Archives

การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

28 August 2019
Posted by patcharee

                 อย่างที่เรารู้กันดีอยู่แล้วว่า ในปัจจุบันการรู้ภาษาอังกฤษ เป็นปัจจัยสำคัญในการศึกษา และทำงานอย่างมาก การเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาทุกมหาวิทยาลัยมีข้อกำหนดให้ผ่านการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษทั้งในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา  ในการทำงานบางแห่งกำหนดเกณฑ์ให้ผู้สมัครได้คะแนนภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ บางแห่งการใช้ภาษาอังกฤษได้ทำให้ได้เงินเดือนสูงขึ้น หรือผู้ที่ต้องการไปทำงานหรือศึกษาต่อต่างประเทศ ก็จะต้องสอบผ่าน TOEFL, IELTS …

Disruption

21 August 2019
Posted by patcharee

        ระยะนี้เมื่อมีงานสัมมนา หรือประชุมทางวิชาการ ชื่อการสัมมนาหรือการประชุมมักจะมีคำว่า “Disruption” ติดอยู่ด้วยเสมอ “Disruption”  ตามความหมายของ Longdo Dict ให้ความหมายไว้ว่า เป็นคำนาม แปลว่า การขัดขวาง, การหยุดชะงัก, การแตกกระเจิง ตามข้อมูลที่อ่านพบบอกว่า …

คำถามที่มีคำตอบ

1 May 2019
Posted by patcharee

        ในช่วงนี้นอกจากจะเป็นช่วงสอบของนักศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว ยังเป็นช่วงรีบเร่งของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเช่นเดียวกัน ดังนั้นการให้บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้าช่วงนี้ก็จะเป็นเรื่องที่พบได้ซ้ำ ๆ กัน จึงขอกรุ๊ปรวมเป็นเรื่องหลัก ๆ ได้ดังนี้
          1. ปัญหาการจองใช้ห้องศึกษารายกลุ่ม เนื่องจากนักศึกษาต้องการใช้ห้องกันมาก …

UX

1 May 2019
Posted by patcharee

                    พบหนังสือเล่มหนึ่งจากการค้นหาเรื่องที่อยากอ่านในสาขาห้องสมุด เรื่อง User Experience in Libraries ที่หน้าปก มีคำว่า UX Lib …

Google เป็นฐานข้อมูลหรือไม่ ?

                                        …

3 วันที่ตะนาวศรีและมะริด

               เมืองตะนาวศรีและเมืองมะริดอาจยังไม่เป็นที่นิยมแพร่หลายนักสำหรับการท่องเที่ยว อาจเป็นเพราะด่านเข้าออกที่ชื่อ ด่านสิงขรยังเป็นด่านผ่อนปรน  มีแต่คนไทยกับคนพม่าเท่านั้นที่เข้าออกกันโดยทำหนังสือผ่านทาง (border pass) ส่วนชาวต่างประเทศอื่น ๆ ต้องเข้าออกทางด่านถาวรอื่น ๆ ซึ่งส่วนมากจะอยู่ไกลจากเมืองตะนาวศรีและเมืองมะริด และเส้นทางการคมนาคมยังไม่สะดวก ทำให้ในเมืองมะริดมีนักท่องเที่ยวเป็นคนไทยเป็นหลัก …

Open Access : Mechanical Engineering Commons

            ฐานข้อมูล Mechanical Engineering Commons เป็นฐานข้อมูลเปิดเสรี (Open Access) ทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล เช่น Applied Mechanics, Acoustics, Dynamics, Manufacturing, …

Previous Posts

Tags

blog CONSAL KPI PULINET การจัดการความรู้ การดูแลสุขภาพ การทำงาน การท่องเที่ยว การบริการ การปฏิบัติงานล่วงเวลา การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาตนเอง การพัฒนาบุคลากร การลงรายการ การศึกษาดูงาน การอ่าน การเรียนออนไลน์ กิจกรรมสำหรับเด็ก กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมห้องสมุด ความสุข ค่ายห้องสมุด งานบริการ ธรรมะ นวนิยาย นักเขียน บรรณารักษ์ บริการชุมชน ประกันคุณภาพ ภาพถ่าย ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วัด วันสำคัญ วารสาร สัมมนา สุขภาพ หนังสือ หนังสือบริจาค หนังสือและการอ่าน หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ห้องสมุด ห้องสมุด 24 ชั่วโมง อาหาร