Category Archives: วันและวันสำคัญ

วันคนถนัดซ้ายสากล


วันที่ 13 สิงหาคม ของทุกปี ถูกกำหนดให้เป็นวันคนถนัดซ้ายสากล (Left Hander’s Day) ตั้งแต่ปี ค.ศ.1976 (พ.ศ. 2519) เริ่มจากองค์กร Lefthander’s International ประเทศสหรัฐอเมริกา เลือกวันที่ 13 สิงหาคมเป็นวันคนถนัดซ้าย เหตุผลคือ …

สงกรานต์บ้านเรา

27 April 2018
Posted by Kasorn Sansuwan

ในช่วงเทศกาลสงกรานต์มีวันหยุดยาวหลายวันหลายๆ คนคงได้เดินทางกลับบ้านกันเพื่อทำบุญทำทานพบปะญาติพี่น้องรดน้ำผู้ใหญ่เพื่อขอพรเป็นศิริมงคลแก่ตัวเอง ปีนี้เป็นปีแรกที่ไม่ได้เดินทางกลับบ้าน (ปักษ์ใต้) จึงได้ไปทำบุญทำทาน และสรงน้ำพระและบังสุกุลให้บรรพบุรุษที่ล่วงลับ ที่วัดอริยวงศาราม หรือวัดหนองน้ำขาวเจ้าอาวาส คือพระอุดมคัมภีรญาณ และเจ้าคณะตำบล บางแพ ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 บ้านหนองน้ำขาว ตำบลดอนกระเบื้อง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ซึ่งเป็นวัดใกล้ ๆ บ้าน…

คำศัพท์เกี่ยวกับพระราชพิธีพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ 9

2 December 2016
Posted by sunee

ประเทศไทยและปวงพสกนิกรไทยเราต้องพบกับความสูญเสียและความเศร้าโศกครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดอีกครั้งหนึ่งในชีวิต นับแต่วันที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช หรือ “ในหลวงรัชกาลที่ 9” พระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ผู้เปี่ยมด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ พระผู้สถิตย์อยู่ในดวงใจของปวงชนชาวไทยตลอดมา ได้เสด็จสวรรคตสู่สวรรคาลัย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม พุทธศักราช 2559 (ร.ศ. 234) หลังจากอัญเชิญพระบรมศพมาสู่พระบรมมหาราชวัง ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท เพื่อประกอบพระราชพิธีพระบรมศพเพื่อบำเพ็ญพระราชกุศล หากเราติดตามข่าวตั้งแต่แรกเป็นต้นมาเราจะได้ยิน …

การเสด็จเยี่ยมพสกนิกรครั้งแรก

28 April 2016
Posted by sunee

วันนี้นับเป็นวันสำคัญอีกวาระหนึ่งของปวงชนชาวไทย เพราะเป็นวันคล้าย วันราชาภิเษกสมรส ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ซึ่งประกอบพระราชพิธีนี้เมื่อวันที่ 28 เมษายน พุทธศักราช 2493  นับเป็นเวลา 66 ปีแล้วที่ทั้งสองพระองค์ทรงครองคู่กันมา ทรงเป็นมิ่งขวัญดวงใจของคนไทยที่เคารพและเทิดทูนไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อมตลอดกาล ขอทั้งสองพระองค์ทรงพระเจริญมีพระชนม์มายุยิ่งยืนนาน พระพลานามัยแข็งแรง สถิตย์เป็นพระมิ่งขวัญของปวงพสกนิกรชาวไทยสืบต่อไปตลอดกาลนาน
ตลอดระยะเวลาอันยาวไกลของทั้งสองพระองค์นี้ ท่านทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกรของพระองค์ท่านตลอดมานับแต่เริ่มขึ้นครองราชย์ ทั้งสองพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรทั่วทุกภูมิภาคไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ทุรกันดารห่างไกลหรือลำบากเพียงใดพระองค์ท่านก็เสด็จไป พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นทรงตั้งพระทัยไว้แต่แรกว่าจะเสด็จเยี่ยมเยียนราษฎรในประเทศก่อนจึงจะเสด็จไปต่างประเทศ …

วันช้างไทย

15 March 2016
Posted by Kasinee Pensiri

ในวันที่ 13 มีนาคม  ที่ผ่านมาเป็นวันช้างไทย   บางคนอาจจะไม่รู้ ในประวัติศาสตร์ชาติไทยได้จารึกว่า ช้าง ถือเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองมานานแล้ว  และคู่พระบารมีของพระมหากษัตริย์ไทยโดยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 สยามประเทศเคยใช้ธงชาติเป็นรูปช้างเผือก ช้างเผือกจึงได้รับการยกย่องเสมือนเจ้านายชั้นเจ้าฟ้า  ช้างได้เข้ามามีส่วนในการปกป้องเอกราชและความเป็นชาติให้แก่ชาวไทยหลายยุคหลายสมัย เช่นในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ได้ทำยุทธหัตถีและทรงประกาศเอกราชและได้รับพระราชทานยศให้เป็น “เจ้าพระยาปราบหงสาวดี”  อีกทัั้งสร้างความสัมพันธ์ไมตรีระหว่างประเทศ  จนถึงยุคนี้ประชากรช้างไทยมีจำนวนลดน้อยลงซึ่งมาจากหลายเหตุผล ทั้งภัยธรรมชาติ …

Happy New Year…ASEAN

11 December 2015
Posted by Narumon Boonyanit

NY
C
r. ภาพประกอบจาก http://newyearseveblog.com/destinations-south-east-asia/
สวัสดีปีใหม่ภาษาอาเซียน
ประเทศไทย : สวัสดีปีใหม่
ประเทศบรูไนดารุสซาลาม, สิงคโปร์, มาเลเซีย, อินโดนีเซีย : Salamat Tahun Baru (เซอ ละ มัท ตา

วันแม่

วันแม่แห่งชาติปีนี้ วันที่ 12 สิงหาคม 2558  ตรงกับวันพุธ แรม 13 ค่ำ เดือน 8/8  เป็นวันหยุดราชการของข้าราชการไทย และถือเป็นวันสำคัญวันหนึ่งของประเทศไทย การกำหนดให้วันนี้เป็นวันหยุดราชการ ก็เพื่อให้คนไทยทุกคน โดยเฉพาะคนที่อยู่ไกลแม่ได้มีโอกาสกลับบ้านไปหาแม่ แสดงความกตัญญู รู้คุณของคุณแม่ แล้วแต่ว่าคุณลูก ๆ …

Previous Posts

Tags

blog CONSAL KPI PULINET การจัดการความรู้ การดูแลสุขภาพ การทำงาน การท่องเที่ยว การบริการ การปฏิบัติงานล่วงเวลา การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาตนเอง การพัฒนาบุคลากร การลงรายการ การศึกษาดูงาน การอ่าน การเรียนออนไลน์ กิจกรรมสำหรับเด็ก กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมห้องสมุด ความสุข ค่ายห้องสมุด งานบริการ ธรรมะ นวนิยาย นักเขียน บรรณารักษ์ บริการชุมชน ประกันคุณภาพ ภาพถ่าย ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วัด วันสำคัญ วารสาร สัมมนา สุขภาพ หนังสือ หนังสือบริจาค หนังสือและการอ่าน หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ห้องสมุด ห้องสมุด 24 ชั่วโมง อาหาร