Archives

ดวงจริงๆ

14 May 2009
Posted by somjit

เรื่องราวเพี่อนคนหนึ่ง เมื่อวันก่อนเพื่อนของฉันนำเหรียญ 10 บาทมาแลกเหรียญที่ดิฉัน โดยแลกเหรียญ 5 บาทและเหรียญบาทเพื่อไปโทรศัพท์หน้าไปรษณีย์ เพื่อจะโทรหาญาติปรากฏว่าเมื่อวางโทรศัพท์ลง กับเจอเงินในช่องคืนเหรียญ ทำให้เพื่อนดิฉันไม่ต้องเสียเงินในการโทรหาญาติครั้งนี้ สมกับชื่อดวงนำหน้าจริงๆ 😯

Tags

blog CONSAL KPI PULINET การจัดการความรู้ การดูแลสุขภาพ การทำงาน การท่องเที่ยว การบริการ การปฏิบัติงานล่วงเวลา การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาตนเอง การพัฒนาบุคลากร การลงรายการ การศึกษาดูงาน การอ่าน การเรียนออนไลน์ กิจกรรมสำหรับเด็ก กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมห้องสมุด ความสุข ค่ายห้องสมุด งานบริการ ธรรมะ นวนิยาย นักเขียน บรรณารักษ์ บริการชุมชน ประกันคุณภาพ ภาพถ่าย ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วัด วันสำคัญ วารสาร สัมมนา สุขภาพ หนังสือ หนังสือบริจาค หนังสือและการอ่าน หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ห้องสมุด ห้องสมุด 24 ชั่วโมง อาหาร