Category Archives: สัมมนาบุคลากร

การดูแลสุขภาพกาย สุขภาพใจ และการรักษาอาการป่วยโดยไม่ใช้ยา

 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2561 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากรได้จัดโครงการสัมมนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เรื่อง การพัฒนาจิตจากภายในสู่ภายนอก : สุขภาพดีจุดเริ่มต้นสู่การทำงานที่เป็นเลิศ ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม …

โอกาสที่รอมานานเกือบ 10 ปี

6 January 2018
Posted by somboon


ผมเป็นคนชอบร้องเพลง แม้จะไม่เข้าท่าร้องผิดจังหวะ เนื้อร้องตก ๆ หล่น ๆ ไปแต่ก็ชอบจะขึ้นไปร้องเพลงเสมอเมื่อมีงานสัมมนาบุคลากร
 
ปกติผมจะขึ้นไปร้องเพลงในงานสัมมนาบุคลากรของหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ เรียกว่าเป็นขาประจำเพราะถือโอกาสจากการเป็นพิธีกรกับพิธีกรคู่ขวัญคือน้องเกศินี  ในเมื่อมือถือไมค์อยู่แล้วผมจึงไม่พลาดที่จะร้องเพลง เพลงโปรดประจำตัวของผมคือ “บัวแล้งน้ำ” ท่อนเนื้อเพลงที่ผมชอบคือ “นึกฝันแต่ความยิ่งใหญ่ หลงลืมว่าเคยเป็นใคร สุดท้ายก็ บัวแล้งน้ำ” ความหมายของเพลงนี้ผมอยากร้องเพื่อให้สติคนที่ทำหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่เพียงใดขออย่าได้ลืมตนเอง แต่ผมร้องทีไรก็ล่มทุกที …

งานประจำ VS งานโครงการ

28 February 2017
Posted by Narumon Boonyanit

ความรู้ที่จะเล่าสู่แบ่งปันนี้ เป็นเกร็ดจากการเข้าร่วมฝึกอบรม
การเขียนโครงการสู่ความสำเร็จของแผนยุทธศาสตร์
ซึ่งจัดโดย สำนักหอสมุดกลาง เมื่อ 15 ธันวาคม ปีที่ผ่านมา
งานประจำ และงานโครงการ
เป็นคำที่คิดว่าทุกๆ ท่านทราบกันอยู่ดีว่ามีความต่างกัน
ความต่างในที่นี้ นับรวมถึงการให้ความสำคัญของงานด้วย
งานประจำ และโครงการแม้จะมีความสำคัญต่างกัน
แต่ในแง่ของบุคคลก็ยังคงต้องให้ความสำคัญทั้งงานประจำ และโครงการเท่าๆ กัน…

จิตบริการ (1)

4  P60808-092720
ตามที่สำนักหอสมุดกลางได้จัดบรรยายเชิงปฏิบัติการเรื่อง จิตบริการ (Service mind) : การพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารในงานบริการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัยวัฒน์ วงศ์อาษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2559 นั้น  วิทยากรกล่าวว่าการได้มาพบกันถือว่าเคยผูกพันกันมาและมีวาสนาต่อกัน การมาอบรมคราวนี้ไม่ต้องจด จดมาเยอะแล้ว …

"ภาวนา ขอบคุณ" ของผม

2    เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2559 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้จัดโครงการบรรยายเชิงปฏิบัติการเรื่อง จิตบริการ (Service mind) : การพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารในงานบริการ วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัยวัฒน์ วงศ์อาษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องประชุม …

แผนยุทธศาสตร์ สำนักหอสมุดกลาง (ระยะยาว)

24 July 2016
Posted by thitima

1
เมื่อวันที่ 24-25 มิถุนายน 2559 สำนักหอสมุดกลางได้จัดสัมมนาบุคลากรเรื่อง โครงการสัมมนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2559 เรื่องการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักหอสมุดกลาง (แผนระยะยาว) ณ โรงแรมเมธาวลัย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง ผศ.ดร.ศักดิพันธ์ ตันวิมลรัตน์ ได้กล่าวเปิดการสัมมนาและได้นำแผนพัฒนายุทธศาสตร์ของสำนัก หอสมุดกลาง โดยมีตัวอย่างที่จะใช้ …

Performance Management (PM)

20 January 2016
Posted by thitima

DSC05851 DSC05853
เมื่อวันที่ 25-26 ธันวาคม 2558 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้จัดสัมมนาบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง โดยเชิญ รองศาสตราจารย์ ดร.รัตติมา จีนาพงษา ผู้อำนวยการ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นวิทยากร เรื่อง การบริหารผลการปฏิบัติงานของบุคลากร (Performance Management) หรือเรียกกันโดยย่อว่า …

Previous Posts

Tags

blog CONSAL KPI PULINET การจัดการความรู้ การดูแลสุขภาพ การทำงาน การท่องเที่ยว การบริการ การปฏิบัติงานล่วงเวลา การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาตนเอง การพัฒนาบุคลากร การลงรายการ การศึกษาดูงาน การอ่าน การเรียนออนไลน์ กิจกรรมสำหรับเด็ก กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมห้องสมุด ความสุข ค่ายห้องสมุด งานบริการ ธรรมะ นวนิยาย นักเขียน บรรณารักษ์ บริการชุมชน ประกันคุณภาพ ภาพถ่าย ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วัด วันสำคัญ วารสาร สัมมนา สุขภาพ หนังสือ หนังสือบริจาค หนังสือและการอ่าน หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ห้องสมุด ห้องสมุด 24 ชั่วโมง อาหาร