Archives

อนุสรณ์สุนทรภู่ วัดพลับพลาชัย เพชรบุรี

21 July 2019
Posted by wassanaวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี จะถูกกำหนดให้เป็นวันสุนทรภู่ เพื่อให้ประชาชน และเยาวชนเห็นคุณค่าของวรรณกรรม ศาลาท่าน้ำวัดพลับพลาชัยจะมีรูปปั้น สุนทรภู่ ซึ่งเป็นจุดที่สุนทรภู่ได้เคยล่องเรือผ่านมา ตามนิราศเมืองเพชร อันเป็นนิราศเรื่องสุดท้ายของท่าน มีลักษณะเป็นศาลาไม้ทรงไทย ตั้งอยู่ริมตลิ่ง มีสะพานท่าน้ำและบันไดทอดลงไปในแม่น้ำ ท่าน้ำของวัดพลับพลาชัย เป็นท่าขึ้นลงเรือของเพชรบุรีในสมัยโบราณ ดังคำกลอนสุนทรภู่ว่าไว้
ถึงคุ้งเคี้ยวเลี้ยวลดชื่อคดอ้อย 
ตะวันคล้อยคล้ำฟ้าในราศี…

ขุดลอกคลองแม่น้ำเพชรบุรี

17 July 2019
Posted by wassana


โครงการขุดลอกคลองแม่น้ำเพชรบุรี นำโดยกองพลพัฒนาที่ 1 ร่วมกับกรมการทหารช่าง กรมเจ้าท่า จังหวัดเพชรบุรี สำนักงานป้องกันสาธารณภัย จังหวัดได้นำรถขุดลอกแม่น้ำเพชรบุรี และรถบรรเทาสาธารณภัย มาเตรียมความพร้อมอยู่ที่วัดบันไดทอง โดยเริ่มขุดลอกแม่น้ำเพชรบุรี ตั้งแต่บริเวณพื้นที่ ตำบลต้นมะม่วง อำเภอเมือง ไปสิ้นสุดที่ ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอเมือง รวมระยะทาง 9 กิโลเมตร …

ขั้นตอนการเพิ่ม Location lbsus

17 July 2019
Posted by wassana

 
การเพิ่ม Location ทางหอสมุดสาขาวังท่าพระ เป็นผู้ทำดรรชนีวารสารมาแล้ว หน้าที่ของผู้ปฏิบัติงาน คือ ต้องเพิ่ม Location ของหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ เข้าไปในบทความที่มีอยู่แล้ว วิธีการคือต้องคีย์ทุกบทความในตัวเล่ม บางบทความก็ไม่ได้ทำก็ไม่ต้องเพิ่ม Location lbsus
ขั้นตอนการเพิ่ม Location lbsus ในชื่อวารสาร

  …

รับคืนหนังสือ

28 June 2019
Posted by wassana

การรับคืนหนังสือมีหลายกรณี เช่น รับคืนหนังสือจากตู้หน้าหอสมุดฯ รับคืนหนังสือจากคณะศึกษาศาสตร์ รับคืนหนังสือส่งมาจากหอสมุดท่าพระ ส่งหนังสือมาจากหอสมุดวิทยาเขตเพชรบุรี และส่งหนังสือมาทางไปรษณีย์ วิธีรับคืนแต่ละที่จะแตกต่างกัน ไม่เหมือนมาที่เคาน์เตอร์ ยืม คืนโดยตรง
การรับคืนที่เคาน์เตอร์ ผู้ใช้จะดูหน้าจอไปพร้อมๆ กับเจ้าหน้าที่ และจะแจ้งให้ผู้ใช้ทราบว่ามีหนังสือค้าง เกินกำหนดหรือไม่เกินกำหนด หรือคืนหมดแล้ว ถ้าเกินกำหนดจะแจ้งผู้ใช้และออกใบเสร็จให้ มีบางรายแจ้งว่ารอสักครู่ไปกดเงินก่อน จะรอผู้ใช้ถึงจะออกใบเสร็จให้…

ท่าน้ำวัดท่าไชยศิริ

27 June 2019
Posted by wassana

วัดท่าไชยศิริ อยู่ห่างตัวเมืองไม่มากนัก ตั้งอยู่ที่ตำบลสมอพลือ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี อยู่ริมถนนเพชรเกษม ฝั่งขาเข้ากรุงเทพฯ เยื้องปั้มน้ำมัน Caltex ถ้ามาจากตัวเมืองเพชรบุรีให้กลับรถที่อุโมงค์ทางแยกไปเขาทะโมนแล้วชิดซ้ายออกทางคู่ขนาน จะเห็นซุ้มประตูทางเข้าวัดท่าไชยศิริ

ตรวจสอบหนี้สิน

23 February 2019
Posted by wassana

การที่นักศึกษา หรือบุคคลากร มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอให้ตรวจสอบข้อพันธะผูกพัน กับหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ เช่นนักศึกษา ปริญญาตรี ปริญญาโท/เอก จบการศึกษา ลาออก พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา รับเงินคืน ลาศึกษาต่อ โอน/ย้าย และเกษียณอายุ ของบุคคลากรก็เหมือนกัน เช่น ขอลาออกจากงาน ลาไปศึกษา ลาไปฝึกอบรมดูงานหรือปฏิบัติงานเพื่อการวิจัย …

เทศกาลทำบุญข้าวปัด

17 February 2019
Posted by wassana

      
      
เมื่อถึงเทศกาลวันออกพรรษา วันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 เป็นวันตักบาตรเทโว ประเพณีที่จังหวัดเพชรบุรี ทำติดต่อกันมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ คือการทำขนมข้าวปัด และปีนี้พอดีลาหยุด จึงไปทำข้าวปัดกับน้า ซึ่งน้าเคยทำมาตั้งแต่สมัยแม่ยังมีชีวิตอยู่ การทำขนมข้าวปัดไม่ใช่เรื่องง่าย …

Previous Posts

Tags

blog CONSAL KPI PULINET การจัดการความรู้ การดูแลสุขภาพ การทำงาน การท่องเที่ยว การบริการ การปฏิบัติงานล่วงเวลา การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาตนเอง การพัฒนาบุคลากร การลงรายการ การศึกษาดูงาน การอ่าน การเรียนออนไลน์ กิจกรรมสำหรับเด็ก กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมห้องสมุด ความสุข ค่ายห้องสมุด งานบริการ ธรรมะ นวนิยาย นักเขียน บรรณารักษ์ บริการชุมชน ประกันคุณภาพ ภาพถ่าย ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วัด วันสำคัญ วารสาร สัมมนา สุขภาพ หนังสือ หนังสือบริจาค หนังสือและการอ่าน หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ห้องสมุด ห้องสมุด 24 ชั่วโมง อาหาร