Category Archives: การศึกษา

หนึ่งในนักศึกษาฝึกงาน@หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์


น้อยคนนักที่จะทราบว่าดิฉันเป็นนักศึกษาฝึกงานที่หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์มาก่อน (หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ เดิมชื่อ “แผนกห้องสมุด ห้องสมุดเสียงและอุปกรณ์โสตทัศน์”) โดยมาฝึกงานเมื่อปี พ.ศ. 2520 แต่ไม่แน่ใจว่าจะเป็นนักศึกษาฝึกงานรุ่นแรกของหอสมุดฯ หรือไม่
 
ดิฉันเป็นชาวอำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี เมื่อเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนบ้านแหลมวิทยา (บลว.รุ่นที่ 14) …

ศ.ดร. ชัยอนันต์ สมุทรวณิช ผู้มาก่อนกาล…การศึกษาไทย

16 September 2018
Posted by Narumon Boonyanit


ศ.ดร.ชัยอนันต์ สมุทวณิช ชื่อนี้ได้ยินคุ้นเคย
แต่ไม่เคยเลยสักครั้งที่จะสนใจประวัติ
เมื่อได้รับรู้…ก็สายเสียแล้ว
ประวัติบางช่วงตอนของท่าน
จากจดหมายเหตุวชิราวุธ เล่าว่า
ท่านดำรงตำแหน่งผู้บังคับการวชิราวุธทยาลัย…โรงเรียนสุภาพบุรุษ
มายาวนาน ถึง ๑๑ ปี ตั้งแต่วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๓๙ – ๓๐ มิถุนายน …

วารสารใหม่ ASEAN Focus

5 May 2018
Posted by Kasorn Sansuwan

งานบริการวารสารฯ ได้รับวารสารรายช่ือใหม่มา 1 ชื่อ คือ ASEAN Focus เป็นวารสารสองภาษา คือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องราวของประเทศต่าง ๆ ในอาเซียน ทั้งการเมือง การท่องเที่ยว และศิลปวัฒนธรรม เล่มปัจจุบันหน้าปกเป็นรูปท่านนายกรัฐมนตรี ฯพณฯ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา กับนโยบาย …

สืบค้นวิทยานิพนธ์สาขาการศึกษาตลอดชีวิต ที่เป็นวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก

วันนี้ปฏิบัติงาน ล่วงเวลาได้รับ คำถาม จากผู้ใช้บริการ    ต้องการทราบว่าหอสมุดฯ มี รายชื่อ วิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอก สาขาการศึกษาตลอดชีวิต ที่มีคนเคยทำวิจัยมาแล้ว จำนวนเท่าไหร่
ขั้นตอนการสืบค้น ไปที่  http://www.snc.lib.su.ac.th/libsnc/
เลือก  web opac  เลือก …

ยกเลิกการสมัครสมาชิกวารสารสุโขทัยธรรมธิราช

          มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ทำทำวารสารสุโขทัยธรรมาธิราชเพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ส่งเสริมความก้าวหน้า ความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ และยังเป็นการบริการทางวิชาการแก่สังคมโดยจัดพิมพ์วารสารสุโขทัยธรรมาธิราชเผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ ให้สมัครสมาชิกวารสารในอัตราปีละ 80 บาท ได้รับวารสารจำนวน 2 เล่ม
 
    …

การปรับโหมดกล้องเพื่อการถ่ายภาพ (Mode dial)

โหมดถ่ายภาพของกล้องนั้น หลายๆรุ่นจะมีมาให้ไม่เหมือนกัน แล้วแต่ฟังก์ชั่นของแต่ละยี่ห้อ แต่ที่มีอยู่แบบมาตรฐานทั่วไปก็มีทั้งหมด 5 โหมดคือ Auto, P, S, A, M ที่ใช้กัน ลองมาใช้แต่ละโหมดทำงานอย่างไรกันบ้าง
Auto คือการทำงานของกล้องแบบอัตโนมัติ ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดก็ตาม สามารถถ่ายได้อย่างรวดเร็ว กล้องจะเซ็ตทุกอย่างให้เหมาะสมกับการถ่ายภาพ เช่น การในกรณีแสงน้อยแฟลชก็จะเด้งขึ้นมา

วิวัฒนาการของจดหมายเหตุ

    จดหมายเหตุ คือ การบันทึกความทรงจำของมนุษย์เพื่อเก็บรักษาเอาไว้ช่วยในการถ่ายทอดความทรงจำจากรุ่นสู่รุ่น เป็นการเก็บรวบรวมทั้งเอกสาร  ภาพถ่าย ภาพยนตร์  สื่อโสตทัศน์ สิ่งของที่ระลึกต่างๆ เรื่องราวของจดหมายเหตุนั้นมิใช่เพิ่งจะเกิดหรือเพิ่งมี แต่มีมานานแล้วและมีวิวัฒนาการมาจนถึงปัจจุบัน ขอสรุปถึงวิวัฒนาการโดยสังเขปนะคะ
    วิวัฒนาการจดหมายเหตุ เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการสื่อสารของมนุษย์ เริ่มต้นจาก การพูดไปสู่การเขียน จากการเขียนด้วยลายมือซึ่งถือเป็นเอกสารต้นฉบับตัวเขียนไปสู่การพิมพ์

Previous Posts

Tags

blog CONSAL KPI PULINET การจัดการความรู้ การดูแลสุขภาพ การทำงาน การท่องเที่ยว การบริการ การปฏิบัติงานล่วงเวลา การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาตนเอง การพัฒนาบุคลากร การลงรายการ การศึกษาดูงาน การอ่าน การเรียนออนไลน์ กิจกรรมสำหรับเด็ก กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมห้องสมุด ความสุข ค่ายห้องสมุด งานบริการ ธรรมะ นวนิยาย นักเขียน บรรณารักษ์ บริการชุมชน ประกันคุณภาพ ภาพถ่าย ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วัด วันสำคัญ วารสาร สัมมนา สุขภาพ หนังสือ หนังสือบริจาค หนังสือและการอ่าน หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ห้องสมุด ห้องสมุด 24 ชั่วโมง อาหาร