Archives

"บึงฉวาก" สวรรค์ของเด็กๆ

30 August 2019
Posted by yam

ช่วงวันหยุดเข้าพรรษาได้มีโอกาสไปทำบุญที่ต่างจังหวัด ผ่านจังหวัดสุพรรณบุรี จึงนึกได้ว่าอยากจะพาลูกมาบึงฉวากหลายรอบแล้ว แต่ด้วยระยะทางใช้เวลา 2-3 ชม. จึงมองว่าไกลไป แต่นี่เป็นทางผ่านเลยขอโอกาสแวะพาเด็กๆ เที่ยว วันที่ไปนั้นคนเยอะมากที่จอดรถเต็ม ต้องจอดริมทางซึ่งริมทางรถก็จอดกันยาวหลายกิโลมาก คนเยอะ เดินไกล แต่ก็คุ้ม ถ้าทำให้เด็กๆ มีความสุข เปิดประสบการณ์ สร้างความทรงจำที่ดี
“บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ” เป็นบึงน้ำธรรมชาติมีพื้นที่ประมาณ 2,700 …

Read to success ประสบความสำเร็จเพราะอ่านหนังสือ

         
 เป็นหนังสือที่แนะนำการอ่านเพื่อมุ่งสู่การเรียนรู้ เพราะการอ่านเปรียบเสมือนการเรียนที่ไม่มีวันสิ้นสุด เป็นการเพิ่มความรู้ เปิดโลกทัศน์ ผู้แต่งจึงเห็นความสำคัญของการอ่าน จึงรวบรวมเทคนิค วิธีการ ข้อแนะนำในการอ่าน เพื่อให้ทุกคนตระหนักและเห็นความสำคัญของการอ่าน จากการอ่านหนังสือเล่มนี้ มีเนื้อหาที่น่าสนใจหลายข้อ แต่ขอสรุปออกมาที่คิดว่าสามารถนำปรับใช้กับการทำงาน การดำเนินชีวิตประจำวันได้
ประสบความสำเร็จเพราะอ่านหนังสือ
1. เข้าไปอยู่ในกลุ่มคนอ่านหนังสือ …

เลขาฯ การประชุมบรรณารักษ์

มีโอกาสขอทำหน้าที่เลขานุการ การประชุมบรรณารักษ์ของหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ หน้าที่นี้เริ่มตั้งแต่ ปี 2561 ซึ่งเป็นสิ่งที่ภูมิใจในฐานะบรรณารักษ์รุ่นน้องของหอสมุดฯ ผู้เขียนเชื่อว่าการเป็นเลขานุการในที่ประชุมสามารถพัฒนาตนเองได้ ทั้งเรื่องการจดบันทึก การจับประเด็น การสรุปความ เมื่อเขียนรายงานแล้ว ผู้เขียนจะส่งให้คุณจันทร์เพ็ญ กล่อมใจขาว หัวหน้าฝ่ายโสตฯ ช่วยตรวจรายงานการประชุมให้ทุกครั้ง สิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญอีกขั้นเพราะทำให้เรารู้ว่าเรามีข้อด้อยของการเขียนรายงานอย่างไร สิ่งที่ได้รับคำแนะนำในการแก้ไข เช่น การจัดหน้ากระดาษ การเรียบเรียงเนื้อหา …

วันคนถนัดซ้ายสากล


วันที่ 13 สิงหาคม ของทุกปี ถูกกำหนดให้เป็นวันคนถนัดซ้ายสากล (Left Hander’s Day) ตั้งแต่ปี ค.ศ.1976 (พ.ศ. 2519) เริ่มจากองค์กร Lefthander’s International ประเทศสหรัฐอเมริกา เลือกวันที่ 13 สิงหาคมเป็นวันคนถนัดซ้าย เหตุผลคือ …

งานเกษียณ

28 February 2019
Posted by yam


เดือนกันยายน ของทุกปี เป็นเทศกาลการเกษียณอายุราชการของทุกหน่วยงาน บุคลากรของหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์เกษียณในปี 61 จำนวน 5 คน เป็นจำนวนที่เยอะมาก สำหรับการขาดบุคลากรที่ดีของหน่วยงาน เราในฐานะน้อง อยากจะทำอะไรเล็กๆ น้อยๆ ให้กับผู้เกษียณ ระหว่างที่ลาคลอดอยู่นั้นก็ติดต่อกับเพื่อนตลอด และได้ความว่าจะมีการแสดงในงานเกษียณ ตัวเราก็บอก “แสดงด้วย!!! เริ่มซ้อมวันไหนบอกนะ จะไป… …

การประชาสัมพันธ์งานบุ๊คแฟร์

28 February 2019
Posted by yam

ภารกิจสำคัญหนึ่งในงานบุ๊คแฟร์แต่ละปี จะขาดไม่ได้เลยคือการประชาสัมพันธ์งาน เพื่อให้บุคคลภายในและภายนอกได้ทราบข่าวของงานที่จะเริ่มขึ้น ในการประชาสัมพันธ์จะได้รับความร่วมมือที่ดีจากพี่ๆ ในทีมงานเสมอ เช่น พี่กวี ผู้นักออกแบบ ไม่ว่าอะไรพี่เขาสามารถออกแบบมาให้เราได้ ้ไม่ว่าจะเป็น โลโก้ของงาน ป้ายนักเขียน ป้ายไวนิล เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ถ้าพูดถึงเนื้อหาที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ด้านนักเขียน ต้องยกให้พี่กรุณา ผู้มากความสามารถในการอ่าน การจับประเด็นของงานเขียนได้ดีมากๆ ค่ะ …

โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก

28 February 2019
Posted by yam

ประวัติโรงเรียนหมู่บ้านเด็ก
 โรงเรียนหมู่บ้านเด็กตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2522 ณ ริมแม่น้ำแควน้อย เลขที่316 ม.3 ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี ซึ่งได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เปิดสอนตั้งแต่ระดับ ป.1-ป6 และเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2523 ได้ย้ายที่อยู่มาอยู่ริมฝั่งแม่น้ำแควใหญ่ ต.วังด้ง อ.เมือง …

Previous Posts

Tags

blog CONSAL KPI PULINET การจัดการความรู้ การดูแลสุขภาพ การทำงาน การท่องเที่ยว การบริการ การปฏิบัติงานล่วงเวลา การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาตนเอง การพัฒนาบุคลากร การลงรายการ การศึกษาดูงาน การอ่าน การเรียนออนไลน์ กิจกรรมสำหรับเด็ก กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมห้องสมุด ความสุข ค่ายห้องสมุด งานบริการ ธรรมะ นวนิยาย นักเขียน บรรณารักษ์ บริการชุมชน ประกันคุณภาพ ภาพถ่าย ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วัด วันสำคัญ วารสาร สัมมนา สุขภาพ หนังสือ หนังสือบริจาค หนังสือและการอ่าน หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ห้องสมุด ห้องสมุด 24 ชั่วโมง อาหาร