Tag Archives: ความสำเร็จ

ได้ทุกสิ่งด้วยสิ่งเดียว

28 February 2019
Posted by kobkul

     จากที่ได้อ่านหนังสือเรื่อง….ได้ทุกสิ่งด้วยสิ่งเดียว
…..ข้อคิดที่ได้จากหนังสือเล่มนี้ คือเป็นการเปรียบเทียบวิธีการทำงานของมนุษย์และคอมพิวเตอร์ คนเรามองว่าคอมพิวเตอร์นั้นมีความสามารถในการทำงานหลายอย่างพร้อมกัน แต่ที่จริงแล้วคอมพิวเตอร์นั้นทำงานทีละอย่าง เมื่อทำงานหนึ่งเสร็จ จึงหยิบอีกงานมาทำต่อ แต่เนื่องจากคอมพิวเตอร์นั้นทำงานทีละอย่างเร็วมากๆๆ เราจึงรู้สึกเหมือนว่าคอมพิวเตอร์ทำงานหลายอย่างพร้อมกัน และอีกตอนหนึ่งที่ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้เล่าถึงวิธีการลำดับความสำคัญที่ผู้เขียนนำเสนอ โดยเขาแบ่งสิ่งที่ต้องทำในแต่ละเป็น 2 อย่างหลักๆ คือ เรื่องงาน และ เรื่องส่วนตัว
……..เรื่องงานคือ

ความสำเร็จขององค์กร

ในการทำงานในองค์กรนั้น ผู้เขียนเชื่อว่า ตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูงลงมาจนถึงพนักงานระดับล่าง ต่างก็ต้องการให้องค์กรที่แต่ละท่านทำงานอยู่ประสบผลสำเร็จ มีความเป็นเลิศในทุก ๆ ด้าน และก้าวขึ้นสู่การเป็นองค์กรในระดับแนวหน้า หากเป็นองค์กรธุรกิจก็ต้องการให้มีผลกำไรสูงขึ้นทุกปี หากเป็นหน่วยงานบริการในระบบราชการ ก็ต้องการให้ผู้ใช้บริการหรือประชาชนที่มารับบริการเกิดความพึงพอใจ ประทับใจ และผลการประเมินการปฏิบัติงานอยู่ในระดับสูงยิ่ง
แล้วจะทราบได้อย่างไรว่าองค์กรของท่านอยู่ในระดับไหน เมื่อเทียบกับองค์กรอื่น ๆ
ปัจจุบันมีการเกณฑ์การวัดและมีรางวัลหลายประเภทที่จะทำให้ทราบระดับขององค์กร ในประเทศไทยได้มีการให้รางวัลกับองค์กรที่มีวิธีปฏิบัติและผลการดำเนินการในระดับมาตรฐานโลก เรียกว่า รางวัลคุณภาพแห่งชาติ …

ความสำเร็จเกิดขึ้นได้ด้วยตัวเราเอง

หากจะมองดูผู้คนรอบตัวเรา เราจะพบว่าบางคนประสบความเร็จในชีวิตทุกด้าน ทั้งหน้าที่การงาน มีฐานะที่เป็นปึกแผ่น มีครอบครัวที่อบอุ่น มีหน้ามีตาเป็นที่นับถือในสังคม แต่บางคนไม่เป็นเช่นนั้น แล้วความสำเร็จเกิดจากอะไร… มีนักวิชาการท่านหนึ่งกล่าวว่า ความสำเร็จของคนเราไม่ได้เกิดจากการรอโอกาส หรือฉวยโอกาสของคนอื่น แต่ความสำเร็จของเราจะต้องเกิดจากการแสวงหาโอกาส และพยายามเติมเต็มในจุดบกพร่องของตนเอง”
ดังนั้น สิ่งที่จะทำให้เราประสบผลสำเร็จได้จึงขึ้นอยู่กับตัวเราหรืออุปนิสัยของเรานั่นเอง ซึ่ง Stephen R. …

