Archives

สวนของป้า…เอ้ย…หอสมุดฯ

15 May 2009
Posted by Jantorn Intama

ชีวิตประจำวันของป้า…ยุ่งเหยิงทุกวัน เช้าขึ้นมานอกจากจะยุ่งกับเรื่องของตัวเองแล้ว ก็วุ่นอยู่กับเจ้าหลานชาย … ปลุกให้ลุกขึ้น อาบน้ำ ไปโรงเรียน บางวันก็ทำเอาป้ามาทำงานสายไปเหมือนกัน (สายกว่าปกตินะ ไม่ใช่สายกว่า 8 โมงเช้า)
ในตอนเช้าป้าก็จะต้องทำความสะอาดด้านหน้าอาคารหอสมุดฯ ก็จะมีลุงมานิตย์มาทำความสะอาดไว้ให้ก่อนแล้ว พอป้ามาึถึงก็มาทำต่อจากลุง  หลังจากนั้นก็ทำสวน รดน้ำต้นไม้และสนามหญ้าเล็ก ๆ ดูแล

Tags

blog CONSAL KPI PULINET การจัดการความรู้ การดูแลสุขภาพ การทำงาน การท่องเที่ยว การบริการ การปฏิบัติงานล่วงเวลา การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาตนเอง การพัฒนาบุคลากร การลงรายการ การศึกษาดูงาน การอ่าน การเรียนออนไลน์ กิจกรรมสำหรับเด็ก กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมห้องสมุด ความสุข ค่ายห้องสมุด งานบริการ ธรรมะ นวนิยาย นักเขียน บรรณารักษ์ บริการชุมชน ประกันคุณภาพ ภาพถ่าย ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วัด วันสำคัญ วารสาร สัมมนา สุขภาพ หนังสือ หนังสือบริจาค หนังสือและการอ่าน หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ห้องสมุด ห้องสมุด 24 ชั่วโมง อาหาร