Archives

เวลาในเครื่องคอมพิวเตอร์ห้องมัลติมีเดีย (Internet) ไม่ตรง ทำอย่างไร

29 August 2019
Posted by Anirut Jaklang

หากเกิดปัญหาเกี่ยวกับ การแสดงผลของเวลาในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows ผิดเพี้ยนไปจากเวลาจริง
ซึ่งสาเหตุอาจจะเกิดขึ้นได้ 2 แบบ
1. เกิดจากถ่านไบออสเสื่อมสภาพ การใช้งานคอมพิวเตอร์ระยะเวลานานหลายปี ถ่านไบออสจะเริ่มอ่อนลงไปเรื่อยๆ จึงทำให้เวลาในเครื่องผิดเพี้ยน
วิธีเปลี่ยนถ่านไบออส
1.1 ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ ถอดปลั๊กไฟให้เรียบร้อย
1.2 เปิดฝาเคสเครื่องคอมพิวเตอร์ออกให้เห็นส่วนของเมนบอร์ดที่ชัดเจน มองหาถ่านไบออส แล้วแกะออกมา…

การใช้งานเครื่องขยายเสียงห้องมัลติมีเดีย

27 August 2019
Posted by Anirut Jaklang

การให้บริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง เมื่อมีการใช้ห้องมัลติมีเดีย (Internet) เพื่ออบรมให้ความรู้ต่างๆ มีผู้เข้าอบรมจำนวนมาก วิทยากรผู้สอนหรือผู้บรรยาย จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ในการขยายเสียง ให้ผู้รับฟังได้ยินเสียงอย่างทั่วถึง และชัดเจน จึงจำเป็นต้องมีอุปกรณ์ช่วยในการขยายเสียง ขอแนะนำวิธีการใช้งานเบื่องต้นดังนี้
1. เปิด Breaker ไฟฟ้าตรงบริเวณข้างในห้องมัลติมีเดียทางด้านขวามือก่อนโดยดันขึ้นไปที่ On ดันขึ้นทั้ง 2 อัน

2. เครื่องควบคุมหน้าห้องมัลติมีเดีย …

วัดถ้ำเขาวง อุทัยธานี

วัดถ้ำเขาวง ตั้งอยู่ในตำบลบ้านไร่ อยู่ห่างจากอำเภอ 12 กิโลเมตร ไปตามทางหลวงหมายเลข 3011 จะผ่านทางโค้งศาลเจ้าพ่อเขารักแล้วมาตัดกับสามแยกให้เลี้ยวขวาไปประมาณ 6 กิโลเมตร จะมีทางแยกเลี้ยวซ้ายเข้าสู่เขาวง ประมาณ 8 กิโลเมตร จะถึงทางแยก เข้าไปประมาณ 300 เมตร ตัววัดเป็นอาคาร 4 …

ปราสาทนครหลวง วัดนครหลวง

ปราสาทนครหลวง ตั้งอยู่ริมแม่น้ำป่าสักฝั่งทิศตะวันออก ในเขตตำบลนครหลวง เดิมเป็นตำหนักที่ ประทับของกษัตริย์ในระหว่างเสด็จไปนมัสการพระพุทธบาทสระบุรีและเป็นที่ประทับแรมในระหว่างเสด็จไปลพบุรี สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม แต่มาสร้างเป็นที่ประทับก่ออิฐถือปูนในรัชสมัย สมเด็จพระเจ้าปราสาททองเมื่อพ.ศ.2147 พระองค์โปรดให้ช่างถ่ายแบบมาจากปราสาทศิลาที่เรียกว่า “พระนครหลวง” ในกรุงกัมพูชา นำมาสร้างใกล้กับวัดเทพจันทร์เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติที่ได้กรุงกัมพูชา กลับมาเป็นประเทศราชอีก แต่สร้างไม่เสร็จสมบูรณ์ด้วยประการใดไม่ปรากฏ ต่อมาจึงมีผู้สร้างมณฑปและ พระบาทสี่รอยขึ้นบนปราสาทนี้ ส่วนตำหนักที่สร้างอยู่ข้างปราสาทนี้ได้ปรักหักพังไปหมดแล้วสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ได้ทรงพระกรุณาเสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบพิธีฯเปิดเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๘…

ท่องเที่ยวภาคตะวันตก น้ำตกห้วยแม่ขมิ้น

   
อากาศร้อนแบบนี้ ต้องหาที่เที่ยวคลายร้อนกันสักหน่อย หลาย ๆ ครอบครัวมักไปเดินห้างสรรพสินค้าตากแอร์เย็น ๆ บางครอบครัวเลือกที่จะไปสวนน้ำ หรือทะเล แต่ไม่ว่าจะเลือกวิธีคลายร้อนแบบไหนก็แล้วแต่ละครอบครัว แต่บางครอบครัวก็คงมีคำถามว่าจะไปเที่ยวที่ไหนดี จึงขอแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวอีกสถานที่นั่นก็คือน้ำตกให้ไปพักผ่อนเล่นน้ำกันเย็น ๆ อย่างเช่นที่นี้
น้ำตกห้วยแม่ขมิ้น ตั้งอยู่บริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ ห่างจากอำเภอเมืองกาญจนบุรีประมาณ 108 …

การทำความสะอาด คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่างๆ

27 February 2019
Posted by Anirut Jaklang

เครื่องคอมพิวเตอร์ ไม่ว่าจะทำงาน ใช้อินเตอร์เน็ต ก็ต้องสัมผัสคอมพิวเตอร์กันทั้งนั้น แต่สิ่งที่จะหลงลืมกันไปคือเรื่องความสะอาด โดยเฉพาะ คอมพิวเตอร์ที่ทำงานเป็นสิ่งที่ต้องสัมผัสอยู่ทุกวัน การทำความสะอาด เครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับใช้ปฏิบัติงานในส่วนของหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์นั้น เช่นเครื่องสำหรับบุคลากร และเครื่องสำหรับผู้ใช้บริการ ต่างๆ จำเป็นที่จะต้องมีการทำความสะอาดอยู่เสมอ ตามลำดับขั้นตอน

อุปกรณ์ทำความสะอาด

ตัวคอมพิวเตอร์
ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ ยกออกมา …

ท่องเที่ยวภาคใต้ วัดพะโคะ

   
  

Previous Posts

Tags

blog CONSAL KPI PULINET การจัดการความรู้ การดูแลสุขภาพ การทำงาน การท่องเที่ยว การบริการ การปฏิบัติงานล่วงเวลา การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาตนเอง การพัฒนาบุคลากร การลงรายการ การศึกษาดูงาน การอ่าน การเรียนออนไลน์ กิจกรรมสำหรับเด็ก กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมห้องสมุด ความสุข ค่ายห้องสมุด งานบริการ ธรรมะ นวนิยาย นักเขียน บรรณารักษ์ บริการชุมชน ประกันคุณภาพ ภาพถ่าย ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วัด วันสำคัญ วารสาร สัมมนา สุขภาพ หนังสือ หนังสือบริจาค หนังสือและการอ่าน หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ห้องสมุด ห้องสมุด 24 ชั่วโมง อาหาร