Pulinet วิชาการ ครั้งที่1

ในหัวข้อ”Creative Library” งานนี้จัดขึ้นที่ โรงแรมเมธาวลัย ชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 24-25 มิถุนายน 2553 ที่พึ่งผ่านพ้นไป เพื่อเป็นการนำเสนอผลงานต่างๆ ที่ประยุกต์เอาความคิดสร้างสรรค์มาใช้กับงานห้องสมุด โดยครั้งนี้ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากรได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพประเดิมแรก
ในส่วนของงานมีการนำเสนอผลงานใน2ลักษณะ คือ นำเสนอด้วยสื่อโปสเตอร์ และนำเสนอด้วยวาจา โดยการจัดงานในครั้งนี้หอสมุดฯพระราชวังสนามจันทร์ได้นำเสนอผลงานด้วยสื่อโปสเตอร์ 3 เรื่อง ด้วยวาจาไป 6 เรื่อง (รายระเอียดของแต่ละเรื่องสามารถติดตามได้จาก http://www.snc.lib.su.ac.th/pulinet-seminar/)
การสัมมนาในครั้งนี้เป็นไปในรูปแบบของการพบปะสังสรรค์ สร้างความเป็นกันเอง โดยในวันแรก หลังจากฟังบรรยายในห้องประชุมแล้วนั้น ช่วงบ่ายได้นำคณะผู้เข้าร่วมงานไปทัศนศึกษา ดูงานยังพระราชวังมฤคทายวัน, ,หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี,ตลาดโต้รุ่งหัวหิน,ก่อนปิดท้ายกิจกรรมของวันนี้ด้วยการย้อนเวลาไปกับเพลินวาน
ส่วนกิจกรรมในวันที่2 ของการสัมมนา เิริ่มต้นการนำเสนอผลงานด้วยวาจา โดยมีการแบ่งกลุ่มการนำเสนอออกเป็น 3 ห้อง คือ
1.ห้องเพชรไพฑูรย์ มี12 เรื่อง
2.ห้องไข่มุก มี12 เรื่อง
3.ห้องพลอยชมพู มี11 เรื่อง
ปิดท้ายการสัมมนาในครั้งนี้ ด้วยการเลี้ยงสังสรรค์ต้อนรับผู้มาเข้าร่วมการสัมมนา และมีพิธีการมอบรางวัลจากการนำเสนอผลงานตามลำดับ
การสัมมนาในครั้งนี้ ทำให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือกันภายในหน่วยงานห้องสมุดส่วนภูมิภาคมากขึ้น มีการสนทนา แลกเปลี่ยนปัญหา เรียนรู้ซึ่งกันและกัน เปิดมุมมองทางความคิด เพื่อรับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมาปรับใช้กับการทำงานในห้องสมุด และสร้างสรรค์บริการใหม่ๆมาเอาใจผู้เข้าใช้บริการร่วมกัน

Leave a Reply

Tags

blog CONSAL KPI PULINET การจัดการความรู้ การดูแลสุขภาพ การทำงาน การท่องเที่ยว การบริการ การปฏิบัติงานล่วงเวลา การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาตนเอง การพัฒนาบุคลากร การลงรายการ การศึกษาดูงาน การอ่าน การเรียนออนไลน์ กิจกรรมสำหรับเด็ก กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมห้องสมุด ความสุข ค่ายห้องสมุด งานบริการ ธรรมะ นวนิยาย นักเขียน บรรณารักษ์ บริการชุมชน ประกันคุณภาพ ภาพถ่าย ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วัด วันสำคัญ วารสาร สัมมนา สุขภาพ หนังสือ หนังสือบริจาค หนังสือและการอ่าน หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ห้องสมุด ห้องสมุด 24 ชั่วโมง อาหาร