Archives

สมหวัง

สมหวังจาก มทส 07052009027 แต่รางวัลคือจัดชั้น…

ผมตามไปสัมภาษณ์นายก…

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม พี่อ้อชวนผมไปถ่ายวิดีโอสัมภาษณ์นายก…เทศมนตรีตำบลหนองโพ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี (คุณกล้าหาญ เจริญธรรม)  เรื่อง “ปอยขันโตก รวมใจไท-ยวน ๒๐๕ ปี ครั้งที่ ๕ “ ซึ่งจะจัดขึ้นวันที่ 28 มีนาคม

Tags

blog CONSAL KPI PULINET การจัดการความรู้ การดูแลสุขภาพ การทำงาน การท่องเที่ยว การบริการ การปฏิบัติงานล่วงเวลา การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาตนเอง การพัฒนาบุคลากร การลงรายการ การศึกษาดูงาน การอ่าน การเรียนออนไลน์ กิจกรรมสำหรับเด็ก กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมห้องสมุด ความสุข ค่ายห้องสมุด งานบริการ ธรรมะ นวนิยาย นักเขียน บรรณารักษ์ บริการชุมชน ประกันคุณภาพ ภาพถ่าย ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วัด วันสำคัญ วารสาร สัมมนา สุขภาพ หนังสือ หนังสือบริจาค หนังสือและการอ่าน หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ห้องสมุด ห้องสมุด 24 ชั่วโมง อาหาร