Category Archives: สุขภาพ

โรคกระดูกพรุน ภัยเงียบสำหรับผู้หญิง

31 August 2019
Posted by rungtiwa

          โรคกระดูกพรุนมักจะพบในเพศหญิงมากกว่าเพศชายที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป ร่างกายจะมีการสลายกระดูกสูงกว่าการสร้างใหม่ ทำให้เนื้อมวลกระดูกลดลง เพราะคนไทยขาดการป้องกันและการดูแลที่ถูกต้อง โรคกระดูกพรุนมักจะไม่แสดงอาการ จะเป็นโดยไม่รู้ตัว สำหรับผู้หญิงวัยใกล้หมดประจำเดือน กระดูกจะสลายตัวอย่างรวดเร็วกว่าปกติถึง 5 เท่า เนื่องจากระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนที่ลดลง ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้หญิงมีโอกาสเป็นโรคกระดูกพรุนมากกว่าผู้ชาย ยังมีอีกหลายปัจจัยที่ทำให้ผู้หญิงเป็นโรคกระดูกพรุนมากขึ้น …

"โรคซึม-เศร้า"

          การฆ่าตัวตายที่เราพบเห็นเป็นข่าวในปัจจุบันนี้  หากอ่านข้อมูลและเนื้อหาของข่าวแล้วพบว่า  สาเหตุส่วนใหญ่ของการฆ่าตัวตายนั้นมาจากป่วยเป็น “โรคซึมเศร้า”  โรคซึมเศร้าเป็นโรคทางจิตเวชที่คุกคามคนทั่วโลก จากผลการทำวิจัยของธนาคารโลกร่วมกับมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด  คาดการณ์ว่าในปี 2020 โรคซึมเศร้าจะกลายเป็นปัญหาสาธารณสุขระดับโลกอันดับที่ 2 รองลงมาจากโรคหัวใจหลอดเลือด เพราะปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมที่กดดันการใช้ชีวิตของผู้คนมากขึ้น  โดยจากข้อมูลในปี 2559 ของการศึกษาสถานการณ์โรคซึมเศร้าของกรมสุขภาพจิตพบว่ามีคนไทยป่วยเป็นโรคซึมเศร้ามากกว่า 12 ล้านคน และเป็นผู้ป่วยที่ไม่ได้พบแพทย์มากกว่า 1 …

ดูแลพ่อแม่ยามแก่เฒ่า

บทประพันธ์ ของท่านสุนทรภู่  ได้กล่าวไว้ เกี่ยวกับพ่อแม่ของเราดังนี้
“เมื่อแก่เฒ่าหมายเจ้าช่วยรับใช้ 
เมื่่อยามไข้หมายเจ้าช่วยรักษา
เมื่อยามถึงวันตายวายชีวา
หวังลูกช่วยปิดตาเมื่่อสิ้นใจ”
คุยกับเพื่่อน ๆ เรื่องพ่อแม่ ที่ท่านมีอาการป่วย หรือไม่สบาย คนเป็นลูก ก็ต้องไปดูแลปรนนิบัติ รับใช้ พาไปหาหมอ  และรักษากันตามอาการของโรค  ทำให้ขาดงานบ่อย ข้าพเจ้าได้ข่าวว่าพ่อของพี่พัชรี …

เมื่อคนในครอบครัวปวยเป็นมะเร็ง

28 February 2019
Posted by rungtiwa

          การเจ็บป่วยเป็นเรื่องปกติที่ทุกคนต้องเคยเจ็บป่วยกันเพราะร่างกายเกิดการอ่อนแอ การเจ็บป่วยบางประเภท เช่น เป็นไข้หวัด มันจะมีอาการเตือนแสดงให้เห็นชัดเจนว่าเราเป็นหวัด แต่กับโรคมะเร็งมันไม่อาการบ่งบอกมาก่อนเลยว่าเป็นอาการของคนที่เป็น แรงกายแข็งแรง ไม่เจ็บป่วย ไม่อาการใด ตัวผู้ป่วยเองก็ไม่ได้สังเกตุความผิดปกติของร่างกายตัวเอง คิดว่าตัวเองไม่ได้ปวดหัว ต้วร้อน กินเที่ยว นอน ทำงาน

สุขภาพ(กาย-ใจ)ดี ไม่มีขาย

28 February 2019
Posted by Karuna Srijareon

        ปกติ เลิกงานแล้วดิฉันจะเดินทางกลับบ้านด้วยรถตู้ ซึ่งวิ่งผ่านแถวบ้านของดิฉัน ยกเว้นช่วงที่ต้องปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (OT) เลิกงาน 4 ทุ่ม ไม่สามารถกลับบ้านได้ ก็จะมาพักกับพี่กาญ พี่ที่ทำงานเดียวกัน หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจแล้ว บางคืนก็มานั่งเล่าสู่กันฟัง เรื่องโน่น นั่นนี่ ไปเรื่อย

การดูแลสุขภาพกาย สุขภาพใจ และการรักษาอาการป่วยโดยไม่ใช้ยา

 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2561 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากรได้จัดโครงการสัมมนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เรื่อง การพัฒนาจิตจากภายในสู่ภายนอก : สุขภาพดีจุดเริ่มต้นสู่การทำงานที่เป็นเลิศ ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม …

อาการติดโทรศัพท์มือถือเราเข้าข่ายไหมนะ?

19 September 2018
Posted by Kasorn Sansuwan

             สังคมในยุคปัจจุบันการติดต่อสื่อสารโดยใช้โทรศัพท์มือถือนับว่าเป็นสิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวัน แต่บางกลุ่มมีพฤติกรรมติดอยู่กับการเล่นโทรศัพท์มือถือตลอดเวลา พฤติกรรมเหล่านี้ จะถูกวินิจฉัยว่าเป็นอาการโนโมโฟเบีย (nomophobia) หรือติดโทรศัพท์มือถือ
             โนโมโฟเบีย (nomophobia) มาจากคำว่า …

Previous Posts

Tags

blog CONSAL KPI PULINET การจัดการความรู้ การดูแลสุขภาพ การทำงาน การท่องเที่ยว การบริการ การปฏิบัติงานล่วงเวลา การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาตนเอง การพัฒนาบุคลากร การลงรายการ การศึกษาดูงาน การอ่าน การเรียนออนไลน์ กิจกรรมสำหรับเด็ก กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมห้องสมุด ความสุข ค่ายห้องสมุด งานบริการ ธรรมะ นวนิยาย นักเขียน บรรณารักษ์ บริการชุมชน ประกันคุณภาพ ภาพถ่าย ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วัด วันสำคัญ วารสาร สัมมนา สุขภาพ หนังสือ หนังสือบริจาค หนังสือและการอ่าน หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ห้องสมุด ห้องสมุด 24 ชั่วโมง อาหาร