Archives

ก้าวใหม่ของ The Nation

3 July 2019
Posted by Kasorn Sansuwan

            จากหนังสือพิมพ์ The Nation ฉบับประจำวันศุกร์ที 28 มิถุนายน 2562 ได้แจ้งข่าวว่า ตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 The

โอ๊ะป่อย ตลาดริมธาร

 เมื่อวันหยุดช่วงเทศกาลสงกรานต์ได้มีโอกาสไปเที่ยวที่ตลาดริมธาร โอ๊ะป่อย
โอ๊ะป่อย มาจากภาษากะเหรี่ยง มีความหมายว่า “พักผ่อน”  เป็นตลาดเช้าริมลำน้ำภาชี  สายน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ไหลจากทิศใต้ขึ้นสู่ทิศเหนือ ตลาดแห่งนี้เป็นสถานที่ ที่เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของผู้ประกอบการ ชุมชน วัด โรงเรียนและภาครัฐท้องถิ่น ถือเป็นที่เที่ยวแห่งใหม่ของอำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี และที่สำคัญทำให้ดิฉันได้ทราบถึงภาษากะเหรี่ยงหลายคำ ดังนี้…

วารสารที่หอสมุดฯ บอกรับและหยุดพิมพ์ ในเดือนเมษายน 2562

9 April 2019
Posted by Kasorn Sansuwan

วารสารเซมิคอนดักเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ พลัส  (Semiconductor Electronics Plus)

เจ้าของ : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

เนื้อหา : เป็นวารสารวิชาการภาษาไทย เสนอข้อมูลข่าวสาร  ให้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

ISSN : 1906-0475

ประสบความสำเร็จเพราะอ่านหนังสือ

5 April 2019
Posted by Kasorn Sansuwan

             การอ่านเป็นการเรียนรู้ที่ไม่สิ้นสุด เป็นการเปิดโลกทัศน์ของเราให้กว้างขึ้น ช่วยเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ เราจะประสบความสำเร็จได้ ด้วยการอ่านหนังสือ การอ่านหนังสือ แบ่งออกเป็น 2 แนวทางคือ
         – อ่านเพื่อใช้ในการทำงาน ไม่ควรใช้เวลาในการอ่านมาก ควรอ่านแบบคร่าว ๆ
    …

สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์ และหนังสือพิมพ์สยามรัฐรายวัน หยุดพิมพ์

31 March 2019
Posted by Kasorn Sansuwan

1. สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ เป็นนิตยสารบันเทิงภาษาไทย เจ้าของบริษัท สยามรัฐ จำกัด เป็นนิตยสารข่าว เน้นในเรื่องข่าวเบื้องหลังข่าว วิเคราะห์และวิจารณ์ข่าวแนวการเมือง รวมถึงความบันเทิง ทั้งบทความและสารคดีอื่น ๆ  ISSN 0125 0787 กำหนดออก เป็นรายสัปดาห์  เป็นนิตยสารแนวการเมืองที่อยู่มายาวนานที่สุดในประเทศไทย เป็นสื่อสิ่งพิมพ์  กำหนดออกครั้งแรกเมื่อวันที่ 29

รักสุขภาพหมั่นออกกำลังกาย

19 November 2018
Posted by Kasorn Sansuwan

หลังจากผลการตรวจสุขภาพประจำปีออกมา เป็นสัญญาณที่บอกว่าเราต้องหันมาดูแลสุขภาพของตัวเองและคนในครอบครัวอย่างจริงจัง จึงชวนลูกชายมาออกกำลังกาย โดยการวิ่ง การ Sit-up กระโดดเชือก และการเล่นฮูลาฮูป ออกกำลังกายเพื่อบริหารส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แขน ขา บริหารกล้ามเนื้อหน้าท้อง สร้างความแข็งแรงให้กับร่างกาย และส่งผลต่อไปถึงสภาพจิตใจด้วย 
 
คณะศึกษาศาสตร์ จัดกิจกรรม งานเดิน-วิ่งเฉลิมฉลองครบรอบ 49 ปี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร …

นิตยสาร ซีเคร็ต และนิตยสาร Starpics  ปิดตัวลง

20 October 2018
Posted by Kasorn Sansuwan

นปี 2561 ตั้งแต่เดือน มกราคม-ตุลาคม มีวารสารที่หอสมุดฯ บอกรับ ได้ปิดตัวลง จำนวน 2 ฉบับ ได้แก่ 

1. นิตยสาร ซีเคร็ต (Secret) และ 2. นิตยสาร Starpics (สตาร์พิคส์)

Previous Posts

Tags

blog CONSAL KPI PULINET การจัดการความรู้ การดูแลสุขภาพ การทำงาน การท่องเที่ยว การบริการ การปฏิบัติงานล่วงเวลา การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาตนเอง การพัฒนาบุคลากร การลงรายการ การศึกษาดูงาน การอ่าน การเรียนออนไลน์ กิจกรรมสำหรับเด็ก กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมห้องสมุด ความสุข ค่ายห้องสมุด งานบริการ ธรรมะ นวนิยาย นักเขียน บรรณารักษ์ บริการชุมชน ประกันคุณภาพ ภาพถ่าย ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วัด วันสำคัญ วารสาร สัมมนา สุขภาพ หนังสือ หนังสือบริจาค หนังสือและการอ่าน หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ห้องสมุด ห้องสมุด 24 ชั่วโมง อาหาร