Category Archives: sharing

แหล่งสารสนเทศ

หลังจากที่ดิฉันกลับจากอินเดียสิ่งที่ได้ติดตัวมาคือความเข้าเรื่องระบบเปิดมากขึ้น จึงหันมาสนใจแหล่งของวิทยานิพนธ์และงานวิจัยที่อยู่ในรูปแบบนั้น รวมถึงการไปสอบถามจากนักศึกษา ป.เอก ทั้งหลายว่าพวกเขาอยากให้ช่วยเรื่องอะไร จึงตั้งอกตั้งใจรวบรวม เริ่มจากสำรวจจากสิ่งที่ตัวเองเข้าไปใช้ เช่น DART  http://202.28.73.5/snclibblog/?p=7295 ที่เขียนไว้ตั้งแต่ปี 29 สิงหาคม 2009 ปีนี้ก็ 30 สิงหาคม 2019 เวลาผ่นไปเร็วจนน่าใจหาย พรุ่งนี้ก็สายเสียแล้ว …

ไปอินเดีย

30 August 2019
Posted by Pong

ดิฉันไปประเทศอินเดียระหว่างวันที่ 1-20 ธันวาคม 2561 ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ ไทย-อินเดีย ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสภาวิจัยสังคมศาสตร์แห่งสาธารณรัฐอินเดีย (Indian Council of Social Science Research, ICSSR) ดิฉันมักพูดกับใครๆ ว่าไปอินเดียแล้วทำให้เรารู้สึกว่าตัวเราเล็กลง เพราะอินเดียเป็นเมืองที่ร่ำรวยด้วยวัฒนธรรม และเป็นต้นรากของอะไรๆ หลายๆ …

PULINET วิชาการ

6 August 2019
Posted by Chanpen Klomchaikhow

          การสัมมนา PULINET วิชาการ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้บุคลากรของห้องสมุดในระดับอุดมศึกษาได้มีโอกาสมาแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ และผลงานที่สร้างสรรค์ผลงาน รวมถึงเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ให้แผ่ขยายกว้างขวางขึ้น อันจะนำไปสู่การพัฒนาห้องสมุดต่อไป
          การสัมมนา PULINET วิชาการเป็นความร่วมมือของห้องสมุดในข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET)  จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปีพ.ศ. 2553 ระหว่างวันที่ 24-25 มิถุนายน โดยในครั้งแรกนี้สำนักหอสมุดกลาง …

Cambodian' s name

29 September 2018
Posted by Ekanong Duangjak

       เนื่องจากช่วงนี้มีนักศึกษาต่างชาติแวะเวียนมาทักทายกันบ่อยครั้งดังเช่นนักศึกษาชาวกัมพูชาที่มาติดต่อขอรับบริจาคหนังสือไปไว้ที่ห้องสมุดที่ประเทศกัมพูชา ติดต่อกันครั้งแรกๆ ก็จะมีการเรียกชื่อกันผิดบ้างถูกบ้าง เช่น นักศึกษาชื่อ VAT  BUNCHAN  THONA เราเรียกนักศึกษาด้วยความเคยชินด้วยคำแรกของชื่อคือ VAT โดยที่ไม่รู้เรื่องอะไรมาก่อนก็นึกไปว่าคงเหมือนกับคนไทยที่มีชื่อต้น แล้วตามด้วยนามสกุล จนกระทั้งพูดคุยสนิทสนมพอสมควรนักศึกษาก็เล่าว่า VAT เป็นนามสกุลของพ่อของเขา ส่วน BUNCHANN …

การปรับอุปนิสัยในการทำงานที่ทำให้เสียเวลา

16 September 2018
Posted by Ekanong Duangjak

คนเรามีรูปแบบการทำงานที่ไม่เหมือนกัน แต่ทุกคนล้วนทำในสิ่งที่คิดว่า ดี ซึ่งบางเรื่องก็เป็นเรื่องที่ทำให้เสียเวลา อุปนิสัยในการทำงานเหล่านั้นบางอย่างทำให้เสียเวลาในการทำงาน ดังนั้นจึงต้องมีการปรับอุปนิสัยในการทำงานบางอย่างที่ทำให้เราเสียเวลา เพื่อให้เราไม่ต้องเสียเวลามากมายไปกับเรื่องเหล่านั้น เช่น

การจัดไฟล์เอกสารและไฟล์คอมพิวเตอร์
เรามีเรื่องที่จะต้องค้นหาข้อมูล หรือค้นหาเอกสารกันทุกวัน ไม่ว่าจะเป็นไฟล์เอกสาร หรือไฟล์คอมพิวเตอร์ สาเหตุเพราะเราไม่ได้จัดไฟล์ให้เป็นระเบียบ สาเหตุที่เราไม่ได้จัดไฟล์ให้เป็นระเบียบเพราะเราไม่มีเวลา และสาเหตุที่เราไม่มีเวลาจัดไฟล์ก็เพราะเราเอาเวลาไปหาเอกสาร
ข้อเสนอแนะเรื่องจัดไฟล์เอกสาร และไฟล์คอมพิวเตอร์
       o  

Sharing…หนังสือเพื่อแบ่งปัน จากงานประจำสู่การแบ่งปันความสุขในการอ่าน

15 September 2018
Posted by Ekanong Duangjak

งานหนังสือบริจาค เป็นงานที่จะว่าง่ายก็ง่าย จะว่ายากก็ยาก ในแต่ละวัน แต่ละเดือน ตลอดทั้งปีจะมีหนังสือบริจาคเข้ามาที่ฝ่ายวิเคราะห์ฯ จำนวนน้อยบ้าง มากบ้าง มีทั้งหนังสือเก่า หนังสือใหม่
       ขั้นแรก  ผู้ปฏิบัติงานต้องคัดเลือกจากสภาพของหนังสือก่อน เช่น หนังสือมีสภาพเก่า หรือ ขาด หรือ มีรอยขีดเขียน จนใช้การไม่ได้หรือไม่

การเสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์ในเรื่องของการทำงาน

11 September 2018
Posted by Ekanong Duangjak

การเสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์ในเรื่องของการทำงาน
          การเสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์ ไม่ได้หมายความว่า ปล่อยเวลาว่างให้สูญเปล่า หรือปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยไม่ทำอะไร แต่มีความหมายว่า ใช้เวลาทำงานไป 2 ชั่วโมง ทั้งๆ ที่ควรจะทำงานเพียง 1 ชั่วโมง ซึ่งมีสาเหตุหลายๆ อย่าง

Previous Posts

Tags

blog CONSAL KPI PULINET การจัดการความรู้ การดูแลสุขภาพ การทำงาน การท่องเที่ยว การบริการ การปฏิบัติงานล่วงเวลา การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาตนเอง การพัฒนาบุคลากร การลงรายการ การศึกษาดูงาน การอ่าน การเรียนออนไลน์ กิจกรรมสำหรับเด็ก กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมห้องสมุด ความสุข ค่ายห้องสมุด งานบริการ ธรรมะ นวนิยาย นักเขียน บรรณารักษ์ บริการชุมชน ประกันคุณภาพ ภาพถ่าย ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วัด วันสำคัญ วารสาร สัมมนา สุขภาพ หนังสือ หนังสือบริจาค หนังสือและการอ่าน หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ห้องสมุด ห้องสมุด 24 ชั่วโมง อาหาร