Archives

ความรู้สึกและความประทับใจ ตลอดชีวิตการทำงานในมหาวิทยาลัยศิลปากร

31 August 2017
Posted by Boonta Kijwang

ดิฉันขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นอย่างสูง แหล่งที่ให้ดิฉันทั้งที่ทำงานและที่อยู่อาศัย เป็นเวลานานถึง 39 ปี  ดิฉันมีความภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัยศิลปากร เฉพาะอย่างยิ่ง เริ่มแรกคือ แผนกห้องสมุด ห้องสมุดเสียงและโสตทัศนูปกรณ์ สังกัดสำนักงานอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์ จนปัจจุบันคือหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์  ตลอดระยะของการทำงาน ดิฉันทุ่มเททั้งในและนอกเวลาราชการ ก็เพราะคำว่า จิตมุ่งบริการ (service mind)  ซึ่งได้รับการบ่มเพาะตลอดมานั่นเอง …

สืบค้นข้อมูลโสตทัศนวัสดุ

18 February 2017
Posted by Boonta Kijwang

การสืบค้นข้อมูลโสตทัศนวัสดุที่มีในหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์  จาก  Web OPAC – www.opac.lib.su.ac.th
มีหลายวิธี ตั้งแต่ง่าย ๆ ไปจนถึงแบบซับซ้อน
1)  ค้นจาก Other Call no.
– พิมพ์ Call no. โสตทัศนวัสดุอย่างย่อในช่องคำค้น …

24 ชม. วันสุดท้าย ปี 2554

21 January 2017
Posted by Boonta Kijwang

การบริการ 24  ชั่วโมง ที่หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ได้เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี  2546  – 2554 นับเวลาได้ถึง 10 ปี และปีที่ 10 ก็เป็นปีสุดท้ายของการเปิดให้บริการ 24 ชม.  การบริการ 24 ชม.  เปิดบริการเพื่อให้นักศึกษาเข้ามาใช้หอสมุด …

เปิดเทอมวันแรกกับการให้บริการงานโสตทัศนวัสดุ

21 January 2017
Posted by Boonta Kijwang

วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2560 เป็นวันเปิดเทอมวันแรกของเทอมที่สอง ปีการศึกษา 2560  หอสมุดฯ เปิดให้บริการนอกเวลาราชการวันแรกเช่นกัน  ซึ่งตารางเวรอยู่ปฏิบัติงานของบุคลากรหอสมุดฯ ที่มีหน้าที่ในแต่ละหน้าที่ใน 11 หน้าที่ ได้จัดเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งในเทอมนี้จะมีผู้ที่ถูกจัดให้มีหน้าที่อยู่เวรเพิ่มขึ้นอีก 1 คน คือ นายอนุจิตร ลบแย้ม  …

ปฏิบัติการเพื่อป้องกันน้ำท่วมหอสมุดฯ

15 December 2016
Posted by Boonta Kijwang

ครั้งหนึ่งที่ยังอยู่ในความทรงจำ ไม่รู้ลืม  ตั้งแต่มาทำงานที่หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ นี้ ตั้งแต่ปี 2521  ปีที่มีน้ำท่วมไปทั่วทุกภาคของประเทศไทย และข่าวก็แพร่มาว่าน้ำจะท่วมมาถึงจังหวัดนครปฐมด้วย และทางรัฐบาล ก็ให้แต่ละหน่วยงานเตรียมป้องกันสถานที่ราชการ หน่วยงานต่าง ๆ ต่างก็เตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันอุทกภัยที่จะมาถึง  ซึ่งในขณะนั้นหัวหน้าหอสมุดฯ (นางกาญจนา สุคนธมณี) ได้สั่งการให้บุคลากรหอสมุดฯ ทุกท่านช่วยกันเตรียมความพร้อมป้องกันน้ำท่วม ทั้งภายในอาคารและภายนอกอาคารหอสมุดฯ รวมทั้งวัสดุการศึกษา …

Big Cleanning Day # Sanamchandra Palace Library

23 November 2016
Posted by Boonta Kijwang

ในหนึ่งปี ถ้าจะมี Big Clean  กันสักหนึ่งครั้งก็ดีนะคะ ทำกันสักครั้งใหญ่  ไปเลย เอาว่าทุกฝ่าย/ งาน ได้ร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจกันในการทำความสะอาดทั้งภายในและภายนอกอาคาร   แต่ในครั้งนี้  เป็นนิมิตรหมายอันดี ที่พวกเราชาวหอสมุดฯ   ทำ Big Cleanning Day  เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร  …

เขาหัวแตก อ. ห้วยยอด จ. ตรัง

22 November 2016
Posted by Boonta Kijwang

เป็นครั้งแรกในชีวิต ที่ได้มาเที่ยวจังหวัดทางภาคใต้ที่ไกลที่สุดก็คือจังหวัดตรัง  จริง ๆ แล้วไม่ตั้งใจจะไปเที่ยว มางานศพแม่ของเพื่อนที่จังหวัดตรัง  มีเวลาที่เหลือจากเสร็จจากช่วยงานศพแล้ว ในวันเดินทางกลับมีเวลานิดหน่อยก่อนที่จะขึ้นรถไฟสายตรัง-กรุงเทพฯ กลับในตอนเย็นเวลา 18.00 น.  ในช่วงเช้าพอมีเวลา หลาน ๆ พาไปเที่ยวชมเขาหัวแตกที่อยู่ไม่ไกลจากที่พักมากนัก  เขาหัวแตก แตกจริง ๆ แตกเป็นสองซีกเห็นชัดเจน  เป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เที่ยวชมกัน …

Previous Posts

Tags

blog CONSAL KPI PULINET การจัดการความรู้ การดูแลสุขภาพ การทำงาน การท่องเที่ยว การบริการ การปฏิบัติงานล่วงเวลา การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาตนเอง การพัฒนาบุคลากร การลงรายการ การศึกษาดูงาน การอ่าน การเรียนออนไลน์ กิจกรรมสำหรับเด็ก กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมห้องสมุด ความสุข ค่ายห้องสมุด งานบริการ ธรรมะ นวนิยาย นักเขียน บรรณารักษ์ บริการชุมชน ประกันคุณภาพ ภาพถ่าย ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วัด วันสำคัญ วารสาร สัมมนา สุขภาพ หนังสือ หนังสือบริจาค หนังสือและการอ่าน หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ห้องสมุด ห้องสมุด 24 ชั่วโมง อาหาร