ได้ทุกสิ่งด้วยสิ่งเดียว

     จากที่ได้อ่านหนังสือเรื่อง….ได้ทุกสิ่งด้วยสิ่งเดียว
…..ข้อคิดที่ได้จากหนังสือเล่มนี้ คือเป็นการเปรียบเทียบวิธีการทำงานของมนุษย์และคอมพิวเตอร์ คนเรามองว่าคอมพิวเตอร์นั้นมีความสามารถในการทำงานหลายอย่างพร้อมกัน แต่ที่จริงแล้วคอมพิวเตอร์นั้นทำงานทีละอย่าง เมื่อทำงานหนึ่งเสร็จ จึงหยิบอีกงานมาทำต่อ แต่เนื่องจากคอมพิวเตอร์นั้นทำงานทีละอย่างเร็วมากๆๆ เราจึงรู้สึกเหมือนว่าคอมพิวเตอร์ทำงานหลายอย่างพร้อมกัน และอีกตอนหนึ่งที่ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้เล่าถึงวิธีการลำดับความสำคัญที่ผู้เขียนนำเสนอ โดยเขาแบ่งสิ่งที่ต้องทำในแต่ละเป็น 2 อย่างหลักๆ คือ เรื่องงาน และ เรื่องส่วนตัว
……..เรื่องงานคือ เป้าหมายความสำเร็จในชีวิตของเรา ที่เราต้องตั้งใจทำงานให้เต็มที่ แต่เรื่องส่วนตัว คือ เรื่องที่สำคัญที่สุด เราจะทิ้งเรื่องนี้ไปไม่ได้เด็ดขาด ผู้เขียนแนะนำว่า เราควรจัดตารางเวลาให้กับครอบครัว ตัวเอง และเรื่องส่วนตัวเสียก่อน จากนั้นจึงค่อยจัดตารางเวลางาน และยังบอกอีกว่าปกติคนเราทำงานวันละ 8 ชั่วโมง แต่ใน 8 ชั่วโมงนี้ เราจะต้องติดต่อกับลูกค้าหรือเพื่อนร่วมงานอยู่ตลอด จนทำให้เราแทบไม่มีเวลาโฟกัสกับงานหลักอย่างจริงจัง ผู้เขียนแนะนำว่าหากต้องการทำงานที่ต้องใช้สมาธิ ควรใช้เวลา 4 ชั่วโมงติดต่อกัน ปิดการสื่อสารทั้งหมด แล้วโฟกัสที่งานนั้น ผลลัพธ์ที่ได้จะมีประสิทธิภาพมาก
        ความประทับใจกับหนังสือเล่มนี้
        หากใครกำลังอยากพัฒนาตนเองให้มีประสิทธิภาพการทำงานให้ดีขึ้น หรือใครที่กำลังประสบปัญหากับการจัดการตารางเวลาให้กับชีวิต แนะนำให้หาหนังสือเล่มนี้มาอ่านเลยนะคะมีข้อคิดแนะนำแนวทางในการแก้ไข และจัดสรรตารางเวลาให้ดีขึ้นคะ

Leave a Reply

Tags

blog CONSAL KPI PULINET การจัดการความรู้ การดูแลสุขภาพ การทำงาน การท่องเที่ยว การบริการ การปฏิบัติงานล่วงเวลา การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาตนเอง การพัฒนาบุคลากร การลงรายการ การศึกษาดูงาน การอ่าน การเรียนออนไลน์ กิจกรรมสำหรับเด็ก กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมห้องสมุด ความสุข ค่ายห้องสมุด งานบริการ ธรรมะ นวนิยาย นักเขียน บรรณารักษ์ บริการชุมชน ประกันคุณภาพ ภาพถ่าย ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วัด วันสำคัญ วารสาร สัมมนา สุขภาพ หนังสือ หนังสือบริจาค หนังสือและการอ่าน หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ห้องสมุด ห้องสมุด 24 ชั่วโมง อาหาร