Archives

เทศกาลอ่านหนังสือ 24 ชั่วโมง ที่หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ "ห้องบัณฑิตศึกษาเต็มทุกที่นั่ง"

ช่วงนี้ หอสมุดพระราฃวังสนามจันทร์ เปิดบริการเฉพาะ ห้องอ่านหนังสือ    24 ชั่วโมง  (เริ่มให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2562)   ข้าพเจ้าปฏิบัติงาน OT.  (ฃ่วงเวลา 16.30 -22.00 …

สะพานบุญ

24 April 2019
Posted by peekan

นายอำนาจ   เป็นสะพานบุญให้เพื่อน ๆ  โดยการบอกบุญ  ทอดผ้าป่าสามัคคี “เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาการเปรียญ”   ณ วัดไทยเสรีทุ่งสว่าง   ตำบลตะป่าย  อำเภอศรีเมืองใหม่  จังหวัดอุบลราชธานี  วันที่ ๒๗-๒๘  เมษายน  ๒๕๖๒  เพื่อที่สาธุชนคนใจบุญทั้งหลายได้มีโอกาสทำบุญ  
การทำบุญ เราต้องทราบด้วยว่า อะไรคือ บุญ  …

สุขทุกวันที่ "หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์"

ข้าพเจ้า  ขอเล่าเรื่อง ที่ได้พบ เห็น ณ หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ 
ฝ่ายวิเคราะห์ และพัฒนาทรัพยากรห้องสมุดฯ  มี งานเทคนิค อยู่  ๒ งานหลัก  คือ 
๑. งานจัดหา   
๒. งานวิเคราะห์เลขหมู่หนังสือ
โดยมีหัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์ฯ …

ดูแลพ่อแม่ยามแก่เฒ่า

บทประพันธ์ ของท่านสุนทรภู่  ได้กล่าวไว้ เกี่ยวกับพ่อแม่ของเราดังนี้
“เมื่อแก่เฒ่าหมายเจ้าช่วยรับใช้ 
เมื่่อยามไข้หมายเจ้าช่วยรักษา
เมื่อยามถึงวันตายวายชีวา
หวังลูกช่วยปิดตาเมื่่อสิ้นใจ”
คุยกับเพื่่อน ๆ เรื่องพ่อแม่ ที่ท่านมีอาการป่วย หรือไม่สบาย คนเป็นลูก ก็ต้องไปดูแลปรนนิบัติ รับใช้ พาไปหาหมอ  และรักษากันตามอาการของโรค  ทำให้ขาดงานบ่อย ข้าพเจ้าได้ข่าวว่าพ่อของพี่พัชรี …

จากวรรณวรรณกรรมสู่ละครโทรทัศน์ (บุพเพสันนิวาส)

เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ได้ไปงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่ ๔๗ ระว่างหวันที่ ๒๘  มีนาคม – ๗ เมษายน ๒๕๖๒
ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เปิดให้เข้าชมงาน เวลา  ๑๐.๐๐ – ๒๑. …

วารสารที่จัดทำโดยนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร "วารสารไทยทัศน์"

13 February 2019
Posted by peekan

วารสาร (periodicals)  เป็นสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องที่พิมพ์ออกเผยแพร่โดยสม่ำเสมอ มีชื่อเรียกโดยเฉพาะ เสนอเนื้อเรื่องในรูปของบทความ แบ่งเป็นคอลัมภ์หลายประเภท เขียนโดยผู้เขียนหลายคน หรือคนเดียว ขอบเขตของเนื้อเรื่องอาจเป็นเรื่องเดียวกันหรือต่างกัน และจะจบในฉบับ หรือต่อเนื่องกันจนจบในหลายฉบับก็ได้ วารสารส่วนมากมีส่วนประกอบที่คล้ายกัน ได้แก่ มีเลขลำดับที่ของเล่ม (Volume) ฉบับที่ (number) วัน เดือน ปี …

การคัดเลือกหนังสือ

31 January 2019
Posted by peekan

หนังสือ เป็นสิ่งพิมพ์ที่เกิดจากความรู้ ความคิด สติปัญญา และประสบการณ์ของมนุษย์ จัดทำเป็นรูปเล่ม ในเล่มหนึ่ง ๆ จะมีเรื่องเดียว หรือหลายเรื่อง และอาจเป็นเล่มเดียวจบ หรือหลายเล่มจบก็ได้หนังสือแบ่งตามลักษณะเนื้อหาได้ 5 ประการ คือ 
1.หนังสือสารคดี (non-fiction) หมายถึงหนังสือที่มุ่งให้ความรู้ ได้แก่หนังสือที่ให้ความรู้ทั่ว ๆ …

Previous Posts

Tags

blog CONSAL KPI PULINET การจัดการความรู้ การดูแลสุขภาพ การทำงาน การท่องเที่ยว การบริการ การปฏิบัติงานล่วงเวลา การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาตนเอง การพัฒนาบุคลากร การลงรายการ การศึกษาดูงาน การอ่าน การเรียนออนไลน์ กิจกรรมสำหรับเด็ก กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมห้องสมุด ความสุข ค่ายห้องสมุด งานบริการ ธรรมะ นวนิยาย นักเขียน บรรณารักษ์ บริการชุมชน ประกันคุณภาพ ภาพถ่าย ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วัด วันสำคัญ วารสาร สัมมนา สุขภาพ หนังสือ หนังสือบริจาค หนังสือและการอ่าน หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ห้องสมุด ห้องสมุด 24 ชั่วโมง อาหาร