โต๊ะไม้ (อย่างง่ายๆ)

6 February 2019
Posted by Kavee Chutimanon

เครื่องมือช่างบางประเภทเมื่อซื้อมา จำเป็นต้องมีส่วนประกอบเพิ่มเติมก่อนที่จะใช้งานได้
คราวนี้เป็นการทำโต๊ะไม้สำหรับติดตั้งปากกาจับงาน สำรวจดูวัสดุอุปกรณ์ที่มีอยู่พอที่จะทำงานได้โดยไม่ต้องซื้อหาเพิ่มเติม เริ่มลงมือได้เลยOne thought on “โต๊ะไม้ (อย่างง่ายๆ)

  • ยอดเยี่ยม … สำหรับช่าง Mr.V และทีมงาน ของหอสมุดฯ Good Idea

Leave a Reply

Tags

blog CONSAL KPI PULINET การจัดการความรู้ การดูแลสุขภาพ การทำงาน การท่องเที่ยว การบริการ การปฏิบัติงานล่วงเวลา การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาตนเอง การพัฒนาบุคลากร การลงรายการ การศึกษาดูงาน การอ่าน การเรียนออนไลน์ กิจกรรมสำหรับเด็ก กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมห้องสมุด ความสุข ค่ายห้องสมุด งานบริการ ธรรมะ นวนิยาย นักเขียน บรรณารักษ์ บริการชุมชน ประกันคุณภาพ ภาพถ่าย ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วัด วันสำคัญ วารสาร สัมมนา สุขภาพ หนังสือ หนังสือบริจาค หนังสือและการอ่าน หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ห้องสมุด ห้องสมุด 24 ชั่วโมง อาหาร