Tag Archives: การประชาสัมพันธ์

การประชาสัมพันธ์งานบุ๊คแฟร์

28 February 2019
Posted by yam

ภารกิจสำคัญหนึ่งในงานบุ๊คแฟร์แต่ละปี จะขาดไม่ได้เลยคือการประชาสัมพันธ์งาน เพื่อให้บุคคลภายในและภายนอกได้ทราบข่าวของงานที่จะเริ่มขึ้น ในการประชาสัมพันธ์จะได้รับความร่วมมือที่ดีจากพี่ๆ ในทีมงานเสมอ เช่น พี่กวี ผู้นักออกแบบ ไม่ว่าอะไรพี่เขาสามารถออกแบบมาให้เราได้ ้ไม่ว่าจะเป็น โลโก้ของงาน ป้ายนักเขียน ป้ายไวนิล เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ถ้าพูดถึงเนื้อหาที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ด้านนักเขียน ต้องยกให้พี่กรุณา ผู้มากความสามารถในการอ่าน การจับประเด็นของงานเขียนได้ดีมากๆ ค่ะ …

การตั้งโพสเพื่อประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าบน Facebook (Scheduled Posts)

21 July 2017
Posted by Pimduan Natewiriyakul

เนื่องจากดิฉันเป็นคนทำงานคนหนึ่งที่มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบในการประชาสัมพันธ์ หรือโพสต่างๆบน Facebook ของหอสมุดฯ ซึ่งเดิมนั้น Facebook ของหอสมุดฯ คือ Suslib Sanamchandra  แต่เมื่อไม่นานมานี้ทางหอสมุดฯ ได้เปลี่ยนช่องทางการสื่อสารกับผู้ใช้บริการให้เหลือเพียงแฟนเพจ หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์  เท่านั้น และได้มีการปรับเปลี่ยนแผนประชาสัมพันธ์เพื่อให้มีการเคลื่อนไหวและมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้บริการมากขึ้น
เมื่อเปลี่ยนช่องจาก Facebook มาเป็นแฟนเพจนั้น ฟังค์ชั่นในการใช้งานก็จะแตกต่างกัน ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ …

การเขียนคำโปรยนักเขียนงานทับแก้วบุ๊คแฟร์

28 February 2017
Posted by Karuna Srijareon

การประชาสัมพันธ์นักเขียนที่จะมาพูดคุยในงานทับแก้วบุ๊คแฟร์ เป็นหนึ่งในภารกิจของทีมงานประชาสัมพันธ์ ซึ่งจัดทำในรูปโปสเตอร์ ข้อมูลที่ใช้ประกอบด้วย รูปภาพของนักเขียน วันเวลาที่จะพูดคุย ผลงานของนักเขียน และคำโปรย
 
การเขียนคำโปรย เขียนเพื่อจูงใจให้ผู้อ่านสนใจ เกี่ยวกับสิ่งที่เราต้องการนำเสนอและรู้สึกอยากติดตามต่อ  ซึ่งอาจจะเป็นการเขียนความคิดหลักของเรื่อง การนำเสนอข้อมูลตัวละครหลัก ข้อมูลเกี่ยวกับนักเขียน ฯลฯ (กษมา ศิธราชู, 2553 …

การประชาสัมพันธ์เพื่อการสร้างภาพลักษณ์

18 December 2015
Posted by Kasinee Pensiri

การประชาสัมพันธ์ คือ การสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างองค์กร หน่วยงาน สถาบันกับกลุ่มประชาชน เพื่อหวังผลในความร่วมมือและสนับสนุนจากประชาชนรวมทั้งมีส่วนช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร หน่วยงาน สถาบัน ทำให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายสาธารณชนเกิดนิยม เลื่อมใสศรัทธาต่อองค์กร หน่วยงาน สถาบัน    การประชาสัมพันธ์จึงเป็นกระบวนการส่งข่าวสารข้อมูลต่างๆหรือถ่ายทอดความรู้ เนื้อหา สาระความรู้สึก เจตนคติ ทักษะ จากผู้ส่งสารไปยังผู้รับสารด้วยการใช้ถ้อยคำกริยาทาทางหรือสัญลักษณ์ซึ่งมีผลทำให้เกิดความเข้าใจและความรู้สึกร่วมกัน  กระบวนการการประชาสัมพันธ์ มี …

