Category Archives: หนังสือและการอ่าน

Read to success ประสบความสำเร็จเพราะอ่านหนังสือ

         
 เป็นหนังสือที่แนะนำการอ่านเพื่อมุ่งสู่การเรียนรู้ เพราะการอ่านเปรียบเสมือนการเรียนที่ไม่มีวันสิ้นสุด เป็นการเพิ่มความรู้ เปิดโลกทัศน์ ผู้แต่งจึงเห็นความสำคัญของการอ่าน จึงรวบรวมเทคนิค วิธีการ ข้อแนะนำในการอ่าน เพื่อให้ทุกคนตระหนักและเห็นความสำคัญของการอ่าน จากการอ่านหนังสือเล่มนี้ มีเนื้อหาที่น่าสนใจหลายข้อ แต่ขอสรุปออกมาที่คิดว่าสามารถนำปรับใช้กับการทำงาน การดำเนินชีวิตประจำวันได้
ประสบความสำเร็จเพราะอ่านหนังสือ
1. เข้าไปอยู่ในกลุ่มคนอ่านหนังสือ …

การรับบริจาคหนังสือ

 :mrgreen: ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับหนังสือบริจาคประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากการรับบริจาคหนังสือ คือ
1. หนังสือที่สภาพเก่า ชำรุด มีรอยขีดเขียนพิจารณาแล้วไม่สามารถนำเข้าห้องสมุดได้
2.  หนังสือที่มีปีพิมพ์เก่ากว่าในฐานข้อมูล
3. หนังสือประเภทคอมพิวเตอร์ที่ล้าสมัยแล้ว
4. หนังสือธรรมมะที่มีขนาดเล็ก หรือ หนังสือสวดมนต์
5. รายงานประจำปี ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย
6. วิทยานิพนธ์ …

ประสบความสำเร็จเพราะอ่านหนังสือ

5 April 2019
Posted by Kasorn Sansuwan

             การอ่านเป็นการเรียนรู้ที่ไม่สิ้นสุด เป็นการเปิดโลกทัศน์ของเราให้กว้างขึ้น ช่วยเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ เราจะประสบความสำเร็จได้ ด้วยการอ่านหนังสือ การอ่านหนังสือ แบ่งออกเป็น 2 แนวทางคือ
         – อ่านเพื่อใช้ในการทำงาน ไม่ควรใช้เวลาในการอ่านมาก ควรอ่านแบบคร่าว ๆ
    …

จากวรรณวรรณกรรมสู่ละครโทรทัศน์ (บุพเพสันนิวาส)

เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ได้ไปงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่ ๔๗ ระว่างหวันที่ ๒๘  มีนาคม – ๗ เมษายน ๒๕๖๒
ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เปิดให้เข้าชมงาน เวลา  ๑๐.๐๐ – ๒๑. …

เพราะทำจึงเขียนได้และทำต่อไป

       มนุษย์เราเมื่อลงมือทำงานก็จะเข้าใจในกระบวนการของงาน รู้ที่มาที่ไปของงาน รู้จุดเริ่มต้นจุดสิ้นสุด เลยต้องยืมคำพูดของพี่สมปองที่เคยพูดว่า รู้สึกอินกับงาน หรือมีอินเนอร์ในงานที่ทำ อยากเขียนอยากบอกเล่าเรื่องงานที่ทำ และมีเรื่องเล่าได้เรื่อยๆ ไม่รู้จบ :mrgreen: 
       การบริหารจัดการหนังสือบริจาค เป็นภาระกิจการทำงานที่ต้องกระทำอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากปริมาณหนังสือบริจาคต่อ (หนังสือบริจาคที่ฝ่ายวิเคราะห์ฯ คัดออกไม่ได้นำออกบริการในหอสมุด) ที่ยังคงมีมาก แม้ว่าฝ่ายวิเคราะห์ฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมในงานต่างๆ …

ได้ทุกสิ่งด้วยสิ่งเดียว

28 February 2019
Posted by kobkul

     จากที่ได้อ่านหนังสือเรื่อง….ได้ทุกสิ่งด้วยสิ่งเดียว
…..ข้อคิดที่ได้จากหนังสือเล่มนี้ คือเป็นการเปรียบเทียบวิธีการทำงานของมนุษย์และคอมพิวเตอร์ คนเรามองว่าคอมพิวเตอร์นั้นมีความสามารถในการทำงานหลายอย่างพร้อมกัน แต่ที่จริงแล้วคอมพิวเตอร์นั้นทำงานทีละอย่าง เมื่อทำงานหนึ่งเสร็จ จึงหยิบอีกงานมาทำต่อ แต่เนื่องจากคอมพิวเตอร์นั้นทำงานทีละอย่างเร็วมากๆๆ เราจึงรู้สึกเหมือนว่าคอมพิวเตอร์ทำงานหลายอย่างพร้อมกัน และอีกตอนหนึ่งที่ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้เล่าถึงวิธีการลำดับความสำคัญที่ผู้เขียนนำเสนอ โดยเขาแบ่งสิ่งที่ต้องทำในแต่ละเป็น 2 อย่างหลักๆ คือ เรื่องงาน และ เรื่องส่วนตัว
……..เรื่องงานคือ

หนังสือ ภควัทคีตา Bhagavad Gita

 

ภควัทคีตา หรือ ลำนำ หรือ เพลงศักดิ์สิทธิ์
นับเป็นมหาคัมภีร์อันศักดิ์สิทธิ์
ของผู้ที่ยกย่องพระวิษณุ (พระนารายณ์) ว่าเป็นพระเจ้าสูงสุด
ที่เรียกว่า นิกายไวษณพ ในศาสนาฮินดู
คำว่า ภควัทคีตา (ภควตฺ + คีตา)
แปลว่า “บทเพลง
Previous Posts

Tags

blog CONSAL KPI PULINET การจัดการความรู้ การดูแลสุขภาพ การทำงาน การท่องเที่ยว การบริการ การปฏิบัติงานล่วงเวลา การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาตนเอง การพัฒนาบุคลากร การลงรายการ การศึกษาดูงาน การอ่าน การเรียนออนไลน์ กิจกรรมสำหรับเด็ก กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมห้องสมุด ความสุข ค่ายห้องสมุด งานบริการ ธรรมะ นวนิยาย นักเขียน บรรณารักษ์ บริการชุมชน ประกันคุณภาพ ภาพถ่าย ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วัด วันสำคัญ วารสาร สัมมนา สุขภาพ หนังสือ หนังสือบริจาค หนังสือและการอ่าน หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ห้องสมุด ห้องสมุด 24 ชั่วโมง อาหาร