Category Archives: เทคโนโลยีสารสนเทศ

หูฟังสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์

         หูฟังที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้ เป็นหูฟังที่ใช้สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ NUBWO Headphone NO-550 ที่มีให้บริการอยู่ที่ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นหูฟังที่มีลักษณะเป็นแบบ Fullsize แบบปิด โดยที่ขอบด้านข้างของหูฟัง จะถูกชีลเอาไว้ด้วยฟองน้ำชนิดพิเศษ หุ้มด้วยหนังสังเคราะห์ เพื่อป้องกันเสียงจากภายนอกลอดเข้ามารบกวนโดยเฉพาะ และรวมไปถึงเสียงจากหูฟังก็ไม่สามารถดังลอดผ่านออกไปได้เช่นกัน (ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับคุณภาพของหูฟังด้วยนะครับ)
          …

เวลาในเครื่องคอมพิวเตอร์ห้องมัลติมีเดีย (Internet) ไม่ตรง ทำอย่างไร

29 August 2019
Posted by Anirut Jaklang

หากเกิดปัญหาเกี่ยวกับ การแสดงผลของเวลาในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows ผิดเพี้ยนไปจากเวลาจริง
ซึ่งสาเหตุอาจจะเกิดขึ้นได้ 2 แบบ
1. เกิดจากถ่านไบออสเสื่อมสภาพ การใช้งานคอมพิวเตอร์ระยะเวลานานหลายปี ถ่านไบออสจะเริ่มอ่อนลงไปเรื่อยๆ จึงทำให้เวลาในเครื่องผิดเพี้ยน
วิธีเปลี่ยนถ่านไบออส
1.1 ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ ถอดปลั๊กไฟให้เรียบร้อย
1.2 เปิดฝาเคสเครื่องคอมพิวเตอร์ออกให้เห็นส่วนของเมนบอร์ดที่ชัดเจน มองหาถ่านไบออส แล้วแกะออกมา…

Dynamic Microphone

    Shure SV100 เป็นไมโครโฟนที่จะกล่าวถึงอีกตัวเพราะพึ่งได้รับมาใหม่ ไมโครโฟนตัวนี้จะใช้งานประจำการอยู่ที่ห้องคาราโอเกะ จากข้อมูลที่ระบุอยู่ข้างกล่องบอกไว้ว่า เป็นไมโครโฟนชนิดไดนามิค (Dynamic Microphone) ไมโครโฟนชนิดนี้ใช้หลักการของคลื่นเสียงที่มากระทบแผ่นไดอะแฟรมของไมโครโฟน ทำให้เกิดการเคลื่อนที่ของขดลวดผ่านสนามแม่เหล็ก เป็นแรงเคลื่อนไฟฟ้าออกมา ส่งผ่านสายนำสัญญาณไปยังเครื่องขยายเสียง และ ลำโพง

     ไมโครโฟนไดนามิค ชนิดนี้เป็นที่นิยมใช้งานกันอย่างแพร่หลาย …

การใช้งานเครื่องขยายเสียงห้องมัลติมีเดีย

27 August 2019
Posted by Anirut Jaklang

การให้บริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง เมื่อมีการใช้ห้องมัลติมีเดีย (Internet) เพื่ออบรมให้ความรู้ต่างๆ มีผู้เข้าอบรมจำนวนมาก วิทยากรผู้สอนหรือผู้บรรยาย จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ในการขยายเสียง ให้ผู้รับฟังได้ยินเสียงอย่างทั่วถึง และชัดเจน จึงจำเป็นต้องมีอุปกรณ์ช่วยในการขยายเสียง ขอแนะนำวิธีการใช้งานเบื่องต้นดังนี้
1. เปิด Breaker ไฟฟ้าตรงบริเวณข้างในห้องมัลติมีเดียทางด้านขวามือก่อนโดยดันขึ้นไปที่ On ดันขึ้นทั้ง 2 อัน

2. เครื่องควบคุมหน้าห้องมัลติมีเดีย …

CMS กับเว็บไซต์ของหอสมุดฯ

18 August 2019
Posted by Chanpen Klomchaikhow

        CMS (Contents Management System) เป็นโปรแกรมสำหรับสร้างและบริหารจัดการเนื้อหาบนเว็บไซต์ ซึ่งผู้ใช้งานไม่จำเป็นต้องมีความรู้ในด้านการเขียนโปรแกรมมากนัก เนื่องจากโปรแกรมมีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อเพิ่มความสามารถในการใช้งานที่หลากหลาย CMS ที่นิยมใช้งานอยู่ในปัจจุบัน เช่น WordPress, Joomla, Drupal เป็นต้น
 
        ในส่วนของหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ได้นำ CMS …

ซอฟต์แวร์ในอดีต : Windows 3.1

30 July 2019
Posted by Chanpen Klomchaikhow

win-1          หากจะพูดถึงระบบปฏิบัติการที่ใช้งานกันอยู่ในปัจจุบัน คงไม่มีใครที่จะปฏิเสธว่า ส่วนใหญ่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows โดยส่วนตัวแล้ว รู้จักระบบปฏิบัติการ Windows ก็เมื่อตอนมาทำงานที่หอสมุดใหม่ๆ ซึ่งที่ฝ่ายวิเคราะห์ฯ ณ ขณะนั้น (ปี 2536) มีเครื่องคอมพิวเตอร์อยู่น่าจะ 1 เครื่อง ซึ่งเป็นเครื่องที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows แล้ว …

การจัดเรียงตัวอักษรใน photoshop

1 April 2019
Posted by Kavee Chutimanon

ในการออกแบบป้ายประชาสัมพันธ์ จะมีส่วนประกอบหลักๆได้แก่ พื้นหลัง/ลวดลาย รูปภาพและข้อความตัวอักษร สำหรับเทคนิควิธีการในส่วนของการวางพื้นหลัง/ลวดลาย และภาพประกอบจะขอยกเอาไว้ก่อน ครั้งนี้จะขอกล่าวถึงเรื่อง การจัดเรียงตัวอักษร โดยจะขออธิบายเป็นส่วนย่อยๆไป เนื่องจากมีรายละเอียดมาก     ครั้งนี้ขอกล่าวถึงเทคนิคการจัดเรียงตัวอักษรให้อยู่ในแนวเดียวกัน หรืออยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมอย่างสวยงาม…

Previous Posts

Tags

blog CONSAL KPI PULINET การจัดการความรู้ การดูแลสุขภาพ การทำงาน การท่องเที่ยว การบริการ การปฏิบัติงานล่วงเวลา การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาตนเอง การพัฒนาบุคลากร การลงรายการ การศึกษาดูงาน การอ่าน การเรียนออนไลน์ กิจกรรมสำหรับเด็ก กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมห้องสมุด ความสุข ค่ายห้องสมุด งานบริการ ธรรมะ นวนิยาย นักเขียน บรรณารักษ์ บริการชุมชน ประกันคุณภาพ ภาพถ่าย ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วัด วันสำคัญ วารสาร สัมมนา สุขภาพ หนังสือ หนังสือบริจาค หนังสือและการอ่าน หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ห้องสมุด ห้องสมุด 24 ชั่วโมง อาหาร