Archives

ต้องเติมให้เต็ม

19 June 2014
Posted by maew

คน  หากลดความเป็นตัวเองลง   ยอมรับความเก่งของคนอื่น     คนผู้นั้นย่อมได้รับสิ่งตอบแทนที่ดีเกินคุ้ม  กรณีดังกล่าวหมายรวมถึง การยอมรับว่า    ความรู้ในโลกนี้มีมากมาย  หลากหลาย    ต้องเติมให้เต็มอยู่ตลอดเวลา    อัน เนื่องจากปัจจุบันคือ ยุคข้อมูลทะลักทลาย    เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้   ดังนั้นอายุเป็นเพียงตัวเลข   การดำรงอยู่    การได้รับการยอมรับขึ้นอยู่กับการกระทำของคนๆ นั้น
ที่ผ่านและตลอดมาบุคลากรหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ทุกคน ทุกระดับ  มีการพัฒนาตนเอง …

ผลของการบริหารจัดการ

19 June 2014
Posted by maew

การบริหารจัดการ โดยมีความรอบคอบที่กล่าวได้ว่า ระดับน้อยลงไป จนถึงระดับน้อยที่สุด ผลลัพธ์เป็นอย่างไร ผู้เกี่ยวข้องทุกคนย่อมประจักษ์  บางเรื่องเป็นเรื่องละเอียดอ่อน กระทบต่อความรู้สึก เกิดขึ้นแล้วยากต่อการอธิบายให้เข้าใจได้ภายในเวลาที่รวดเร็ว  เฉพาะอย่างยิ่งเรื่องข่าว  ข่าวที่ออกมาจะเป็นจริงหรือไม่จริง  สุดท้ายง่ายนิดเดียวบอกว่ามันเป็น “ข่าวลือ”  ซึ่งก็ต้องแก้ปัญหากันไป
คน (People) ย่อมเชื่อข่าวลือมากกว่าข่าวจริง ก็ข่าวลือมีเรื่องราวทำให้คิดได้ว่าเป็นเรื่องจริง  …

โอกาส

28 May 2014
Posted by maew

คำว่า โอกาส ( Opportunity ) ผู้เขียนได้ใช้มาตั้งแต่เป็นเด็กเล็ก ๆ นับตั้งแต่การใช้ชีวิตความเป็นอยู่ การศึกษาเล่าเรียน จากบุพการี จากคุณครู อาจารย์ ผู้ประสิทธิประสาทวิชา และผู้คนรอบข้างทุกคน จนกระทั่งการทำงานในสถานที่ทำงานทั้ง 2 แห่ง แห่งแรกที่โรงเรียนสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ จากผู้อำนวยการ …

นวนิยายอีโรติก

21 February 2014
Posted by maew

นวนิยายประเภทหรือแนวอีโรติก ควรมีบริการในห้องสมุดมหาวิทยาลัยหรือไม่ ผู้หญิงหลายคนซึ่งมีครอบครัวแล้วทำงานในหอสมุดบอกว่า ไม่ควรนำออกบริการ ป้าแมวก็เลยต้องหาความหมายของคำว่า อีโรติก (Erotic) จะได้เข้าใจชัดเจน เข้าใจทะลุปรุโปร่ง
ผลจากการศึกษาเว็บไซต์ google(กูรู) เมื่อวันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 พบว่า น้าอ้อ ระดับ 9 ศาสตราจารย์(ถูกต้องแล้วตามนี้) …

เป็นเรื่องจนได้ เพราะคำนำหน้านาม

21 February 2014
Posted by maew

ขำไม่ออก ร้องไห้ก็ไม่ออก ป้าแมวลืมนึกถึงคำน้ำหน้านามอื่นๆ อีกเช่น ผญบ. (ผู้ใหญ่บ้าน) ผช. (ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน) สารวัตรกำนัน ส.อบต. (สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล) สจ. (สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด) ผอ. (ผู้อำนวยการ) ซึ่งส่วนใหญ่เมื่อสมัยกว่า20 ปีก่อนเป็นผู้ชาย รองผอ.( มีทั้งหญิงและชาย) ป้าแมวเคยใช้คำย่อว่า …

เลข 5 หาย

21 February 2014
Posted by maew

เพราะเลข 5 ตัวเดียว ทำให้ป้าแมวเสียความมั่นใจในตนเอง หรือภาษาพูด “เสียเซลฟ์ (เสีย Self)”
คุณยายซึ่งป้าแมวคาดว่าอายุกว่า 70 ปี ที่ร่วมขบวนการครั้งนี้บอกว่า กดเลข 5 หน่อย ไม่มีใครตอบเลย ป้าแมวก็เลยตอบว่า กดแล้วค่ะ คุณยายบอกว่า ไม่เห็นมีเลข …

คำนำหน้านามกับความเชื่อมั่น

6 February 2014
Posted by maew

คำนำหน้านาม ในที่นี้แบ่งออกเป็น 1) คำนำหน้านามปกติทั่วไปที่ใช้กัน ได้แก่ นาย นาง นางสาว 2) คำนำหน้านามที่แสวงหาด้วยตนเองจากการศึกษา / การทำผลงานทางวิชาการ ได้แก่ ดอกเตอร์/ด๊อกเตอร์ (ดร.) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ผศ.) รองศาสตราจารย์ (รศ.) ศาสตราจารย์ …

Previous Posts

Tags

blog CONSAL KPI PULINET การจัดการความรู้ การดูแลสุขภาพ การทำงาน การท่องเที่ยว การบริการ การปฏิบัติงานล่วงเวลา การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาตนเอง การพัฒนาบุคลากร การลงรายการ การศึกษาดูงาน การอ่าน การเรียนออนไลน์ กิจกรรมสำหรับเด็ก กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมห้องสมุด ความสุข ค่ายห้องสมุด งานบริการ ธรรมะ นวนิยาย นักเขียน บรรณารักษ์ บริการชุมชน ประกันคุณภาพ ภาพถ่าย ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วัด วันสำคัญ วารสาร สัมมนา สุขภาพ หนังสือ หนังสือบริจาค หนังสือและการอ่าน หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ห้องสมุด ห้องสมุด 24 ชั่วโมง อาหาร