การรับบริจาคหนังสือ

 :mrgreen: ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับหนังสือบริจาคประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากการรับบริจาคหนังสือ คือ
1. หนังสือที่สภาพเก่า ชำรุด มีรอยขีดเขียนพิจารณาแล้วไม่สามารถนำเข้าห้องสมุดได้
2.  หนังสือที่มีปีพิมพ์เก่ากว่าในฐานข้อมูล
3. หนังสือประเภทคอมพิวเตอร์ที่ล้าสมัยแล้ว
4. หนังสือธรรมมะที่มีขนาดเล็ก หรือ หนังสือสวดมนต์
5. รายงานประจำปี ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย
6. วิทยานิพนธ์ ปริญญานิพนธ์ของสถาบันอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย
7.  แบบเรียนภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ ที่ไม่ครบชุด
8. นวนิยายที่ไม่ครบชุด
9. หนังสืออื่นๆ ที่ไม่ครบชุด
10. หนังสือที่ถ่ายสำเนาเอกสาร
เป็นต้น
ดังนั้นการรับบริจาคหนังสือ เกณฑ์การพิจารณาหนังสือหรือสิ่งพิมพ์ที่รับบริจาค  คือ
1. เรื่องสั้น วรรณกรรม เรื่องแปล นวนิยาย ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมถึงหนังสือภาพ นิทาน การ์ตูนสำหรับเด็กและเยาวชน ที่มีเนื้อหาเหมาะสม
2. หนังสือฝึกและเสริมทักษะด้านภาษาต่าง ๆ ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน
3.  ตำราเรียนระดับอุดมศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งอยู่ในสภาพดี ไม่มีรอยขีดเขียน
4. นิตยสาร วารสารที่ให้สาระความรู้ ฉบับทันสมัยที่มีคุณภาพ
5. สิ่งพิมพ์มีเนื้อหาเชิงสร้างสรรค์ ให้ความรู้ และพัฒนาคุณภาพชีวิต เนื้อหาที่สามารถนำมาปรับใช้ชีวิตประจำวัน เหมาะกับเด็กและเยาวชน และผู้อ่านทั่วไป
และ 5. สื่อและอุปกรณ์ส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชน
โดยหอสมุดฯ ของดรับบริจาคหนังสือและสิ่งพิมพ์และอื่นๆ ที่มีลักษณะดังนี้

  1. ตำราเรียนลักษณะแบบฝึกหัดที่มีการเขียน การใช้ หรือการตรวจ หรือ การเฉลยแล้ว
  2. หนังสือที่เกิดจากการถ่ายสำเนา หรือ Copy
  3. หนังสือที่มีสภาพเก่า ชำรุด กรอบ กระดาษเปลี่ยนสี (เหลือง) เปียก ขึ้นรา หรือการกัดแทะจากสัตว์
  4. หนังสือที่เนื้อหาล้าสมัย หรือไม่สามารถนำมาใช้ได้อีก โดยเฉพาะ หนังสือในกลุ่มคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาอยู่เสมอ
  5. หนังสือที่มีเนื้อหาเชิงปลุกระดม สร้างความแตกแยก รุนแรง เนื้อหาไม่เป็นกลาง
  6. หนังสือที่มีเนื้อหาที่เกินความจริง เนื้อหาเหนือธรรมชาติ ซึ่งเป็นเรื่องไม่สามารถพิสูจน์ได้ หรือไม่มีทฤษฎีที่ได้รับการยอมรับ เป็นความเชื่อส่วนบุคคล
  7. แผ่น CD ในกลุ่มภาพยนตร์ ที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสมทางเพศและความรุนแรง
  8. วรรณกรรมสำหรับผู้ใหญ่ หรือหนังสือติดเรท

ข้อจำกัดในการรับบริจาคหนังสือของห้องสมุดมหาวิทยาลัยคือ การเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยที่เป็นการศึกษาระดับอุดมศึกษา บางครั้งหนังสือที่รับมานั้นมีลักษณะตรงกับประเด็นปัญหาข้างต้น บางครั้งผู้ปฏิบัติงานอาจไม่นำหนังสือที่ได้รับบริจาคออกบริการในห้องสมุด และมีการส่งต่อหนังสือที่ยังใช้งานได้ให้กับแหล่งต่างๆ เช่น เพื่อมอบหนังสือให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลน มีหนังสือในห้องสมุดน้อย และให้เด็กๆ  ได้มีหนังสื่ออ่านอย่างเพียงพอ ซึ่งนอกจากนี้ผู้ใช้บริการท่านใดต้องการบริจาคหนังสือสามารถค้นหาแหล่งรับบริจาคหนังสือได้จาก Google ค่ะ
 
capture-20190731-150855.png
  

Leave a Reply

Tags

blog CONSAL KPI PULINET การจัดการความรู้ การดูแลสุขภาพ การทำงาน การท่องเที่ยว การบริการ การปฏิบัติงานล่วงเวลา การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาตนเอง การพัฒนาบุคลากร การลงรายการ การศึกษาดูงาน การอ่าน การเรียนออนไลน์ กิจกรรมสำหรับเด็ก กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมห้องสมุด ความสุข ค่ายห้องสมุด งานบริการ ธรรมะ นวนิยาย นักเขียน บรรณารักษ์ บริการชุมชน ประกันคุณภาพ ภาพถ่าย ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วัด วันสำคัญ วารสาร สัมมนา สุขภาพ หนังสือ หนังสือบริจาค หนังสือและการอ่าน หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ห้องสมุด ห้องสมุด 24 ชั่วโมง อาหาร