Archives

ทำงานตอนไฟดับ

21 July 2009
Posted by pornyamon

เมื่อวาน 20 กรกฎาคม เวลาประมาณ 9.20 น. มีเสียงดังตู้ม ตู้ม สองครั้ง แล้วไปในหอสมุดฯ ก็เริ่มดับเป็นบางจุด เครื่องใช้ไฟฟ้าทุดระบบขัดข้อง คือดับตามไฟ ในฐานะที่นั่งประตูทางเข้า ซึ่งมีเพื่อนอยู่อีกหนึ่งคนที่ทำหน้าที่รับฝากของ และวันนี้็ยังมีนักศึกษาฝึกงาน
พอไฟดับก็ต้องใช้แบบฟอร์มจดเลขรหัสไว้ เพื่อคีย์ข้อมูลเข้าตอนไฟมา แต่มีคนอยู่แล้ว หงส์จึงรีบไปอยู่ที่…

เรื่องของกระสอบ

15 May 2009
Posted by pornyamon

วันนี้จะบอกเล่าเรื่องการทำงานที่คนอื่นคิดว่า อาจเป็นเรื่องเล็กๆ น้อยๆื หรือ จำเป็นต้องทำด้วยหรือ นั่นคือการปูกระสอบในช่วงที่ีวันฝนตก เรื่องของเรื่องถ้าวันไหนมีฝนตก ตัวเองต้องปฏิบัติหน้าที่อยู่หน้าประตูทางเขัาหอสมุด หน้าที่อย่างหนึ่งคือ การที่็ต้องรีบหากระสอบมาปูพื้นทางเดินเข้าห้องสมุด
เนื่องจากเวลาฝนตก ผู้ใช้หรือผู้คนที่เดินเข้ามาใช้บริการจะต้องเหยียบย่ำ น้ำฝน เศษหญ้า ใบไม้ หรือแม้แต่เศษขยะติดเท้าเข่้ามาในห้องสมุด ทำให้พื้นที่ในห้องสมุดสกปรก ซึ่งกระสอบที่เราๆ

Tags

blog CONSAL KPI PULINET การจัดการความรู้ การดูแลสุขภาพ การทำงาน การท่องเที่ยว การบริการ การปฏิบัติงานล่วงเวลา การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาตนเอง การพัฒนาบุคลากร การลงรายการ การศึกษาดูงาน การอ่าน การเรียนออนไลน์ กิจกรรมสำหรับเด็ก กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมห้องสมุด ความสุข ค่ายห้องสมุด งานบริการ ธรรมะ นวนิยาย นักเขียน บรรณารักษ์ บริการชุมชน ประกันคุณภาพ ภาพถ่าย ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วัด วันสำคัญ วารสาร สัมมนา สุขภาพ หนังสือ หนังสือบริจาค หนังสือและการอ่าน หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ห้องสมุด ห้องสมุด 24 ชั่วโมง อาหาร