Archives

หูฟังสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์

         หูฟังที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้ เป็นหูฟังที่ใช้สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ NUBWO Headphone NO-550 ที่มีให้บริการอยู่ที่ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นหูฟังที่มีลักษณะเป็นแบบ Fullsize แบบปิด โดยที่ขอบด้านข้างของหูฟัง จะถูกชีลเอาไว้ด้วยฟองน้ำชนิดพิเศษ หุ้มด้วยหนังสังเคราะห์ เพื่อป้องกันเสียงจากภายนอกลอดเข้ามารบกวนโดยเฉพาะ และรวมไปถึงเสียงจากหูฟังก็ไม่สามารถดังลอดผ่านออกไปได้เช่นกัน (ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับคุณภาพของหูฟังด้วยนะครับ)
          …

Dynamic Microphone

    Shure SV100 เป็นไมโครโฟนที่จะกล่าวถึงอีกตัวเพราะพึ่งได้รับมาใหม่ ไมโครโฟนตัวนี้จะใช้งานประจำการอยู่ที่ห้องคาราโอเกะ จากข้อมูลที่ระบุอยู่ข้างกล่องบอกไว้ว่า เป็นไมโครโฟนชนิดไดนามิค (Dynamic Microphone) ไมโครโฟนชนิดนี้ใช้หลักการของคลื่นเสียงที่มากระทบแผ่นไดอะแฟรมของไมโครโฟน ทำให้เกิดการเคลื่อนที่ของขดลวดผ่านสนามแม่เหล็ก เป็นแรงเคลื่อนไฟฟ้าออกมา ส่งผ่านสายนำสัญญาณไปยังเครื่องขยายเสียง และ ลำโพง

     ไมโครโฟนไดนามิค ชนิดนี้เป็นที่นิยมใช้งานกันอย่างแพร่หลาย …

วัดสีแยกเจริญพร

      วัดสี่แยกเจริญพร    

      วัดสี่แยกเจริญพรตั้งอยู่ ต.หนองกระทุ่ม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ทั้งนี้ เมื่อ พ.ศ.๒๕๒๑ นายเล็ก คงแจ่ม และพรรคพวกได้ยกที่ดินจำนวน ๖ …

วัดเจริญราษฎร์บำรุง (วัดหนองพงนก)

      วัดเจริญราษฎร์บำรุง(วัดหนองพงนก)

      ประวัติความเป็นมาของวัดเจริญราษฎร์บำรุงนั้นพระอาจารย์เวียนบอกว่า ชาวบ้านมักเรียกว่าวัดหนองพงนก มากกว่า วัดเจริญราษฎร์บำรุงสังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๑๘ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๓๔ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง …

วัดพระแท่นดงรังวรวิหาร

  วัดพระแท่นดงรังวรวิหาร

          เป็นวัดโบราณซึ่งมีแท่นหินขนาดใหญ่ที่ชาวบ้านเชื่อกันว่า เป็นพระแท่นศักดิ์สิทธิ์ที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานที่นี่ ในบริเวณวัดยังมีโบราณสถานที่เกี่ยวข้องกับพุทธประวัติ เช่น บ่อบ้วนพระโอษฐ์ วิหารพระอานนท์ฯลฯ และ ยังมีพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน เป็นต้น ลักษณะเด่นตั้งอยู่ในป่าดงทึบของรังไม้ที่เทือกเขา2หย่อมเรียกว่าพระแท่นดงรัง พบในสมัยกรุงศรีอยุธยา ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจำลอง ประวัติ ตามตำนาน อันเป็นคติที่เชื่อกันว่า พระพุทธเจ้าได้เสด็จไปยังแว่นแคว้นต่าง ๆ ภายนอกประเทศอินเดีย …

ไมโครโฟน

27 February 2019
Posted by Sukho

          ไมโครโฟนที่จะกล่าวถึงนี้มีใช้ประจำอยู่ที่ห้องประชุมฯ ห้องบันทึกเสียง และห้องคาราโอเกะ เป็นไมโครโฟนชนิดไดนามิค (Dynamic Microphone) ให้เราสังเกตุแบบง่ายๆ (เฉพาะของที่ทำงานเราเท่านั้นนะครับ) ก็คือจะมีสายไฟยาวๆ (สายสัญญาณ) จากตัวไมโครโฟนไปต่อเข้ากับชุดเครื่องเสียงเพื่อควบคุมเสียง

        …

ตู้ลำโพงแบบมีภาคขยายเสียงอยู่ในตัว

26 February 2019
Posted by Sukho

          ขอแนะนำตู้ลำโพงที่ใช้ประจำอยู่ที่ห้องคาราโอเกะ เป็นตู้ลำโพง 10 นิ้ว 2 ทาง แบบมีภาคขยายเสียงอยู่ในตัว (Powered Speakers) ตู้ลำโพงที่ถูกออกแบบมาให้ใช้งานอเนกประสงค์ เหมาะสำหรับการบรรยาย งานประชาสัมพันธ์  งานประชุมสัมนา การประชุมกลุ่มย่อย และอื่นๆ…

Previous Posts

Tags

blog CONSAL KPI PULINET การจัดการความรู้ การดูแลสุขภาพ การทำงาน การท่องเที่ยว การบริการ การปฏิบัติงานล่วงเวลา การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาตนเอง การพัฒนาบุคลากร การลงรายการ การศึกษาดูงาน การอ่าน การเรียนออนไลน์ กิจกรรมสำหรับเด็ก กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมห้องสมุด ความสุข ค่ายห้องสมุด งานบริการ ธรรมะ นวนิยาย นักเขียน บรรณารักษ์ บริการชุมชน ประกันคุณภาพ ภาพถ่าย ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วัด วันสำคัญ วารสาร สัมมนา สุขภาพ หนังสือ หนังสือบริจาค หนังสือและการอ่าน หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ห้องสมุด ห้องสมุด 24 ชั่วโมง อาหาร