Archives

อกหักจาก มทส

ผมไปแข่งฟุตบอลมาผิดหวังมากเพราะตั้งใจมากไปหน่อยเลยแพ้ขอนแก่น  มศก ซ้อมน้อยไปหน่อยปีหน้าเอาใหม่ได้แน่ จาก นาจ หอสมุด…

ฟุตบอล –> ความแข็งแรง –> สามัคคี –> สู่ชัยชนะ

ฟุตบอล กีฬาที่ผมชอบเล่นเพราะเล่นแล้วสนุก ท้าทาย และเสริมสร้างสุขภาพ ผมเริ่มรู้จักและเล่นฟุตบอลมาตั้งแต่อายุ 10 ขวบ และเล่นมาเรื่อยๆ ตามประสาเด็กๆ จนเมื่อผมอยู่ชั้นประถม 6 ผมก็ได้เป็นนักฟุตบอลของโรงเรียน ทำให้เริ่มเล่นกีฬานี้อย่างจริงจังมากขึ้น
ความแข็งแรง ฟุตบอลเป็นกีฬาทีผู้เล่นต้องมีร่างกายที่แข็งแรง ซึ่งก่อนการเล่นฟุตบอลผมจะออกกำลังกาย หรือ วอร์มอัพ ด้วยการวิ่งรอบสนามฟุตบอลก่อนทุกครั้ง เพื่อสร้างความแข็งของกล้ามเนื้อ …

Tags

blog CONSAL KPI PULINET การจัดการความรู้ การดูแลสุขภาพ การทำงาน การท่องเที่ยว การบริการ การปฏิบัติงานล่วงเวลา การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาตนเอง การพัฒนาบุคลากร การลงรายการ การศึกษาดูงาน การอ่าน การเรียนออนไลน์ กิจกรรมสำหรับเด็ก กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมห้องสมุด ความสุข ค่ายห้องสมุด งานบริการ ธรรมะ นวนิยาย นักเขียน บรรณารักษ์ บริการชุมชน ประกันคุณภาพ ภาพถ่าย ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วัด วันสำคัญ วารสาร สัมมนา สุขภาพ หนังสือ หนังสือบริจาค หนังสือและการอ่าน หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ห้องสมุด ห้องสมุด 24 ชั่วโมง อาหาร