Archives

การเรียงชั้นหนังสือ

25 August 2019
Posted by Ekanong Duangjak

 :mrgreen: การปฏิบัติงานช่วงล่วงเวลาวันเสาร์และวันอาทิตย์ สิ่งที่พบบ่อยครั้งคือ ผู้ใช้บริการหาหนังสือที่ชั้นไม่พบ ซึ่งเมื่อผู้ใช้มาติดต่อสอบถาม ตัวผู้เขียนในฐานะหัวหน้าเวรล่วงเวลา จะสอบถามผู้ใช้ เช่น
1. จดเลขหมู่หนังสือมาไหมค่ะ ขอดูเลขหมู่หนังสือที่จดหน่อย (เนื่องจากในฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศของสำนักหอสมุดกลางจะรวมข้อมูลทรัพยากรไว้ทั้งสามวิทยาเขตและรวมถึงห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ด้วย) ดังนั้นต้องตรวจสอบว่าเลขหมู่ที่ผู้ใช้จดมานั้นเป็นของหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์หรือไม่
2. ถ้าเลขหมู่ที่จดมาถูกต้อง และไปดูที่หนังสือไม่พบ ต้องสอบถามว่า ผู้ใช้ได้ไปดูที่ชั้นพักหนังสือของแต่และชั้นหรือไม่ หากผู้ใช้ตอบว่าดูทั้งสองแห่งแล้ว ต่อจากนี้เป็นหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานที่ต้องไปสำรวจดูที่ชั้นอีกครั้งเพื่อให้แน่ใจว่า …

เมนูประจำบ้าน : ยำแพงพวย

17 August 2019
Posted by Ekanong Duangjak

:mrgreen: ช่วงนี้อยู่ในช่วงฤดูฝนเด็กๆ ที่บ้านเกิดความอยากกิน “ยำแพงพวย” ขึ้นมา เมนูนี้ผู้เขียนไม่ทราบว่ามีใครเคยกินมากันบ้างหรือไม่ ที่บ้านผู้เขียนเมื่อสมัยยังเด็กพ่อของผู้เขียนเป็นนักจับปลามือฉมัง จึงมักมีปลาติดมือกลับมาบ้านหลังจากออกไปทำนาเป็นประจำ หากเป็นช่วงหน้าฝนหากวันใดได้ปลานช่อนนาตัวโตๆ มาก็จะมีต้นแพงพวยน้ำติดมือกลับบ้านมาด้วย เป็นอันรู้ว่าวันนี้จะได้กิน “ยำแพงพวย” เมนูเด็ดประจำบ้าน
วิธีการทำ “ยำแพงพวย” นั้นไม่ยาก
1. นำปลาช่อนไปเผาไฟ ลอกเกล็ดออก จากนั้นก็นำย่างไฟอีกครั้งจนเนื้อด้านนอกแห้งเหลือง มีกลิ่นหอม …

การรับบริจาคหนังสือ

 :mrgreen: ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับหนังสือบริจาคประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากการรับบริจาคหนังสือ คือ
1. หนังสือที่สภาพเก่า ชำรุด มีรอยขีดเขียนพิจารณาแล้วไม่สามารถนำเข้าห้องสมุดได้
2.  หนังสือที่มีปีพิมพ์เก่ากว่าในฐานข้อมูล
3. หนังสือประเภทคอมพิวเตอร์ที่ล้าสมัยแล้ว
4. หนังสือธรรมมะที่มีขนาดเล็ก หรือ หนังสือสวดมนต์
5. รายงานประจำปี ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย
6. วิทยานิพนธ์ …

หนังสือหาย/ชดใช้

31 July 2019
Posted by Ekanong Duangjak

 :mrgreen: เหตุการณ์ที่ผู้ใช้บริการห้องสมุดบางท่านต้องประสบพบเจอคือ การทำหนังสือของห้องสมุดหายหรือชำรุด
หากผู้ใช้บริการทำหนังสือหายหรือชำรุดต้องทำอย่างไร เรื่องนี้สามารถหาอ่านได้จาก http://202.28.73.5/snclibblog/?p=52724 (26/02/2016) ซึ่งใน ฺBlog ดังกล่าวนั้นเป็นการดำเนินการของฝ่ายบริการซึ่งเป็นด่านหน้าที่ผู้ใช้บริการต้องมาติดต่อหากเกิดเหตุุการณ์ขึ้น
แต่ในกรณีที่เขียนใน Blog นี้ เป็นการดำเนินงานของฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาทรัพยากรห้องสมุด ซึ่งจะดำเนินการหลังจากหลังที่ผู้ใช้บริการเสร็จสิ้นกระบวนการชดใช้ความเสียหายแก่ห้องสมุดเรียบร้อยแล้ว
ก่อนอื่นเรามาทบทวนกันว่า หากเกิดกรณีหนังสือหายหรือชำรุด ผู้ใช้บริการต้องดำเนินการแจ้งห้องสมุดทันทีที่ทราบว่าหนังสือหายหรือหนังสือชำรุด การชดใช้หนังสือหายหรือชำรุดมี 2 …

