การพัฒนาผู้บริหารระดับกลาง ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา : ตอนที่ 2

หัวข้อต่อไปของการอบรมเป็นเรื่อง การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับผู้บริหารห้องสมุด โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมพร พุทธาพิทักษ์ผล  โดยได้นำแนวคิดต่างๆมาสรุปให้ฟัง จึงขอสรุปอีกครั้ง คือ
ปัจจัยภายนอกที่มีต่อห้องสมุด คือ
1. ภายในมหาวิทยาลัย  เช่น ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย การจัดการเรียนการสอน การบริการนักศึกษา การจัดการคุณภาพ
2. ภายนอกมหาวิทยาลัย เช่น กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา เทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์  อินเทอร์เน็ตกับเว็บ ธุรกิจสารสนเทศ
ปัจจัยภายใน (ไม่รวมงบประมาณ)
1. ผู้ใช้/ผู้รับบริการ
2. กระบวนการ
3. บรรณารักษ์/ผู้ปฏิบัติงาน
4. พื้นที่บริการ (กายภาพ/virture)
ผู้บริหารห้องสมุดมหาวิทยาลัย  ต้องมีความหลากหลาย
1. ต้องการการให้เข้าถึงห้องสมุดได้ตลอด 24 ชั่วโมง
2. มีทรัพยากรหลากหลายรูปแบบ
3. มีความล้ำยุค นำสมัย
4. มีอาหารและเครื่องดื่ม
5. สามารถทำอะไรด้วยตนเอง โดยไม่ต้องไปติดต่อกับเจ้าหน้าที่ห้องสมุด
6. มีความเร็ว
งานและกระบวนงานที่เปลี่ยนไป
1. การรู้จักและเลือกใช้เทคโนโลยี
2. รู้จักผลิตภัณฑ์ในตลาด
3. รู้จักสร้างผลิตภัณฑ์
4. รู้จักการระดมเงินทุน
5. รู้จักการประเมินผล
บทบาทของบรรณารักษ์ที่เป็นคนสายพันธ์ใหม่ของห้องสมุด
1.  Data Analysis
2.  Development & HR Officers
3.  Effeciency designer
4.  Programmer
สรุป
1.  เทคโนโลยีง่ายกว่าที่คิด
2.  ยิ่งใช้ยิ่งง่าย
3.  ราคาถูกลง
4.  ส่วนของ “คน” เป็นการลงทุนที่แพงที่สุด
5.  จงยอมทำซ้ำเพราะทุกอย่างไม่ได้สมบูรณ์ในครั้งเดียว
6.  เตรียมตัวที่จะพบกับความล้มเหลว
7.  และเตรียมตัวที่จะพบกับความสำเร็จ
8.  ต้องทำทุกอย่างเป็นต้อนแบบก่อน อย่าคิดว่าเสียเวลา
9.  มีการจัดการที่ดี
10. เทคโนโลยีจะมีผลทุกอย่างในการทำงานและการเมือง
รู้ไว้ใช่ว่าฟังกันไป คิดตามไปด้วย
สำหรับความเห็นส่วนตัวต่อเรื่ืองเทคโนโลยีมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของเป็นเครื่องมือ ไม่ใช่อำนาจ ใช้ได้ทุกเพศ ทุกวัย ทุกสถานะ ไม่ต่างกับเวลาเราใช้หม้อหุงข้าว โทรทัศน์ โทรศัพท์มือถือ ที่เราต้องรู้จักนำมาใช้ให้ถูกจริต ไม่ปฏิเสธ ไม่ขวางโลก เพราะโลกใหญ่กว่าที่จะขวาง
ส่วนคนที่ได้ชื่อว่าเป็นเจ้าภาพก็ต้องดูว่าเจ้าภาพมีหน้าที่แค่ไหน อำนวยความสะดวกให้กับคนใช้อย่างไร ต้องการอะไร เพราะเจ้าภาพก็คือเจ้าภาพมีการเปลี่ยนแปลงได้ ไม่ใช่เจ้าของที่เปลี่ยนแปลงยาก
หากใครที่คิดว่าเทคโนโลยีคืออำนาจ แล้วตัวเองเป็นเจ้าของ อิชั้นว่ามันจะยุ่งๆ นะเจ้าคะ

Leave a Reply

Tags

blog CONSAL KPI PULINET การจัดการความรู้ การดูแลสุขภาพ การทำงาน การท่องเที่ยว การบริการ การปฏิบัติงานล่วงเวลา การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาตนเอง การพัฒนาบุคลากร การลงรายการ การศึกษาดูงาน การอ่าน การเรียนออนไลน์ กิจกรรมสำหรับเด็ก กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมห้องสมุด ความสุข ค่ายห้องสมุด งานบริการ ธรรมะ นวนิยาย นักเขียน บรรณารักษ์ บริการชุมชน ประกันคุณภาพ ภาพถ่าย ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วัด วันสำคัญ วารสาร สัมมนา สุขภาพ หนังสือ หนังสือบริจาค หนังสือและการอ่าน หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ห้องสมุด ห้องสมุด 24 ชั่วโมง อาหาร