Archives

การเพาะพันธุ์ปลากัดจีน

14 May 2009
Posted by pongsin

วิธีเพาะลูกปลากัดจีน

  1. ต้องหาสายพันธุ์ที่ดี ที่คนซื้อต้องการมาทำพันธุ์
  2. เอาปลาตัวผู้และตัวเมียมาเทียบสายพันธุ์ 23 สัปดาห์ (คือตัวผู้-ตัวเมีย อยู่คนละขวด โดยเอาขวดมาวางใกล้กัน)
  3. เอาปลาตัวผู้ใส่ขันก่อน ตามด้วยตัวเมียแล้วปิดขันไว้ ได้ 2 วัน 2 คืน ถ้าตัวเมียไข่

Tags

blog CONSAL KPI PULINET การจัดการความรู้ การดูแลสุขภาพ การทำงาน การท่องเที่ยว การบริการ การปฏิบัติงานล่วงเวลา การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาตนเอง การพัฒนาบุคลากร การลงรายการ การศึกษาดูงาน การอ่าน การเรียนออนไลน์ กิจกรรมสำหรับเด็ก กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมห้องสมุด ความสุข ค่ายห้องสมุด งานบริการ ธรรมะ นวนิยาย นักเขียน บรรณารักษ์ บริการชุมชน ประกันคุณภาพ ภาพถ่าย ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วัด วันสำคัญ วารสาร สัมมนา สุขภาพ หนังสือ หนังสือบริจาค หนังสือและการอ่าน หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ห้องสมุด ห้องสมุด 24 ชั่วโมง อาหาร