สุขภาพ(กาย-ใจ)ดี ไม่มีขาย

28 February 2019
Posted by Karuna Srijareon

        ปกติ เลิกงานแล้วดิฉันจะเดินทางกลับบ้านด้วยรถตู้ ซึ่งวิ่งผ่านแถวบ้านของดิฉัน ยกเว้นช่วงที่ต้องปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (OT) เลิกงาน 4 ทุ่ม ไม่สามารถกลับบ้านได้ ก็จะมาพักกับพี่กาญ พี่ที่ทำงานเดียวกัน หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจแล้ว บางคืนก็มานั่งเล่าสู่กันฟัง เรื่องโน่น นั่นนี่ ไปเรื่อย ก่อนจะนอนพี่กาญก็จะเปิดธรรมะให้ฟัง ทำให้ดิฉันเริ่มซึมซับทีละนิด แม้ว่าจะเข้าหัวบ้าง ไม่เข้าบ้างก็ตาม
ข้อดีของการฟังธรรมะ
        ทำให้จิตใจสงบ สมองที่ตึงเครียดกับงานตลอดทั้งวัน ย่อมส่งผลต่อสุขภาพกาย หากได้ฟังเรื่องที่ผ่อนคลาย สมองย่อมได้พัก จิตใจก็จะสงบ
        ทำให้ได้ฟังเรื่องใหม่ ธรรมะมีหลายหัวข้อธรรม ซึ่งบางเรื่องเราอาจไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อน ทำให้เราได้รับความรู้เพิ่มขึ้น ซึ่งปัจจุบันมีพระเทศน์เก่งๆหลายรูป ทำให้ธรรมะที่เข้าถึงยาก กลายเป็นเรื่องที่ฟังเข้าใจง่ายขึ้น
        ได้ใส่ใจในเรื่องเก่า ทบทวนถึงอดีตที่ผ่านมา ทั้งเรื่องดีและเรื่องไม่ดีที่เราได้กระทำลงไปโดยเจตนาและไม่เจตนาก็ตาม เมื่อได้ฟังแล้วคิดตาม ย่อมทำให้เราพัฒนาตนเองให้ดีขึ้น
 
          เช้าตรู่ของวันรุ่งขึ้น พี่สาวคนนี้ก็จะชักชวนดิฉันไปออกกำลังกายที่สนามจันทร์ เดินไปคุยไป สูดอากาศยามเช้าทำให้สดชื่น ได้สุขภาพกายที่ดี นอกจากนี้ยังได้เพื่อนเพิ่มขึ้นจากการไปออกกำลังกาย เป็นกลุ่มป้าๆ ที่มาออกกำลังกายกันทุกเช้า กลุ่มนี้เหนียวแน่นมาก มี 7-10 คน ด้วยเอกลักษณ์เด่นไม่เหมือนใคร บรรดาป้าๆจะใส่เสื้อตามสีของแต่ละวันมาออกกำลังกาย พร้อมด้วยอุปกรณ์ที่ใช้ออกกำลังกาย เป็นท่อพีวีซีขนาดเล็กแบบถอดประกอบได้ 3 ท่อน แต่ละท่าจะนับจากน้อยไปหามาก และนับถอยหลังมาจนถึงหนึ่งแล้วค่อยเปลี่ยนท่าใหม่ (ขอบอกว่าไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อน ได้สุขภาพและฝึกสมองให้ทำงานป้องกันอัลไซเมอร์ได้ด้วย) ทำเช่นนี้ไปเรื่อยๆจนครบทุกท่าแล้วก็จะพักกายสักครู่ จากนั้นก็จะใส่บาตรพระตอนเช้าร่วมกันก่อนที่จะแยกย้ายกันกลับบ้าน
          สิ่งเหล่านี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งในการสร้างสุขภาพกาย-ใจ ดิฉันเชื่อว่า แต่ละคนมีวิธี / เทคนิคเพื่อสุขภาพที่ดีแตกต่างกันไป หากทำต่อเนื่องเป็นประจำย่อมส่งผลดีต่อตัวท่านเองอย่างแน่นอน สำหรับท่านใดที่ยังไม่เริ่ม ลงมือทำตอนนี้ยังไม่สาย เพราะสุขภาพดีไม่มีขาย อยากได้ต้องทำเองค่ะ
     
 

 

One thought on “สุขภาพ(กาย-ใจ)ดี ไม่มีขาย

  • เรื่องอดีต พระพุทธองค์ไม่ให้นำมาคิด ให้คิดแต่ปัจจุบันเท่านั้นคะ
    ขอให้ตั้งใจต่อไปคะ ขอบคุณที่ได้เป้นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกัน

Leave a Reply

Tags

blog CONSAL KPI PULINET การจัดการความรู้ การดูแลสุขภาพ การทำงาน การท่องเที่ยว การบริการ การปฏิบัติงานล่วงเวลา การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาตนเอง การพัฒนาบุคลากร การลงรายการ การศึกษาดูงาน การอ่าน การเรียนออนไลน์ กิจกรรมสำหรับเด็ก กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมห้องสมุด ความสุข ค่ายห้องสมุด งานบริการ ธรรมะ นวนิยาย นักเขียน บรรณารักษ์ บริการชุมชน ประกันคุณภาพ ภาพถ่าย ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วัด วันสำคัญ วารสาร สัมมนา สุขภาพ หนังสือ หนังสือบริจาค หนังสือและการอ่าน หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ห้องสมุด ห้องสมุด 24 ชั่วโมง อาหาร