บริการเชิงรุก VS ประชาสัมพันธ์

4 September 2015
Posted by Pong

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม ซึ่งเป็นวันตรวจประกันคุณภาพของสำนักหอสมุดกลาง คณะกรรมการประเมินฯ ได้เชิญหัวหน้าหอสมุดทั้งสามเข้าไปให้ความเห็นเรื่องบริการเชิงรุก ซึ่งกรรมการประสงค์จะทราบว่าเห็นตรงกันหรือไม่ โดยกรรมการให้แจ้งว่าให้ชี้ไปเลยว่าบริการใดใช่ หรือไม่ใช่ เพราะบางเรื่องไม่น่าจะใช่งานบริการเชิงรุก เป็นการประชาสัมพันธ์เสียมากกว่า

ก่อนเข้ากรรมการประกันคุณภาพของสำนักหอสมุด บอกว่าคำถามอยู่ที่หน้า 92 ของรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ข้อความเป็นไปตามรูปภาพด้านล่าง
11940227_10205924280124227_1691114131_n
ดิฉันอ่านทบทวนอีกครั้ง …

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมฯ ณ งานองค์พระฯ

5 November 2014
Posted by Kasinee Pensiri

 
DSC07947
DSC07955  DSC07959 DSC07962
ในทุกๆปีหอสมุดฯได้มาออกบูธการส่งเสริมการอ่านให้กับนักเรียน นักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่สนใจและรักการอ่านส่งเสริมทำให้เกิดนิสัยรักการอ่านพร้อมกิจกรรมมากมายที่มีประโยชน์ ให้ความรู้ทำให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  งานเริ่มมาแล้ว 2 คืน ในวันแรกได้รับความสนใจจากนักเรียนทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันที่มาคอยมาดู (ตอนนั้นยังจัดบูธไม่เสร็จ) หลังจากที่ได้ระดมสรรพกำลังชายไทยที่ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วมาร่วม 10 คน มาร่วมทำบูธให้สวยงามพร้อมเปิดบริการแล้วเด็กๆก็มาลงทะเบียนกันเรื่อยๆ  เด็กๆเข้ามาหยิบหนังสืออ่านและมีน้องหนูคนหนึ่งอ่านไม่ออก ถามว่าอยู่ชั้นไหนแล้วน้องบอกว่าอยู่ ป.2  ทำให้คุณครูเกษรต้องมาทำหน้าที่สอนอ่านให้กับน้องหนู จึงบอกว่าให้มาทุกวันนะจะสอนให้สะกดและอ่าน   แต่ไม่นานท้องฟ้าก็มืดฝนตกหนักมากๆ ไฟฟ้าดับทั้งงาน …

ประชาสัมพันธ์งานฉัน

ช่วงเดือนพ.ค. -มิ.ย. ๒๕๕๗ ต้องมารับบทเป็นนักประชาสัมพันธ์เต็มตัวในเฟซบุ๊คของหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ จากคนที่กลัว ๆ กล้า ๆ เล่นก็ไม่ค่อยเป็นและก็ไม่อยากฝึก ด้วยไม่ค่อยมีเวลาและอีกอย่างหนึ่งมีงานอื่นยังต้องทำอีกเยอะ (เพื่อนถึงกับแซวว่าพี่นกเปิดไลน์ 3 วันต่อครั้งหรือ อือใช่) พอมาถึงช่วงน้อง ๆ ไปฝึกงาน Catalog กันก็ต้องเลิกคิดไปเลย จากที่เป็นคนคอยสอดส่องและลงมือเองบ้าง …

Previous Posts

Tags

blog CONSAL KPI PULINET การจัดการความรู้ การดูแลสุขภาพ การทำงาน การท่องเที่ยว การบริการ การปฏิบัติงานล่วงเวลา การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาตนเอง การพัฒนาบุคลากร การลงรายการ การศึกษาดูงาน การอ่าน การเรียนออนไลน์ กิจกรรมสำหรับเด็ก กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมห้องสมุด ความสุข ค่ายห้องสมุด งานบริการ ธรรมะ นวนิยาย นักเขียน บรรณารักษ์ บริการชุมชน ประกันคุณภาพ ภาพถ่าย ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วัด วันสำคัญ วารสาร สัมมนา สุขภาพ หนังสือ หนังสือบริจาค หนังสือและการอ่าน หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ห้องสมุด ห้องสมุด 24 ชั่วโมง อาหาร