Archives

กลับตัวเป็นคนใหม่

ที่ผ่านมาผมดูเป็นคนไม่ขยันไม่เอาถ่านซึงผมก็รู้ดีแต่ปัจจุบันผมรู้แล้วว่าเราควรทำตัวให้มีค่าเป็นที่รักของเพื่อนร่วมงาน ที่สำคัญคืองานหาทำยากคนตกงานก็เยอะในเมื่อเรามีงานทำอยู่แล้วก็ควรทำให้เต็มที่แล้วสิ่งดีๆก็จะตามมา …

หนีงานไปหาประสบการณ์

😈 วันที่ 15-16 ก.ค.52 ผมได้ไปเป็นผู้ช่วยวิทยากร ที่โรงเรียนวัดท่าเสา ในการอบรมเรื่องการส่งเสริมการอ่าน ซึ่งวิทยากรท่านนั้น คือ อ.ปรีดา ปัญญาจันทร์ พิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการเริ่มขึ้นเมื่อเวลา 9.00น.โดยประมาณ พอขบวนเราจากหอสมุดฯไปถึงก็เป็นหน้าที่ของพี่พัชรี(ต่อจากนี้ผมจะเรียกสั้้นสั้นว่า พี่พัช)ในการบรรยายเรื่องการสืบค้นฐานข้อมูลและการเขียนรายการอ้่างอิง มีอยู่ตอนหนึ่งขณะที่พี่พัชได้พูดถึงเรื่องของ นาม-ปี อ.ปรีดา ได้ถามข้อสงสัยกับผมว่า นามปี …

ก้าวแรกที่เดินเข้าหอสมุด

รู้สึกมีความอบอุ่น  😆 ผมมีความอบอุ่นมากที่ได้เข้ามาทำงานที่นี่คือมีความเป็นกันเองมากเหมือนพี่น้องกันอาจจะโดนดุโดนว่าบ้างผมก็มีความสุขเหมือนกับแม่สอนลูก  😎   เหมือนบ้านเราเองซึ่งหัวหน้าหอคือยายหัวหน้าฝ่ายคือแม่  สำหรับเรื่องการทำงานที่ผ่านมาผมอาจจะเกเรบ้างแต่ผมก็ปรับปรุงตัวดีขึ้นมากเพราะผมไม่อยากให้คุณยายมาว่าแม่ ผมอยากใหุ้ทุกคนรักกันขยันทำงานบ้านเราถ้าเราไม่ทำแล้วใครจะทำ
Tags

blog CONSAL KPI PULINET การจัดการความรู้ การดูแลสุขภาพ การทำงาน การท่องเที่ยว การบริการ การปฏิบัติงานล่วงเวลา การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาตนเอง การพัฒนาบุคลากร การลงรายการ การศึกษาดูงาน การอ่าน การเรียนออนไลน์ กิจกรรมสำหรับเด็ก กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมห้องสมุด ความสุข ค่ายห้องสมุด งานบริการ ธรรมะ นวนิยาย นักเขียน บรรณารักษ์ บริการชุมชน ประกันคุณภาพ ภาพถ่าย ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วัด วันสำคัญ วารสาร สัมมนา สุขภาพ หนังสือ หนังสือบริจาค หนังสือและการอ่าน หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ห้องสมุด ห้องสมุด 24 ชั่วโมง อาหาร