ความสัมพันธ์ระหว่างสมอง สองมือ และ…หัวใจ

12 February 2013
Posted by sukanya

เมื่อเดือนก่อนได้เรียนหลักสูตร ก.พ. ออนไลน์ เรื่อง การสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการทำงาน ในหลักสูตรดังกล่าวได้ให้ความหมายของแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ว่าหมายถึง ความปรารถนาที่จะกระทำสิ่งใดให้สำเร็จตามเป้าหมาย โดยพยายามแข่งขันกับมาตรฐานขั้นที่ดีเลิศ พยายามปรับปรุงการทำงานโดยเน้นผลลัพธ์ ผู้กระทำจะรู้สึกสบายใจเมื่อประสบผลสำเร็จ และมีความรู้สึกเสียใจ แสดงความรับผิดชอบเมื่องานล้มเหลว ผู้มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูงจะตั้งใจทำงานเพื่อให้ผลงานมีคุณภาพสูงตามไปด้วย กล่าวคือ สำเร็จอย่างรวดเร็ว มีประโยชน์มาก นำไปใช้ประโยชน์ได้ในระยะยาว ลักษณะของแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการมีวินัยในตัวเอง

พลิกชีวิต จากหายนะสู่ความสำเร็จ

9 February 2013
Posted by kobkul

           ได้อ่านหนังสือเล่มหนึ่ง เป็นหนังสือที่ดีมาก ชื่อว่า “พลิกชีวิต จากหายนะสู่ความสำเร็จ” ที่ผู้เขียนเป็นคนที่สู้ชีวิต ใครที่ช่วงนี้รู้ว่าตัวเอง กำลังเจออุปสรรค ปัญหาที่รุมเร้า ท้อแท้ สิ้นหวัง อ่านหนังสือเล่มนี้แล้วจะรู้สึกมีจิตใจที่เข้มแข็งขึ้น ซึ่งผู้เขียน(คุณสมคิด ลวางกูร) ซึ่งเล่าจากประสบการณ์ชีวิตจริง  และประสบความสำเร็จอย่างงดงาม แม้ว่าจะเจออุปสรรคที่เรียกว่า “หายนะ” มากมาย ไม่ว่ากี่ครั้งต่อกี่ครั้งจนประสบความสำเร็จ …

ความสำเร็จ…อยู่ที่ไหน


ความสำเร็จ คำนี้ทุกคนต่างปรารถนา มีหนังสือมากมายที่กล่าวถึงความสำเร็จ เล่มนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่หอสมุดฯ คัดสรรไว้ให้บริการ
ชาริดา สวัสดิพงศ์.  ปั้นความสำเร็จให้เป็นตัว.  กรุงเทพฯ : ณดา, 2555.  174 หน้า.  (BF 637 S4ช64)
คนเรามีเป้าหมายของความสำเร็จแตกต่างกัน หนังสือเล่มนี้ผู้เขียนพยายามรวบรวมและเรียบเรียงเรื่องราวทั้งแนวทางและวิธีปฏิบัติที่จะนำพาความสำเร็จมาสู่ตัวเรา …

เก่งหรือเฮง

ได้อ่านบทความเกี่ยวกับความสำเร็จ และความล้มเหลวของนักธุรกิจ ซึ่งใครที่ประกอบธุรกิจจนถึงขั้นร่ำรวยขึ้นมาก็มักจะมีคำถามให้ขบคิดกันอยู่เสมอว่าเกิดจากความเก่งหรือเฮงกันแน่
ความจริงเรื่องเก่งกับเฮงนั้น มีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎก ชื่อ “วณิชชสูตร” เมื่อ 2,500 กว่าปีมาแล้วความว่า วันหนึ่งนักธุรกิจ (สมัยนั้นน่าจะหมายถึงพ่อค้านั่นเอง) ได้เข้าไปถามพระสารีบุตร เรื่องของความเฮงว่ามีที่มาอย่างไร พระสารีบุตรได้นำคำถามนี้ไปทูลถามพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เนื้อหาคำถามมีอยู่ 4 ข้อ เป็นการถามถึงลักษณะของนักธุรกิจ 4 …

Tags

blog CONSAL KPI PULINET การจัดการความรู้ การดูแลสุขภาพ การทำงาน การท่องเที่ยว การบริการ การปฏิบัติงานล่วงเวลา การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาตนเอง การพัฒนาบุคลากร การลงรายการ การศึกษาดูงาน การอ่าน การเรียนออนไลน์ กิจกรรมสำหรับเด็ก กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมห้องสมุด ความสุข ค่ายห้องสมุด งานบริการ ธรรมะ นวนิยาย นักเขียน บรรณารักษ์ บริการชุมชน ประกันคุณภาพ ภาพถ่าย ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วัด วันสำคัญ วารสาร สัมมนา สุขภาพ หนังสือ หนังสือบริจาค หนังสือและการอ่าน หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ห้องสมุด ห้องสมุด 24 ชั่วโมง อาหาร