ก้าวใหม่ของ The Nation

3 July 2019
Posted by Kasorn Sansuwan

            จากหนังสือพิมพ์ The Nation ฉบับประจำวันศุกร์ที 28 มิถุนายน 2562 ได้แจ้งข่าวว่า ตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 The Nation จะเปลี่ยนจากกระดาษ ไปเป็นออนไลน์แล้ว เพราะ The Nation ตระหนักว่า ในปัจจุบันผู้คนใช้เทคโนโลยีกันมากขึ้น เกือบทุกคนมีโทรศัพท์มือถือที่เข้าใช้อินเทอร์เน็ตได้ ผู้คนใช้ mobile banking แทนที่จะไปธนาคารด้วยตนเอง  เรานิยมสั่งซื้อสินค้าทางออนไลน์  คนค้าขายพยายามทำการค้าบนสื่อสังคมออนไลน์ที่เข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้น  

ในขณะที่รูปแบบของการสื่อสารกำลังเปลี่ยนแปลงไป ข้อมูล (Content) ก็ยังคงเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด  The Nation จึงปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงนี้ ด้วยการพัฒนารูปแบบใหม่ ให้สามารถเข้าถึงสังคมผู้อ่านได้มากแต่ยังคงใช้ความเก่งกาจ และรอบรู้ของคณะบรรณาธิการชุดเดิม นำเสนอข่าว รายงานพิเศษ การแสดงความคิดเห็น เหตุการณ์ต่าง ๆ ในปัจจุบัน ด้วยคุณภาพเช่นเดิม   

การเปลี่ยนแปลงรูปแบบของ The Nation ไปสู่ระบบออนไลน์นี้ The Nation ยังได้รวบรวมนักเขียน นักรายงานข่าว นักออกแบบกราฟิก นักสร้างสรรค์ เข้ามาผนึกกำลังด้วย เพื่อที่จะช่วยให้ The Nation ได้นำเสนอข่าวสาร ข้อมูลที่มีคุณภาพ ทั้งด้านธุรกิจ การเมือง การดำรงชีวิต เทคโนโลยี ศิลปะ และกีฬา ซึ่งมีภาพประกอบ วิดีโอคลิป ด้วย

ผู้อ่านสามารถติดตามอ่าน The Nation ฉบับออนไลน์ได้ที่ http://nationthailand.com/
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป
 

ฉบับสุดท้าย The Nation
June 28, 2019
VOLUME 43,
NO 55857

หอสมุดฯ มีหนังสือพิมพ์ The Nation  ให้บริการเฉพาะฉบับปีปัจจุบันและฉบับย้อนหลัง 1 ปี
ติดต่อขอใช้บริการได้ที่ งานบริการวารสารและหนังสือพิมพ์ ชั้น 3 อาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล
 
 

Leave a Reply

Tags

blog CONSAL KPI PULINET การจัดการความรู้ การดูแลสุขภาพ การทำงาน การท่องเที่ยว การบริการ การปฏิบัติงานล่วงเวลา การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาตนเอง การพัฒนาบุคลากร การลงรายการ การศึกษาดูงาน การอ่าน การเรียนออนไลน์ กิจกรรมสำหรับเด็ก กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมห้องสมุด ความสุข ค่ายห้องสมุด งานบริการ ธรรมะ นวนิยาย นักเขียน บรรณารักษ์ บริการชุมชน ประกันคุณภาพ ภาพถ่าย ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วัด วันสำคัญ วารสาร สัมมนา สุขภาพ หนังสือ หนังสือบริจาค หนังสือและการอ่าน หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ห้องสมุด ห้องสมุด 24 ชั่วโมง อาหาร