Tag Archives: หนังสือบริจาค

การรับบริจาคหนังสือ

 :mrgreen: ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับหนังสือบริจาคประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากการรับบริจาคหนังสือ คือ
1. หนังสือที่สภาพเก่า ชำรุด มีรอยขีดเขียนพิจารณาแล้วไม่สามารถนำเข้าห้องสมุดได้
2.  หนังสือที่มีปีพิมพ์เก่ากว่าในฐานข้อมูล
3. หนังสือประเภทคอมพิวเตอร์ที่ล้าสมัยแล้ว
4. หนังสือธรรมมะที่มีขนาดเล็ก หรือ หนังสือสวดมนต์
5. รายงานประจำปี ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย
6. วิทยานิพนธ์ …

Sharing…หนังสือเพื่อแบ่งปัน จากงานประจำสู่การแบ่งปันความสุขในการอ่าน

15 September 2018
Posted by Ekanong Duangjak

งานหนังสือบริจาค เป็นงานที่จะว่าง่ายก็ง่าย จะว่ายากก็ยาก ในแต่ละวัน แต่ละเดือน ตลอดทั้งปีจะมีหนังสือบริจาคเข้ามาที่ฝ่ายวิเคราะห์ฯ จำนวนน้อยบ้าง มากบ้าง มีทั้งหนังสือเก่า หนังสือใหม่
       ขั้นแรก  ผู้ปฏิบัติงานต้องคัดเลือกจากสภาพของหนังสือก่อน เช่น หนังสือมีสภาพเก่า หรือ ขาด หรือ มีรอยขีดเขียน จนใช้การไม่ได้หรือไม่

หนังสือบริจาค

8 July 2018
Posted by Ekanong Duangjak

หนังสือบริจาค คือ หนังสือที่มีบุคล หน่วยงาน นำมาให้ห้องสมุด หรืออภินันทนาการแก่ห้องสมุด เพื่อประโยชน์ของการบริการและการใช้งานต่อไป เป็นหนังสือที่ห้องสมุดได้มาเปล่า โดยไม่เสียค่าใช่จ่ายในการจัดหามาบริการในห้องสมุด โดยส่วนใหญ่จะส่งตรงมาที่หอสมุดหรือ อาจติดต่อขอบริจาคมาที่ห้องสมุด หนังสือบริจาค บางเล่มไม่มีจำหน่ายทั่วไปเพราะเป็น หนังสือที่ผลิตในงานเฉพาะ เช่น หนังสืองานศพหรือหนังสือรายงานประจำปี ตีพิมพ์เนื่องในโอกาสพิเศษ เป็นต้น…

หนังสือบริจาคต่อจะ Go Inter ไปมหาวิทยาลัยภูมินทร์ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา

22 February 2018
Posted by rungtiwa

          จากการที่ได้ไปออกงาน Friends of Library ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เมื่่อวันที่ 15-16 ธันวาคม 2560 มีกลุ่มคนหลากหลายที่มีใจรักการอ่านมาเลือกหาหนังสือที่ตนชอบและเลือกเผื่อไปให้คนที่เรารักอีกด้วยนับว่าเป็นงานที่เพื่อน Friends ทุกสถาบันที่อยู่ในเครือข่ายต่างรวบรวมหนังสือที่ให้ความรู้ทางวิชาการ หนังสืออ่านเล่น หรือตำราเรียน …

หนังสือบริจาค KPI ที่ได้รับล่าสุด

21 July 2017
Posted by rungtiwa

          จากการที่ได้รับงานใหม่ซึ่งป็นงานที่ท้าทายและต้องมานั่งคิดว่าเราจะทำอย่างไรกับหนังสือบริจาคที่ได้รับจากหลาย ๆ หน่วยงานหรือบุคคลที่นำมาบริจาคให้โดยตรง ซึ่งมีมากมายอยู่บนฝ่ายวิเคราะห์ฯ ซึ่งงานหนังสือบริจาคนี้เป็นหน้าที่ัรับผิดชอบในกรณีที่แตกต่างกัน เช่น

1). หนัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์ฯจะรับผิดชอบในเรื่องกรประเมินคุณค่าหนังสือบริจาค ด้านการตรวจสอบความซ้ำซ้อน และต้องเป็นหนังสือที่่ตรงกับสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนหรือเป็นหนังสือทั่วไปที่พิจารณาแล้วว่าสามารถให้ความรู้และเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนของนักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่เข้ามาใช้บริการของหอสมุดฯ

2). หัวหน้างานจัดหาจะมีหน้าที่เสาะแสวงหาหน่ายงานหรือโรงเรียน และแหล่งอิ่น ๆ ที่มีความต้องการหนังสือ และต้องการหนังสือประเภทอะไรบ้าง แล้วส่งให้เจ้าหน้าที่งานเทคนิคจัดเตรียมหนังสือให้

3). เจ้าหน้าที่ตรวจออก มีหน้าที่คัดแยกหนังสือที่ได้รับบริจาคมาเบื้องต้น …

หนังสือเพื่อการแบ่งปัน

21 September 2014
Posted by Ekanong Duangjak

:mrgreen:  กิจกรรมที่ฝ่ายวิเคราะห์ฯ หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ทำมาตลอด คือ การบริจาคหนังสือต่อ โดยฝ่ายวิเคราะห์ฯ เล็งเห็นว่า ในแต่ละปีหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ของเรานั้น ได้รับบริจาคหนังสือจากผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมาก โดยหนังสือบางส่วนหอสมุดฯ ได้คัดเลือกนำออกบริการให้แก่ผู้ใช้บริการ ภายในหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ และจะมีหนังสือบางส่วนที่ไม้ได้ออกบริการ ด้วยเหตผล เช่น 1) หนังสือที่บริจาคมาทีจำนวนหลายฉบับ หอสมุดฯ จะจัดเก็บไว้ 3-5 …

ไปใกล้ๆ แค่ตลิ่งชัน

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) จัดงาน Friends of Library จัดขึ้นเมื่อวันที่ 7–9 มิถุนายน 2555 นอกจากหอสมุดในทุกวิทยาเขตของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร แล้วยังมีห้องสมุดอื่นๆ ที่เป็น Friends มาร่วมด้วยช่วยกันมากกว่าปีที่ผ่านมา
งาน Friends of Library …

Previous Posts

Tags

blog CONSAL KPI PULINET การจัดการความรู้ การดูแลสุขภาพ การทำงาน การท่องเที่ยว การบริการ การปฏิบัติงานล่วงเวลา การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาตนเอง การพัฒนาบุคลากร การลงรายการ การศึกษาดูงาน การอ่าน การเรียนออนไลน์ กิจกรรมสำหรับเด็ก กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมห้องสมุด ความสุข ค่ายห้องสมุด งานบริการ ธรรมะ นวนิยาย นักเขียน บรรณารักษ์ บริการชุมชน ประกันคุณภาพ ภาพถ่าย ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วัด วันสำคัญ วารสาร สัมมนา สุขภาพ หนังสือ หนังสือบริจาค หนังสือและการอ่าน หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ห้องสมุด ห้องสมุด 24 ชั่วโมง อาหาร