โอ๊ะป่อย ตลาดริมธาร

 เมื่อวันหยุดช่วงเทศกาลสงกรานต์ได้มีโอกาสไปเที่ยวที่ตลาดริมธาร โอ๊ะป่อย
โอ๊ะป่อย มาจากภาษากะเหรี่ยง มีความหมายว่า “พักผ่อน”  เป็นตลาดเช้าริมลำน้ำภาชี  สายน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ไหลจากทิศใต้ขึ้นสู่ทิศเหนือ ตลาดแห่งนี้เป็นสถานที่ ที่เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของผู้ประกอบการ ชุมชน วัด โรงเรียนและภาครัฐท้องถิ่น ถือเป็นที่เที่ยวแห่งใหม่ของอำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี และที่สำคัญทำให้ดิฉันได้ทราบถึงภาษากะเหรี่ยงหลายคำ ดังนี้

ภาษากะเหรี่ยง ภาษาไทย
โอ๊ะป่อย พักผ่อน
ใคจุ้ง ผูกข้อมือ
คังค้น ใยแมงมุม
ขะน่อง ขนมจีน
อ่องจึ้ยจี้กรุ ส้มตำ
กู๊ท๊วย ขนมถ้วย
นึ๋ยฉึ้ย ยี่สิบบาท
โบ่ว ทู่ ขนมถังแตก
อั้งหมี่ถ่อง กินข้าวห่อ
หมี่ ชิ  กรุ ข้าวยำ
ไกคู่ดุ ผักกูด

 
การได้มาเที่ยวและพักผ่อน ณ สถานที่แห่งนี้สัมผัสได้ถึงความสุข มีรอยยิ้ม รู้สึกผ่อนคลาย มีต้นไม้ใหญ่ทำให้ดูร่มรื่น อากาศถ่ายเทเย็นสบาย พ่อค้าแม่ค้าส่วนใหญ่เป็นคนท้องถิ่น หรือผู้ทีมาตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณชุมชน การไปเที่ยวครั้งนี้ทำให้พบคนปักษ์ใต้บ้านเดียวกัน ชื่อว่าพี่วิว ซึ่งมาขายข้าวยำ พี่วิว บอกว่าน่าจะมาถึงให้เช้ากว่านี้จะได้ใส่บาตรพระที่ริมน้ำด้วยกัน ตลาดริมธาร โอ๊ะป่อย เปิดทุกเช้าวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 07.00-14.00 น. และจะมีการใส่บาตรพระถ่อแพ ในช่วงเวลา 07.30-08.00 น. กรณีที่ต้องการใส่บาตรควรมารอตั้งแต่เวลา 07.00 น. นะคะ  ในตลาดจะมีขนม และอาหารอร่อย มีเด็กน้อยคอยเดินเก็บขยะตลอด และที่สำคัญตลาดแห่งนี้ จะช่วยภาวะลดโลกร้อนโดยการงดการใช้พลาสติกด้วยค่ะ  และยังได้เห็นสาวกะเหรี่ยงนั่งประดิษฐ์ คังด้ง เพื่อจำหน่ายแก่แขกผู้มาเยือน เขียนชื่อ เพื่อเป็นสิริมงคล ให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง ปกป้องรักษา สำหรับใครที่ต้องการให้ผู้สูงอายุชาวกะเหรี่ยงผูกข้อมือเพื่อเป็นสิริมงคลที่นี่ก็มีด้วย
คังด้ง เป็นภาษากะเหรี่ยง มีความหมายว่า ใยแมงมุม
จากเรื่องเล่าสืบต่อกันมาของชาวกะเหรี่ยง เมื่อเดินทางเข้าป่า หากพบเห็น คังด้ง (ใยแมงมุม) ระหว่างทางให้ทำการเคารพ สักการะโดยถือว่าเป็นการขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์และเจ้าที่เจ้าทาง เจ้าป่า เจ้าเขา ช่วยปกปักรักษาคุ้มครองให้ปลอดภัย
          ปัจจุบัน คังด้งจะนำมาประดับ “ในฉัตร” ในพิธี “ซ่งทะเคิ่ง” หรือประเพณีแห่ฉัตรรับพุทธองค์ของชาวกะเหรี่ยงในช่วงหลังจากวันออกพรรษาซึ่งเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาโดยมีความเชื่อว่าวันออกพรรษานั้น พระพุทธเจ้า พระอินทร์และเทวดา จะเสด็จจากสวรรค์ชั้นดาวดึงมาเปิดโลกทั้งสาม คือ สวรรค์ โลกมนุษย์ และบาดาล จึงเป็นวันที่มนุษย์ เทวดา ตลอดจนวิญญาณทั้งหลาย จะได้มีโอกาสเข้าถึงธรรมะของพระพุทธองค์ ชาวกะเหรี่ยงจึงมีพิธีแห่ฉัตรเพื่อต้อนรับพระพุทธเจ้า พระอินทร์และเทวดาทั้งหลาย ประเพณีแห่ฉัตรนี้ชาวกะเหรี่ยงพุทธถือเป็นโอกาสที่จะได้ขอขมาต่อพระพุทธเจ้า และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนเองได้ละเมิดศีลและข้อห้ามต่าง  ๆ ถือเป็นการชำระจิตใจให้ผ่องใส่เพื่อรับเสด็จพระพุทธเจ้า
          คำปณิธานของ “ตลาดโอ๊ะป่อย” ตลาดแห่งนี่ คือตลาดชุมชนที่รังสรรค์สิ่งที่ดีที่สุด ด้วยความตั้งใจด้วยความ “รัก” และการ “อนุรักษ์” ในธธรรมชาติ วัฒนธรรม วิถีชาวบ้าน และพร้อมที่จะเป็นเจ้าบ้านที่ดี ส่งต่อความสุขนี้ให้แก่ผู้มาเยือนทุกคน
ที่ตั้ง : ห่างจากที่ว่าการอำเภอสวนผึ้ง ประมาณ 4 กม. ตรงข้ามกับวัดป่าท่ามะขาม  ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี มีโอกาสอย่าลืมไปผักผ่อนกันนะคะ
 
ภาพบรรยากาศ ตลาดริมธารโอ๊ะป่อย
              
 

Leave a Reply

Tags

blog CONSAL KPI PULINET การจัดการความรู้ การดูแลสุขภาพ การทำงาน การท่องเที่ยว การบริการ การปฏิบัติงานล่วงเวลา การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาตนเอง การพัฒนาบุคลากร การลงรายการ การศึกษาดูงาน การอ่าน การเรียนออนไลน์ กิจกรรมสำหรับเด็ก กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมห้องสมุด ความสุข ค่ายห้องสมุด งานบริการ ธรรมะ นวนิยาย นักเขียน บรรณารักษ์ บริการชุมชน ประกันคุณภาพ ภาพถ่าย ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วัด วันสำคัญ วารสาร สัมมนา สุขภาพ หนังสือ หนังสือบริจาค หนังสือและการอ่าน หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ห้องสมุด ห้องสมุด 24 ชั่วโมง อาหาร