิติที่จะเก็บสถิติมีตามนี้นะเจ้าค่ะ …

คืนสู่สามัญ ทางรอดของชีวิต

25 May 2009
Posted by wanvipa

100_0060100_0128
คนเราจะมีจะจน หรือมีอำนาจล้นฟ้าแค่ไหน  หากไม่รู้จักพอไม่รู้จักหยุดตัวเอง แสวงหาความสุขผิดที่ผิดทางบนความทุกข์ยากของผู้อื่น
ทำลายทุกอย่าง เช่น ป่าไม้ ต้นน้ำลำธาร ทรัพยากรธรรมชาติ รับประทานทุกอย่าง ไม่เลือกแม้ปูน ทราย เหล็ก หิน โดยการคอรัปชั่นไม่รู้จักเพียงพอ ไม่ทำตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว บุคคลข้างต้นโอกาสที่จะคืนสู่สามัญนั้นไม่มีเลย
ซึ่งหากตั้งข้อสังเกตให้ดีจะพบว่าความมั่งคั่งไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการมีความสุขโดยตรงเลยในยามเศรษฐกิจกำลังถดถอย เราควรหันมาปรับพฤติกรรมหลายๆอย่างของเรา รู้เท่าทันปัญหาและความคิดของเราเองช่วยกันแก้ปัญหาร่วมมือร่วมใจกันไม่แบ่งก๊ก …

opac

13 May 2009
Posted by wanvipa

การบริการเปิด – ปิด web opac
บุคลากรของฝ่ายบริการทุกคนมีหน้าที่ที่ต้องปฎิบัติในช่วงเช้า 7.45 – 8.30 น. ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย สำหรับการเปิด opac ของชั้น3 -4 ก็เช่นเดียวกัน
ชั้น3 มีopac ทั้งสิ้น 9 …

Tags

blog CONSAL KPI PULINET การจัดการความรู้ การดูแลสุขภาพ การทำงาน การท่องเที่ยว การบริการ การปฏิบัติงานล่วงเวลา การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาตนเอง การพัฒนาบุคลากร การลงรายการ การศึกษาดูงาน การอ่าน การเรียนออนไลน์ กิจกรรมสำหรับเด็ก กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมห้องสมุด ความสุข ค่ายห้องสมุด งานบริการ ธรรมะ นวนิยาย นักเขียน บรรณารักษ์ บริการชุมชน ประกันคุณภาพ ภาพถ่าย ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วัด วันสำคัญ วารสาร สัมมนา สุขภาพ หนังสือ หนังสือบริจาค หนังสือและการอ่าน หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ห้องสมุด ห้องสมุด 24 ชั่วโมง อาหาร