Tag Archives: การจัดการความรู้

เรียนรู้จาก Bad practice

ชีวิตดิฉันวุ่นวายกับเรื่องการจัดการความรู้ หรือ Knowledge management ที่เรียกสั้นๆกันว่า KM ทำเรื่องนี้มาตั้งแต่สาวผมดำขลับ จนปัจจุบันขาวยันปลายผม เริ่มจากไม่ค่อยจะมีหนังสือให้อ่านจนปัจจุบันอ่านกันไม่ไหว ที่จุดประกายคือให้คิดทำในห้องสมุดคือไปฟังฝรั่งคนหนึ่ง เฮ้อ….ทำไมต้องต่างชาติ เค้าบอกว่าเรื่องนี้ต่อไปจะมีความสำคัญต่อองค์กร จึงค่อยๆจับหาวิทยากรมาพูดให้ฟัง ลงมือทำเท่าๆกับการอ่าน
 
สมัยแรกๆ ยังไม่ค่อยมีขั้นตอนอะไรๆ พอมีคนบอกว่าต้องทำจึงรู้สึกเบื่อเพราะไม่สนุก แถมมีทฤษฎีโน่นนี่จนปวดหัวตามประสาคนสมองน้อย แต่จำได้อย่างขึ้นใจที่ใครสักคนเขียนไว้ว่า …

เมื่อคนอื่นเขียนถึงเรา

เฟสบุ๊คส์มีการเตือนความทรงจำเสมอ On this Day ของวันที่ 13 กรกฎาคม 2554 ดิฉันขึ้นสเตตัสไว้ว่า..
 
การดำเนินงานในหอสมุดแห่งนี้เป็นแบบระบบครอบครัว มองโลกด้วยความสวยงาม ไม่ใช่มองเห็นแต่ความทุกข์ …. เราพูดอะไรแบบนี้ด้วยหรือนี่…. พร้อมทั้งมีลิงค์ที่ดิฉันพูดไว้ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2552
 …

สรุปเนื้อหาด้วย Mind Map

จากหัวข้อทำ IDP ที่เกี่ยวข้องกับ Mind Map ทำให้เกิดความสนใจ ความสนุกในการใช้ Mind Map ในงานต่างๆ จึงนำ Mind Map มาใช้สรุปเนื้อหาในการอ่านหนังสือเพื่อพัฒนาตนเอง
ประโยชน์ของ Mind Map 1. จัดระเบียบความคิด 2. …

KM 2558

28 August 2015
Posted by thitima

ขณะปฏิบัติงานในตำแหน่งรักษาการหัวหน้าหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ งานหนึ่งที่ตามมาโดยตำแหน่งคือ ประธานคณะกรรมการการจัดการความรู้ ตามภารกิจของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
หน้าที่ที่ต้องดำเนินการเริ่มแรกคือ รับมอบหมายงานที่ยังค้างอยู่จากประธานคณะกรรมการการจัดการความรู้คนเดิมที่เกษียณอายุราชการ (พี่แมว กาญจนา สุคนธมณี) โดยท่านกำลังดำเนินการต่องานเดิมให้ด้วยการอ่านและตรวจแก้ไขรายงานวิจัยเรื่อง “การจัดการความรู้การให้บริการฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร” โดยให้ดิฉันช่วยตรวจทานอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะได้เข้าเล่มต่อไป
ส่วนที่ดิฉันเริ่มดำเนินการใหม่คือการจัดทำแผนการจัดการความรู้ ของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีงบประมาณ 2558 โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการการจัดการความรู้แล้ว …

ไปพูดเรื่อง KM

ตื่นเต๊ลลชะมัด
เรื่องมีอยู่ว๊า… บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เชิญอิฉันให้ไปเล่าสู่กันฟังเรื่อง KM ตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาพันธ์ วันตรุษจีนพอดี๊พอดี ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาโทสาขาสารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา สาขาสารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา เป็นหลักศาสตร์ที่บูรณาการระหว่าง 3 คณะวิชาคือคณะวิทยาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ และคณะอักษรศาสตร์
เนื้อหาของหลักสูตรประกอบด้วยเนื้อหาวิชาสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา ประกอบด้วย ความรู้ทางด้านสารสนเทศศาสตร์ เทคโนโลยีการศึกษา และคอมพิวเตอร์ …

Strategy Knowledge-Management Implementation

องค์กรจะอยู่รอดในยุคของการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขัน จำเป็นต้องนำกลยุทธ์ด้านการจัดการความรู้ ด้วยกระบวนการ สร้างฐานความรู้ในองค์กร โดยจัดการความรู้ที่มีอยู่ให้เป็นระบบและสะดวกในการนำไปใช้ประโยชน์ ด้วยการค้นหา สร้าง เก็บ รวบรวม เผยแพร่ ถ่ายทอด และแบ่งปันความรู้
การจัดการความรู้ในองค์กรห้องสมุด เป็นเครื่องสำคัญสำหรับการบริหารจัดการองค์กร การจัดทำ KM ในห้องสมุด ก็เพื่อเป็นการสร้างวิสัยทัศน์ ปรับเปลี่ยนทัศนคติ ให้บุคลากรทำงานให้มีประสิทธิภาพ …

Silpakorn KM Day ครั้งที่ 1

2 May 2012
Posted by Pong

หลังจากที่หาเสียง เอ๊ยยย ไม่ใช่ช่วยประชาสัมพันธ์กิจกรรมนี้เมื่อวันก่อนไว้ที่ http://202.28.73.5/snclibblog/?p=20372 ไปแล้วนั้น ฉับพลันก็ถึงวันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2555 ซึ่งเป็นวันของการจัดงาน
อิฉันในฐานะที่ไปนำเสนอโปสเตอร์เรื่อง การใช้กระบวนการจัดการความรู้ในการพัฒนาตัวชี้วัดผลงานหลักรายบุคคล …
ระหว่างหลังจากที่คุณน้องกวีออกแบบและคุณน้องกับสหเพื่อนได้ไปช่วยติดตั้ง คุณพี่ก็คิดๆ ว่าจะทำอย่างไร เพราะมีโต๊ะหน้าขาวตั้งด้วย และเจ้าโต๊ะหน้าขาวนี่แหละทำให้คุณกวีต้องมาปรับโปสเตอร์ใหม่ เรื่องนี้คุณพี่แมวบอกแล้ว แตาคุณพี่กะกว่าจะยกไป …

Previous Posts

Tags

blog CONSAL KPI PULINET การจัดการความรู้ การดูแลสุขภาพ การทำงาน การท่องเที่ยว การบริการ การปฏิบัติงานล่วงเวลา การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาตนเอง การพัฒนาบุคลากร การลงรายการ การศึกษาดูงาน การอ่าน การเรียนออนไลน์ กิจกรรมสำหรับเด็ก กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมห้องสมุด ความสุข ค่ายห้องสมุด งานบริการ ธรรมะ นวนิยาย นักเขียน บรรณารักษ์ บริการชุมชน ประกันคุณภาพ ภาพถ่าย ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วัด วันสำคัญ วารสาร สัมมนา สุขภาพ หนังสือ หนังสือบริจาค หนังสือและการอ่าน หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ห้องสมุด ห้องสมุด 24 ชั่วโมง อาหาร