สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์ และหนังสือพิมพ์สยามรัฐรายวัน หยุดพิมพ์

31 March 2019
Posted by Kasorn Sansuwan

1. สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ เป็นนิตยสารบันเทิงภาษาไทย เจ้าของบริษัท สยามรัฐ จำกัด เป็นนิตยสารข่าว เน้นในเรื่องข่าวเบื้องหลังข่าว วิเคราะห์และวิจารณ์ข่าวแนวการเมือง รวมถึงความบันเทิง ทั้งบทความและสารคดีอื่น ๆ  ISSN 0125 0787 กำหนดออก เป็นรายสัปดาห์  เป็นนิตยสารแนวการเมืองที่อยู่มายาวนานที่สุดในประเทศไทย เป็นสื่อสิ่งพิมพ์  กำหนดออกครั้งแรกเมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2497 และได้หยุดพิมพ์ฉบับสุดท้าย คือ ปีที่ 66 ฉบับที่ 16 วันศุกร์ ที่ 28 ธันวาคม 2561 – วันพฤหัส ที่ 3 มกราคม 2562 รวมระยะเวลายาวนานถึง 66 ปี (รหัสวารสาร ส442) หอสมุดฯ ให้บริการฉบับเย็บเล่มที่ชั้น 3 อาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล  
สามารถตรวจสอบตัวเล่มได้ที่  http://www.opac.lib.su.ac.th/search/?searchtype=t&searcharg=%09สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์&sortdropdown
อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  https://www.matichonweekly.com/column/article_162753
2. หนังสือพิมพ์สยามรัฐ เป็นหนังสือพิมพ์ภาษาไทยเสนอข่าวทั่วไป ออกฉบับปฐมฤกษ์เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2493 โดยมี หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมทและนายสละ ลิขิตกุล เป็นผู้ร่วมก่อตั้ง และได้หยุดพิมพ์ฉบับสุดท้าย เดือนมกราคม 2562 รวมเป็นเวลา 69 ปี หอสมุดฯ บอกรับฉบับสุดท้าย ปีที่ 69 ฉบับที่ 23950 วันอังคารที่ 29 มกราคม 2562
หอสมุดฯ มีให้บริการฉบับปัจจุบัน-ฉบับย้อนหลัง 1 ปี ใช้บริการได้ที่ งานบริการวารสารและหนังสือพิมพ์ ชั้น 3 อาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล
สามารถติดตามข่าวสารในสยามรัฐออนไลน์ได้ที่   www.siamrath.co.th

Leave a Reply

Tags

blog CONSAL KPI PULINET การจัดการความรู้ การดูแลสุขภาพ การทำงาน การท่องเที่ยว การบริการ การปฏิบัติงานล่วงเวลา การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาตนเอง การพัฒนาบุคลากร การลงรายการ การศึกษาดูงาน การอ่าน การเรียนออนไลน์ กิจกรรมสำหรับเด็ก กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมห้องสมุด ความสุข ค่ายห้องสมุด งานบริการ ธรรมะ นวนิยาย นักเขียน บรรณารักษ์ บริการชุมชน ประกันคุณภาพ ภาพถ่าย ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วัด วันสำคัญ วารสาร สัมมนา สุขภาพ หนังสือ หนังสือบริจาค หนังสือและการอ่าน หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ห้องสมุด ห้องสมุด 24 ชั่วโมง อาหาร