Archives

สิ่งที่ได้จากการฟังบรรยาย

5 August 2019
Posted by Nong Panida

เมื่อ 7 มิ.ย. 62 ที่ผ่านมา ได้มีโอกาสเข้ารับฟังการบรรยาย เรื่อง แนวทางการนำเกณฑ์ EdPEx ไปใช้กับงานหอสมุดฯ โดย ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ทำให้ทราบว่า EdPEx ย่อมาจาก Education criteria for …

ปั่นปันรักพักเมืองรอง…สนามแรก

สนามแรกจัดที่จังหวัดสมุทรสงคราม ในวันอาทิตย์ที่ 31/03/62 ที่ผ่านมา งานนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือของสมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน และชมรมสื่อสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยวได้จัดกิจกรรมปั่นปันรักพักเมืองรอง เมืองรองมีทั้งหมด 55 จังหวัด แต่ผู้จัดงานจัดเพียง 12 สนามเท่านั้น สนามต่อไป (ครั้งที่ 2) จะจัดขึ้นที่จังหวัดราชบุรี บรรยากาศของการปั่นเป็นแบบปั่นท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ จึงทำให้เราได้สัมผัสบรรยากาศการปั่นแบบท่องเที่ยวชมธรรมชาติ วัฒนธรรมท้องถิ่นและวิถีชุมชน ปั่นท่องเที่ยวชมสวนของจังหวัดสมุทรสงคราม …

ศิลปากร รัน

27 March 2019
Posted by Nong Panida

ศิลปากร รัน จัดขึ้นในวันที่ 24/03/2562 ซึ่งตรงกับวันเลือกตั้งของประเทศ ตอนแรกคิดว่าผู้มาร่วมงานคงไม่มากเท่าไร แต่ผิดคาดกลับมีผู้มาร่วมงานมากกว่าที่คิด ส่วนใหญ่จะเป็นศิษย์เก่า เนื่องจากเจ้าภาพในการจัดครั้งนี้ คือสมาคมนักศึกษาเก่าและมหาวิทยาลัยศิลปากร รายได้ส่วนหนึ่งมอบเป็นทุนการศึกษานักศึกษาศิลปากรปัจจุบัน บรรยากาศของงานไม่เหมือนการแข่งขัน แต่เป็นเหมือนว่าญาติ พี่น้อง เพื่อน ๆ ได้มาพบกัน มีการพูดคุยทักทายด้วยสีหน้ายิ้มแย้ม และเสียงหัวเราะตลอดระยะทางที่วิ่ง ระหว่างทางที่วิ่งผ่านคณะ/สถานที่ต่าง …

การเพิ่ม Location ดรรชนีวารสาร

8 March 2019
Posted by Nong Panida

ตั้งแต่ปฏิบัติงานล่วงเวลามาเป็นเวลาประมาณ 18 ปี ก็จะปฏิบัติหน้าที่ล่วงเวลา ณ จุดบริการยืมคืนตลอดมา วันนี้เป็นครั้งแรกที่ได้มาปฏิบัติงานล่วงเวลาที่งานวารสาร ชั้น 3 อาคาร ม.ล.ปิ่น มาลากุล หน้าที่ของผู้ที่มาปฏิบัติหน้าที่ในจุดนี้ต้องทำหน้าที่รวมทั้งหมด 17 ข้อและข้อที่ 17 คือ ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายอื่น ๆ จากงานบริการวารสารและจากหัวหน้าเวร …

สนามที่ 4 ของงานวิ่ง

นับเป็นความภาคภูมิใจอีกครั้งหนึ่งที่ได้ทำในสิ่งที่ตั้งใจ นั่นคือการวิ่ง การทำได้ไม่ได้หมายความว่าวิ่งได้ครบระยะทาง แต่มันหมายถึงการชนะใจตัวเอง ที่ลุกขึ้นมาทำเรื่องราวแบบนี้ จะมีใครสักกี่คนที่ตื่นเช้า (05.00 น.) แล้วออกไปวิ่ง ปัจจุบันมีหลายองค์กรหันมาสนใจการกีฬาเดินวิ่ง หลายองค์กรมีวัตถุประสงค์การจัดงานแตกต่างกันไป บางองค์กรนำเงินที่ได้จากการจัดงานมอบให้โรงพยาบาล โรงเรียน มูลนิธิเด็กพิการ ฯลฯ ในส่วนตัวมองว่าเรื่องที่ดี และน่าสนับสนุน จึงเริ่มที่จะเข้าร่วมอยู่เป็นประจำถ้าทำได้ แต่หลายคนอาจมองว่าเป็นแฟชั่น ทำตามกระแส …

หน้าที่ที่ได้รับ

28 February 2019
Posted by Nong Panida

เทศกาลงานบุ๊คแฟร์ เป็นงานขายหนังสือที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันตก เป็นงานที่ทุกคนในหอสมุดฯ มีส่วนร่วมของความสำเร็จ พร้อมรับทั้งคำแนะนำ คำติชม และอื่น ๆ อีกมากมาย ทั้งจากร้านค้าและผู้มาร่วมงาน การทำงานในโครงการแต่ละคนก็จะได้รับมอบหมายหน้าที่ต่างกันไป บางคนก็จะได้เป็นกรรมการมากกว่า 1 งาน บางคนก็ 2 บางคนก็ 3 เช่น เป็นคณะกรรมการฝ่ายสถานที่ …

การเบิกจ่ายวัสดุในระบบ SAP

27 February 2019
Posted by Nong Panida

ตั้งแต่เดือนมกราคม 2562 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยศิลปากรของเราได้มีการนำระบบบริหารทรัพยากรองค์กรที่เรียกว่า SU-ERP มาใช้แทนระบบบริหารเดิมคือระบบ MIS (Management Information System) โดยใช้โปรแกรม SAP ซึ่งผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในระบบต่าง ๆ ได้เข้ารับการอบรมและทดสอบการใช้งานมาแล้วประมาณเกือบปี และวันที่เริ่มใช้จริงคือ เดือนมกราคม 2562 …

Previous Posts

Tags

blog CONSAL KPI PULINET การจัดการความรู้ การดูแลสุขภาพ การทำงาน การท่องเที่ยว การบริการ การปฏิบัติงานล่วงเวลา การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาตนเอง การพัฒนาบุคลากร การลงรายการ การศึกษาดูงาน การอ่าน การเรียนออนไลน์ กิจกรรมสำหรับเด็ก กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมห้องสมุด ความสุข ค่ายห้องสมุด งานบริการ ธรรมะ นวนิยาย นักเขียน บรรณารักษ์ บริการชุมชน ประกันคุณภาพ ภาพถ่าย ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วัด วันสำคัญ วารสาร สัมมนา สุขภาพ หนังสือ หนังสือบริจาค หนังสือและการอ่าน หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ห้องสมุด ห้องสมุด 24 ชั่วโมง อาหาร