ขาเทียม จากวัสดุอะลูมิเนียม

 

สุขภาพเป็นเรื่องสำคัญยิ่ง  ไม่ว่าจะอยู่ในช่วงของวัยใด เด็ก  วัยรุ่น  ผู้ใหญ่ หรือวัยใกล้ชรา  ของเยี่ยมของฝากที่มักจะขาดไม่ได้คือ ผลิตภัณฑ์จากนม  ทำให้ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ก่อนเทศกาลปีใหม่ ถึง วาเลนไทม์ ที่ผ่านไป ของฝากที่ลูกหลาน เพื่อนสนิท มิตรสหาย นำมาเยี่ยมเยียน คงไม่พ้นนมที่ดีทีสุด
และเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ ได้รับข่าวสารว่าวันนี้ เป็นวันทหารผ่านศึก ซึ่งก็จะเห็นแต่ทหารที่ได้รับบาดเจ็บและทุพลภาพ ทางร่างกาย จนถึงขั้นพิการ เช่น ตา แขน และขา เป็นต้น  ทำให้คิดว่า เราจะสามารถช่วยเหลือพวกท่านได้อย่างไรบ้าง ในเมื่อท่านทั้งหลายได้เสียสละเพื่อบุคคลในชาติ และประเทศชาติมาแล้ว  ดังนั้นจะรอช้าไม่ได้แล้ว รีบหาข้อมูลทันที่ และก็พบว่า  ไปรษณีย์ไทย ร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ เชิญชวนประชาชนชาวไทย  ส่งมอบของขวัญให้แก่ผู้พิการ โดยการร่วมส่งวัสดุอะลูมิเนียมใช้แล้ว เพื่อจัดทำอุปกรณ์ขาเทียม ได้แก่ เบ้าแกนหน้าแข้ง เท้าเทียม และไม้เท้า สำหรับผู้พิการที่ขาดแคลนรายใต้ โครงการบริจาคอะลูมิเนียมเพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทาน ซึ่งอะลูมิเนียมประมาณ 1 กิโลกรัม สามารถจัดทำขาเทียมพระราชทานได้ 1 ข้าง ทำให้เรานึกถึงฝากระป่องอลูมิเนียมที่เรามีอยู่อย่างมากมาย ถ้าทิ้งไว้สุดท้ายก็เป็นเพียงเศษขยะที่ไร้คุณค่า เราต้องทำให้เกิดคุณค่า ดังคำกล่าวของ พญ.ดารณ๊ สุวพันธ์ ผอ.ศูนย์สิริธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรณภาพทงการแพทย์แห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธรณสุข ” การใช้ขาเทียมทำให้คุณภาพชีวิตคนพิการดีขึ้นอย่างชัดเจน สมมุติว่าคนหนึ่งขาขาดข้างหนึ่ง หากไม่ใช้ขาเทียมก็จะต้องใช้ไม้ค้ำยัน หรือต้องนั่งรถนั่งคนพิการไปตลอดชีวิต แต่ถ้าให้ขาเทียมอย่างถูกต้องเหมาะสม เขาก็สามารถเดินได้ เข้าสู่สังคม ประกอบอาชีพได้ เคี๋ยวนี้อาจไม่รู้เลยว่าใครขาขาด หากเขาใส่กางเกง  หรือแมัแต่ใส่กระโปรง เพราะการเดินจะใกล้เคียงกับปกติมาก ” ข้อมูลจาก : เดลินิวส์ -X-ray – สุขภาพ เมือรวบรวมได้แล้ว ให้ส่งทางไปรษณีย์ ไปที่ กรมควบคุมมลพิษ เลขที่ 92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน เขตพญาไทย กรุงเทพ 10400 และวงเล็บ ( วัสดุอะลูมิเนียมใช้แล้ว ) ถ้าใครมีวัสดุอลูมีเนียมอยู่แล้วเชิญชวนร่วมกัน ทำสิ่งที่มีคุณค่าต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะคะ
 

Leave a Reply

Tags

blog CONSAL KPI PULINET การจัดการความรู้ การดูแลสุขภาพ การทำงาน การท่องเที่ยว การบริการ การปฏิบัติงานล่วงเวลา การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาตนเอง การพัฒนาบุคลากร การลงรายการ การศึกษาดูงาน การอ่าน การเรียนออนไลน์ กิจกรรมสำหรับเด็ก กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมห้องสมุด ความสุข ค่ายห้องสมุด งานบริการ ธรรมะ นวนิยาย นักเขียน บรรณารักษ์ บริการชุมชน ประกันคุณภาพ ภาพถ่าย ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วัด วันสำคัญ วารสาร สัมมนา สุขภาพ หนังสือ หนังสือบริจาค หนังสือและการอ่าน หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ห้องสมุด ห้องสมุด 24 ชั่วโมง อาหาร