Archives

การค้นหาวารสาร/หนังสือพิมพ์

30 August 2012
Posted by tanikul

การค้นหาวารสาร /หนังสือพิมพ์
    สิ่งพิมพ์ต่างๆที่เป็นตัวเล่มที่หอสมุดฯ จัดซื้อและได้รับบริจาค เช่น วารสาร หนังสือพิมพ์ หนังสือ มีทั้งภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ 
  นอกเหนือจากงานหน้าที่หลักที่รับผิดชอบงานการเงินและงบประมาณของงานพัฒนาทรัพยากรฯ แล้ว นับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2554ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่งานหลักอีกหนึ่งงาน คือ การลงทะเบียนสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง จัดส่งงานวารสาร และงานศูนย์ข้อมูลภูมิภาคตะวันตก เพื่อให้บริการผู้ใช้ห้องสมุด เช่น …

โรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบ

20 August 2012
Posted by tanikul

เรื่องการเจ็บไข้ ได้ป่วย แต่ละคนคงไม่คิดว่า การป่วยที่คนอื่นเป็นนั้น วันหนึ่งอาจเกิดขึ้นกับตัวเราก็ได้ เช่น กระเพาะปัสสาวะเกิดอาการอักเสบขึ้น  เคยได้ยินน้องกาญ บ่นว่าเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบ ต้องไปหาหมอรักษาแต่ก็ยังไม่หายดี ต้องดื่มน้ำบ่อยๆ และดื่มมากๆ  ได้ฟังแล้วก็บอกตัวเองว่าเราโชคดีที่ไม่เป็น
และแล้วเมื่อประมาณเดือนเมษายนที่ผ่านมา  ตัวเองก็เกิดกระเพาะปัสสาวะอักเสบ  จะมีอาการปวดปัสสาวะบ่อยครั้ง ปวดแต่ละครั้งเวลาห่างกัน 1-2 วินาที ก็มี  …

โรคนิ้วล็อก(2)

3 August 2012
Posted by tanikul

หนึ่งปีเศษๆ ผ่านไป เมื่อวันที่ 25 กรกฏาคม 2554ได้นำความรู้เรื่องโรคนิ้วล็อก มาเล่าสู่กันฟัง กล่าวถึงอาการของโรค ผู้เสี่ยงต่อโรค วิธีการรักษา พร้อมได้แนะนำหนังสือที่หอสมุด พระราชวังสนามจันทร์ มศก. ซื้อมาให้บริการในหมวด RC 73.6 ว 62 ณ อาคารหอสมุดฯ …

วิตามิน บี

วิตามิน บี
ในวันหนึ่งๆ อาหารแต่ละมื้อที่เรารับประทาน จะต้องมีสารอาหารที่เป็นประโยชน์และที่จำเป็นสำหรับร่างกายมากมาย หากเราไม่เข้มงวดจริงจังมากมายเราคงให้ความสนใจน้อยว่า ในมื้อหนึ่งๆ เราได้รับสารอาหารอะไร มากน้อยเพียงไร ขอให้ได้รับประทานอาหารตามที่ต้องการ เพียงพอ และมีความสุขต่อรสอาหารก็พอใจแล้ว
หนึ่งในสารอาหารที่เป็นประโยชน์ที่จะกล่าวถึงพอสังเขป ก็คือวิตามิน บี ซึ่งมีอยู่หลายชนิดและเป็นวิตามินที่ไม่ควรมองข้าม เช่น
· วิตามิน บี

นิสัยไม่ดีทำร้ายสมอง

8 June 2012
Posted by tanikul

นิสัยไม่ดีทำร้ายสมอง  
            จากวารสารจีนไทยสองภาษา ปีที่ 11 ฉบับที่ 117 เดือนกุมภาพันธ์ 2555  หน้า23 – 25  โดย คุณธีรวุฒิ  ตันติวงษากิจ จาก ” สุขภาพดี 100 ปี (ภาษาจีน) …

การไหว้เจ้า 8 สารท

8 June 2012
Posted by tanikul

รู้จักการไหว้เจ้า 8 สารท อ่านพบในหนังสือชื่อ ไหว้เจ้าอภิมหามงคล ตามหลักจีนโบราณ  แต่งโดย อาจารย์วรพงษ์  มหรัตนวิโรจน์

หอสมุด พระราชวังสนามจันทร์ ม.ศิลปากร จัดซื้อ และจัดเก็บหมวด BL 1812 G63ว43  2551

ในหนังสือเล่มนี้ มีเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับพิธีการไหว้เจ้า 

การสอนงาน

8 June 2012
Posted by tanikul

ได้เรียนออนไลน์หลักสูตร การสอนงาน (ของก.พ.) ขอสรุปพอสังเขปดังนี้
การสอนงาน (Coaching) สอนงานตามความจำเป็นในการปฎิบัติงานจริงของแต่ละคน โดยให้คำแนะนำหลังจากที่ได้เห็นพฤติกรรมหรือการปฏิบัติงานจริง มีเป้าหมายให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากไม่รู้เป็นรู้ จากปฎิบัติไม่เป็นให้ปฎิบัติเป็น และจากไม่ชำนาญให้ชำนาญ
การสอนงานให้ประโยชน์ต่อ ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และต่อองค์กร ดังนี้
         ประโยชน์ต่อผู้บังคับบัญชา ดังนี้

Previous Posts

Tags

blog CONSAL KPI PULINET การจัดการความรู้ การดูแลสุขภาพ การทำงาน การท่องเที่ยว การบริการ การปฏิบัติงานล่วงเวลา การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาตนเอง การพัฒนาบุคลากร การลงรายการ การศึกษาดูงาน การอ่าน การเรียนออนไลน์ กิจกรรมสำหรับเด็ก กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมห้องสมุด ความสุข ค่ายห้องสมุด งานบริการ ธรรมะ นวนิยาย นักเขียน บรรณารักษ์ บริการชุมชน ประกันคุณภาพ ภาพถ่าย ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วัด วันสำคัญ วารสาร สัมมนา สุขภาพ หนังสือ หนังสือบริจาค หนังสือและการอ่าน หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ห้องสมุด ห้องสมุด 24 ชั่วโมง อาหาร