เพราะทำจึงเขียนได้และทำต่อไป

       มนุษย์เราเมื่อลงมือทำงานก็จะเข้าใจในกระบวนการของงาน รู้ที่มาที่ไปของงาน รู้จุดเริ่มต้นจุดสิ้นสุด เลยต้องยืมคำพูดของพี่สมปองที่เคยพูดว่า รู้สึกอินกับงาน หรือมีอินเนอร์ในงานที่ทำ อยากเขียนอยากบอกเล่าเรื่องงานที่ทำ และมีเรื่องเล่าได้เรื่อยๆ ไม่รู้จบ :mrgreen: 
       การบริหารจัดการหนังสือบริจาค เป็นภาระกิจการทำงานที่ต้องกระทำอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากปริมาณหนังสือบริจาคต่อ (หนังสือบริจาคที่ฝ่ายวิเคราะห์ฯ คัดออกไม่ได้นำออกบริการในหอสมุด) ที่ยังคงมีมาก แม้ว่าฝ่ายวิเคราะห์ฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมในงานต่างๆ …

การทำ Data Clean ข้อมูลหนังสือในฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ

7 February 2019
Posted by Ekanong Duangjak

การทำ Data Clean เป็นภาระหน้าที่หลักอย่างหนึ่งในการปฏิบัติงาน ซึ่งได้ปฏิบัติงานมา 3-4 รอบประเมินแล้ว จำนวนที่ใช้ในการประเมินที่เกณฑ์ 3 ซึ่งถือว่เป็นเกณฑ์ปกติคือ มากกว่า 2500 รายการ (ในรอบ 6 เดือน) และต้องมีการรวบรวมข้อผิดพลาดที่ตรวจพบ และตัวอย่าง แนบไปกับรายงานการปฏิบัติงานทุกเดือน
Data …

Cambodian' s name

29 September 2018
Posted by Ekanong Duangjak

       เนื่องจากช่วงนี้มีนักศึกษาต่างชาติแวะเวียนมาทักทายกันบ่อยครั้งดังเช่นนักศึกษาชาวกัมพูชาที่มาติดต่อขอรับบริจาคหนังสือไปไว้ที่ห้องสมุดที่ประเทศกัมพูชา ติดต่อกันครั้งแรกๆ ก็จะมีการเรียกชื่อกันผิดบ้างถูกบ้าง เช่น นักศึกษาชื่อ VAT  BUNCHAN  THONA เราเรียกนักศึกษาด้วยความเคยชินด้วยคำแรกของชื่อคือ VAT โดยที่ไม่รู้เรื่องอะไรมาก่อนก็นึกไปว่าคงเหมือนกับคนไทยที่มีชื่อต้น แล้วตามด้วยนามสกุล จนกระทั้งพูดคุยสนิทสนมพอสมควรนักศึกษาก็เล่าว่า VAT เป็นนามสกุลของพ่อของเขา ส่วน BUNCHANN …

Previous Posts

Tags

blog CONSAL KPI PULINET การจัดการความรู้ การดูแลสุขภาพ การทำงาน การท่องเที่ยว การบริการ การปฏิบัติงานล่วงเวลา การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาตนเอง การพัฒนาบุคลากร การลงรายการ การศึกษาดูงาน การอ่าน การเรียนออนไลน์ กิจกรรมสำหรับเด็ก กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมห้องสมุด ความสุข ค่ายห้องสมุด งานบริการ ธรรมะ นวนิยาย นักเขียน บรรณารักษ์ บริการชุมชน ประกันคุณภาพ ภาพถ่าย ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วัด วันสำคัญ วารสาร สัมมนา สุขภาพ หนังสือ หนังสือบริจาค หนังสือและการอ่าน หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ห้องสมุด ห้องสมุด 24 ชั่วโมง อาหาร