Archives

ลิฟต์เสีย ใจไม่เสีย ได้น้ำใจมาเต็มเต็ม

31 August 2017
Posted by naiyana

 
ลิฟต์ …พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ให้ความหมายว่า ”  น. ห้องเล็กๆ แขวนอยู่กับลวดสลิง เคลื่อนที่ด้วยพลังไฟฟ้า
Lift …English – Thai : Nontri Dictionary   ให้ความหมายว่า ” …

ความประทับใจ

ดิฉันทำงาน ณ หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์เป็นระยะเวลาถึง 36 ปี หากนับเวลาคร่าวๆเป็นชั่วโมง เฉลี่ยแล้วเวลาที่อยู่บ้านน้อยกว่าที่ทำงาน ดิฉันจึงรักที่นี่มาก ตลอดระยะเวลาตั้งแต่วันแรกจนถึงปัจจุบันที่ใช้ชีวิตที่นี่ เห็นการเติบโตของหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ที่เจริญรุ่งเรืองเป็นลำดับ ทั้งสิ่งปลูกสร้างและทรัพยากรสารสนเทศ
จากหอสมุดฯ ที่เป็นอาคาร 2 ชั้น ซึ่งปัจจุบันคือสถาบันวิจัยและพัฒนา เปลี่ยนเป็นอาคาร 4 ชั้น แล้วขยายไปยังอาคารหม่อมหลวงปิ่น …

ขอเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท

ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า นางนัยนา สุคนธมณี  ขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่าจะประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้าราชการทีดี ตามรอยพระยุคลบาท จะมุ่งมั่นแน่วแน่แก้ไขปัญหา และเสริมสร้าง  คุณประโยชน์แก่ผินดินในหลักคุณธรรม  ความดี  และความถูกต้องเสมอไป
ข้าพเจ้าจะขอนัอมนำอัญเชิญ พระบรมราโชวาท ของพระองค์ มาใส่เกล้า ใส่กระหม่อม เป็นแนวทางในการยึดถือปฏิบัติ ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง และประเทศชาติ   ดังต่อไปนี้
” ท่านมีหน้าที่อันสำคัญผูกพันอยู่ ที่จะต้องตอบแทนคุณของทุกฝ่าย …

บุคคลทั่วไป : ตามการจำแนกประเภทผู้เข้าใช้บริการ

27 February 2017
Posted by naiyana

หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  นครปฐม เปิดบริการเพื่อให้บุคคลทั่วไปภายนอกเข้าศึกษาค้นคว้าขัอมูล ได้ตั้งแต่ กันยายน  พ.ศ. 2545 โดยเสียค่าบำรุงหอสมุด ตามที่มหาวิทยากำหนด จนถึงปี พ.ศ. 2554 จึงมีนโยบาย  งดเก็บค่าบำรุงหอสมุดเป็นการชั่วคราว
ดังนั้นจึงขอนำเสนอขัอมูลการเข้าใช้หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์  ประเภทบุคคลทั่วไป ภายนอก พอเป็นสังเขป ระหว่าง เดือน …

ถุงพลาสติกหมดแล้วจ้า… มีกระเป๋าผ้ามาทดแทน

26 February 2017
Posted by naiyana

 

หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม ได้จัดทำถุงพลาสติก รุ่นแรกเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยการริเริ่มของหัวหน้าฝ่ายบริการขณะนั้น (นางสมปอง มิสสิตะ) เพราะคำนึงถึงวัสดุการศึกษา อันเป็นสมบัติของส่วนรวม เมื่อหน้าฝนย่างกรายเข้ามา หนังสือของหอสมุดก็จะต้องมีอันเปียกปอน ชำรุด เป็นส่วนใหญ่ ทางหอสมุดฯ จึงได้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการทุกท่าน รูปลักษณ์ของถุงพลาสติก …

สวัสดิการสำนักหอสมุดกลาง

ตัวอย่างแบบฟอร์มการขอรับเงินกองทุนสวัสดิการสำนักหอสมุดกลาง

พี่คะ  พี่คะ หนูประสบอุบัติเหตุเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล หนูขอรับเงินกองทุนสวัดิการสำนักหอสมุดกลาง ในส่วนของหอสมุด พระราชวังสนามจันทร์   ได้ไหมคะ ?  หรือพีคะ พีคะ เราสามารถขอรับสวัสดิการจากกรณีใดได้บ้าง  เมื่อมีคำถามนี้เกิดขึ้นมา แสดงว่ายังมีบุคลากรของหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์อีกหลายๆท่าน ที่ยังไม่ทราบถึงสิทธิประโยชน์อันพึงได้ ในหลายๆกรณี ดังนั้นจึงจะขอกล่าวไว้ในบทความนี้ เพื่อให้ทุกท่านได้ทราบโดยทั่วกัน  ต่อไป
กองทุนสวัสดิการสำนักหอสมุดกลาง  …

ขาเทียม จากวัสดุอะลูมิเนียม

22 February 2017
Posted by naiyana

 

สุขภาพเป็นเรื่องสำคัญยิ่ง  ไม่ว่าจะอยู่ในช่วงของวัยใด เด็ก  วัยรุ่น  ผู้ใหญ่ หรือวัยใกล้ชรา  ของเยี่ยมของฝากที่มักจะขาดไม่ได้คือ ผลิตภัณฑ์จากนม  ทำให้ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ก่อนเทศกาลปีใหม่ ถึง วาเลนไทม์ ที่ผ่านไป ของฝากที่ลูกหลาน เพื่อนสนิท มิตรสหาย นำมาเยี่ยมเยียน คงไม่พ้นนมที่ดีทีสุด
และเมื่อวันที่ 3 …

Previous Posts

Tags

blog CONSAL KPI PULINET การจัดการความรู้ การดูแลสุขภาพ การทำงาน การท่องเที่ยว การบริการ การปฏิบัติงานล่วงเวลา การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาตนเอง การพัฒนาบุคลากร การลงรายการ การศึกษาดูงาน การอ่าน การเรียนออนไลน์ กิจกรรมสำหรับเด็ก กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมห้องสมุด ความสุข ค่ายห้องสมุด งานบริการ ธรรมะ นวนิยาย นักเขียน บรรณารักษ์ บริการชุมชน ประกันคุณภาพ ภาพถ่าย ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วัด วันสำคัญ วารสาร สัมมนา สุขภาพ หนังสือ หนังสือบริจาค หนังสือและการอ่าน หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ห้องสมุด ห้องสมุด 24 ชั่วโมง อาหาร