Archives

Humanity

7 August 2019
Posted by Kavee Chutimanon


จากโปสเตอร์แผ่นหนึ่งของเพจ Humanity ผู้จัดทำสามารถสื่อสารได้อย่างชัดเจน โดยไม่ต้องมีคำบรรยายประกอบ ซึ่งตรงกับความจริงเป็นอย่างมาก แทบจะทุกๆบ้านที่มีเด็ก ภาพที่เกิดขึ้นเป็นประจำคือ ในมือของเด็กมีโทรศัพท์อยู่ตลอดเวลา เด็กๆสนใจที่จะอยู่ในโลกของตัวเองอยู่ในโลกแห่งจินตนาการ การสื่อสารกับคนรอบข้างโดนตัดขาดโดยสิ้นเชิง เป็นพฤติกรรมที่น่าเป็นห่วงมาก  ต่างจากเมื่อก่อนโดยสิ้นเชิง เด็กๆมักจะชอบวิ่งเล่น ใช้ชีวิตอยู่นอกบ้าน มีกิจกรรมมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างวัย มีประสบการณ์ที่ต้องเรียนรู้ในการใช้ชีวิตในแต่ละวัน จากเพื่อนๆบ้าง จากผู้ใหญ่บ้างซึ่งต่างก็จะคอยเพิ่มเติมทักษะการเรียนรู้ด้านต่างๆ ได้สัมผัสกับโลกของความเป็นจริงตามวัยที่ควรจะเป็น…

กระจกหกด้าน

5 August 2019
Posted by Kavee Chutimanon

กระจกหกด้าน เป็นรายการโทรทัศน์ประเภทสารคดีสั้น ออกอากาศทุกเย็นวันจันทร์-วันอังคาร เวลา 16:00 – 16:15 น. ย้ายเวลาออกอากาศไปเป็นพฤหัสบดี – ศุกร์ เวลา 11:15 – 11:30 น. ย้ายเวลาออกอากาศไปเป็นพุธ – พฤหัสบดี เวลา …

“วิ่งได้ ไม่ใช่แค่ ได้วิ่ง”

17 April 2019
Posted by Kavee Chutimanon

วิ่งได้ ไม่ใช่แค่ ได้วิ่ง  หนังสือสำหรับผู้อยากวิ่งต้องอ่าน ผู้แต่งคือ สถาวร จันทร์ผ่องศรี (ครูดิน) ปัจจุบันอายุ 56 ปี ชาวจังหวัดพะเยา จบการศึกษาครุศาสตร์บัณฑิต พลศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผ่านการทำงานมากมาย ปัจจุบันเป็นครูสอนวิ่ง เผยแพร่การวิ่งเพื่อสุขภาพ เป็นกรรมการบริหารสมาพันธ์ชมรมเดิน – …

การจัดเรียงตัวอักษรใน photoshop

1 April 2019
Posted by Kavee Chutimanon

ในการออกแบบป้ายประชาสัมพันธ์ จะมีส่วนประกอบหลักๆได้แก่ พื้นหลัง/ลวดลาย รูปภาพและข้อความตัวอักษร สำหรับเทคนิควิธีการในส่วนของการวางพื้นหลัง/ลวดลาย และภาพประกอบจะขอยกเอาไว้ก่อน ครั้งนี้จะขอกล่าวถึงเรื่อง การจัดเรียงตัวอักษร โดยจะขออธิบายเป็นส่วนย่อยๆไป เนื่องจากมีรายละเอียดมาก     ครั้งนี้ขอกล่าวถึงเทคนิคการจัดเรียงตัวอักษรให้อยู่ในแนวเดียวกัน หรืออยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมอย่างสวยงาม…

"สระลอย"

20 March 2019
Posted by Kavee Chutimanon

การใช้โปรแกรม Photoshop เพื่อออกแบบโฆษณาประชาสัมพันธ์ ปัญหาหนึ่งที่พบอยู่ในการพิมพ์ข้อความคือ “สระลอย” สำหรับผู้ที่ไม่คุ้นเคย อาจจะไม่เข้าใจความหมายของคำว่า “สระลอย” จะขออธิบายในส่วนนี้สักหน่อย สระลอยก็คือ เมื่อเราพิมพ์ข้อความต่างๆในป้ายประชาสัมพันธ์ กรณีที่ต้องใช้ตัวอักษรที่มีขนาดใหญ่ๆ ตำแหน่งของสระและวรรณยุกต์ ที่เราพิมพ์ตามปกติ จะวางอยู่ในตำแหน่งที่ไม่เหมาะสม คือมองดูว่าสูงกว่าที่ควรเป็น เราต้องทำการเคลื่อนย้ายสระและวรรณยุกต์นั้นให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมสวยงาม 
อาจจะมีวิธีการแก้ไขได้หลายวิธี แต่จะขอนำเสนอแบบง่ายๆตามนี้ครับ…

ทะเลใจ

13 February 2019
Posted by Kavee Chutimanon

……..ทุกชีวิตดิ้นรนค้นหาแต่จุดหมาย ใจในร่างกายกลับไม่เจอ
ทุกข์ที่เกิดซ้ำ เพราะใจนำพร่ำเพ้อ หาหัวใจให้เจอก็เป็นสุข
 
ความสุข หรือ สุข พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 นิยามว่า “น. ความสบายกายสบายใจ…”[1] คือความรู้สึกหรืออารมณ์ประเภทหนึ่ง มีหลายระดับตั้งแต่ความสบายใจเล็กน้อยหรือความพอใจจนถึงความเพลิดเพลินหรือเต็มไปด้วยความสนุก มีการใช้แนวความคิดทางปรัชญา ศาสนา จิตวิทยา …

โต๊ะไม้ (อย่างง่ายๆ)

6 February 2019
Posted by Kavee Chutimanon

เครื่องมือช่างบางประเภทเมื่อซื้อมา จำเป็นต้องมีส่วนประกอบเพิ่มเติมก่อนที่จะใช้งานได้
คราวนี้เป็นการทำโต๊ะไม้สำหรับติดตั้งปากกาจับงาน สำรวจดูวัสดุอุปกรณ์ที่มีอยู่พอที่จะทำงานได้โดยไม่ต้องซื้อหาเพิ่มเติม เริ่มลงมือได้เลย

Previous Posts

Tags

blog CONSAL KPI PULINET การจัดการความรู้ การดูแลสุขภาพ การทำงาน การท่องเที่ยว การบริการ การปฏิบัติงานล่วงเวลา การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาตนเอง การพัฒนาบุคลากร การลงรายการ การศึกษาดูงาน การอ่าน การเรียนออนไลน์ กิจกรรมสำหรับเด็ก กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมห้องสมุด ความสุข ค่ายห้องสมุด งานบริการ ธรรมะ นวนิยาย นักเขียน บรรณารักษ์ บริการชุมชน ประกันคุณภาพ ภาพถ่าย ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วัด วันสำคัญ วารสาร สัมมนา สุขภาพ หนังสือ หนังสือบริจาค หนังสือและการอ่าน หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ห้องสมุด ห้องสมุด 24 ชั่วโมง อาหาร