Category Archives: ฐานข้อมูลและการสืบค้น

ฐานข้อมูลแบบเข้าถึงโดยเสรี (Open Access) : ArXiv.org

ในปัจจุบันมีฐานข้อมูลออนไลน์ที่สามารถเข้าถึงโดยเสรี หรือที่เรียกว่า Open Access มากขึ้น อาจเนื่องจากความต้องการเผยแพร่ผลงานวิจัย หรือเป็นการฝากงานวิจัย หรือเป็นการแลกเปลี่ยนผลงานวิจัยมากขึ้น และการส่งผลงานไปตีพิมพ์ในฐานข้อมูลเชิงพาณิชย์ต่าง ๆ อาจต้องเสียค่าใช้จ่าย นักวิจัยจึงเริ่มให้ความสนใจกับฐานข้อมูลประเภทนี้มากขึ้น และเพื่อแนะนำให้เพื่อน ๆ น้อง ๆ ได้ทำความรู้จักกับฐานข้อมูลประเภทนี้ วันนี้จะขอแนะนำ ฐานข้อมูล ArXiv.org …

ทางเลือกเมื่อหาหนังสือที่ต้องการอ่านในหอสมุดฯ ไม่ได้

               หนังสือในหอสมุดฯ บางชื่อมีจำนวนเล่มไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ของนักศึกษา หรือบางครั้งบางคราวเป็นความต้องการบางช่วงที่ผู้สอนกำหนดให้หาอ่าน    เมื่อนักศึกษาหลาย ๆ คน เข้ามาค้นหาหนังสือในหอสมุดจึงเกิดช่วงพีคขึ้น แต่บางครั้งการอ่านหนังสือไม่จำเป็นต้องอ่านเล่มเดียวกันเสมอไป ถ้าหนังสือเล่มอื่นมีเนื้อไปในทางเดียวกันก็น่าจะใช้ทดแทนกันได้
        …

จาก บุพเพสันนิวาส ไป Europeana และต่อที่ British Museum

ดิฉันเขียนเรื่องราวของเว็บไซต์ Europeana ไว้ตั้งแต่ 12/07/2009 นานจนลืม!!! ซึ่งเป็นปีแรกๆ ของการเขียน blog ส่วนปีนี้คือ 2018 กลับไปอ่านที่ตัวเองเขียนไว้เพื่อทบทวนความคิดแถมยังมีร่องรอยการทำงานที่เริ่มลืมเลือน ส่วนบรรทัดสุดท้ายนี่พีคมาก เพราะบอกว่าไปสมัครเป็นสมาชิก ตกใจถึงกับตาเหลือกมองบน  😯 http://202.28.73.5/snclibblog/?p=4982
 
วันนี้ 12/3/2018 ดิฉันนึกถึงเว็บนี้ เนื่องจากละครเรื่องบุพเพสันนิวาสเป็นเหตุ  …

สืบค้นวิทยานิพนธ์สาขาการศึกษาตลอดชีวิต ที่เป็นวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก

วันนี้ปฏิบัติงาน ล่วงเวลาได้รับ คำถาม จากผู้ใช้บริการ    ต้องการทราบว่าหอสมุดฯ มี รายชื่อ วิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอก สาขาการศึกษาตลอดชีวิต ที่มีคนเคยทำวิจัยมาแล้ว จำนวนเท่าไหร่
ขั้นตอนการสืบค้น ไปที่  http://www.snc.lib.su.ac.th/libsnc/
เลือก  web opac  เลือก …

รวบรวมฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้น

จากการเป็นหัวหน้าเวรล่วงเวลา  มีหน้าที่ หลักในการให้บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า เรื่องที่ผู้ใช้ต้องการข้อมูลเพ่ือไปทำวิจัย บางครั้ง   สืบค้นข้อมูลหนังสือไม่พบ จึงแสวงหาวิธีการสืบค้นจากฐานข้อมูล
การบริการฐานข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น มีประโยชน์อย่างมาก  จึงเห็นความจำเป็น ที่ต้องศึกษาค้นคว้า ฐานข้อมูล แต่ละฐาน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ และสามารถตอบคำถามในเบื้องต้นได้อย่างถูกต้อง และทำให้ทราบว่า ปี 2561 สกอ. …

ท่านถาม เราตอบ

“ท่านถาม เราตอบ” เป็นชื่อของฐานข้อมูลที่รวบรวมคำถามและคำตอบ ของงานบริการสารนิเทศ ซึ่งคัดเลือกคำถามที่คิดว่าเป็นประโยชน์สำหรับผู้ให้บริการ หรือหัวหน้าเวรที่มาให้บริการแทนในช่วงล่วงเวลา  คำตอบที่ตอบไว้ พยายามสรุปให้สั้นได้ใจความที่ทุก ๆ คนสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการตอบคำถามให้กับผู้ใช้บริการที่มาถามคำถามเดียวกัน หรือใกล้เคียงกันได้ 
เข้าใช้ฐานข้อมูลท่านถาม เราตอบ ได้จากสองช่องทาง คือ 

  1. เมนู Others ที่หน้าเว็บไวต์ของหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์

    …

วิทยานิพนธ์มหาวิทยาลัยศิลปากร

13 December 2017
Posted by Ekanong Duangjak

:mrgreen: แต่เดิมการบริการวิทยานิพนธ์ของหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ นอกจากการบริการตัวเล่มที่ชั้นปกติ แลัวยังสามารถ Download Fulltext ได้จากหน้าจอ OPAC ของหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ โดยในการทำรายการบรรณานุกรมหนังสือประเภทวิทยานิพนธ์ บรรณารักษ์วิเคราะห์หมวดหมู่ในฝ่ายวิเคราะห์ฯ จะทำการเชื่อมโยง หรือ Link เอกสารฉบับเต็ม หรือ Fulltext ไว้ในรายการบรรณานุกรม

 
ส่วนที่ตัวเล่มจะประทับข้อความ

😀 …

Previous Posts Next posts

Tags

blog CONSAL KPI PULINET การจัดการความรู้ การดูแลสุขภาพ การทำงาน การท่องเที่ยว การบริการ การปฏิบัติงานล่วงเวลา การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาตนเอง การพัฒนาบุคลากร การลงรายการ การศึกษาดูงาน การอ่าน การเรียนออนไลน์ กิจกรรมสำหรับเด็ก กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมห้องสมุด ความสุข ค่ายห้องสมุด งานบริการ ธรรมะ นวนิยาย นักเขียน บรรณารักษ์ บริการชุมชน ประกันคุณภาพ ภาพถ่าย ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วัด วันสำคัญ วารสาร สัมมนา สุขภาพ หนังสือ หนังสือบริจาค หนังสือและการอ่าน หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ห้องสมุด ห้องสมุด 24 ชั่วโมง อาหาร