ความประทับใจ

ดิฉันทำงาน ณ หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์เป็นระยะเวลาถึง 36 ปี หากนับเวลาคร่าวๆเป็นชั่วโมง เฉลี่ยแล้วเวลาที่อยู่บ้านน้อยกว่าที่ทำงาน ดิฉันจึงรักที่นี่มาก ตลอดระยะเวลาตั้งแต่วันแรกจนถึงปัจจุบันที่ใช้ชีวิตที่นี่ เห็นการเติบโตของหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ที่เจริญรุ่งเรืองเป็นลำดับ ทั้งสิ่งปลูกสร้างและทรัพยากรสารสนเทศ
จากหอสมุดฯ ที่เป็นอาคาร 2 ชั้น ซึ่งปัจจุบันคือสถาบันวิจัยและพัฒนา เปลี่ยนเป็นอาคาร 4 ชั้น แล้วขยายไปยังอาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ตามลำดับ จากหนังสือหลักหมื่น สู่หลักแสน จากตู้บัตรรายการเป็นหน้าจอคอมพิวเตอร์ จากนักศึกษาวัยใสๆที่เข้ามาใช้บริการของหอสมุด ฯ ไปเป็นบัณฑิต สู่เส้นทางอาชีพที่เลือก จากอาจารย์หนุ่มสาว สู่ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ จนถึงอธิการบดี
การเห็นนักเรียน นักศึกษา บุคลากร และคณาจารย์ เข้าๆออกๆหอสมุด ฯ เพื่อยืมหนังสือหรือเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในหอสมุด ฯ ดิฉันมองด้วยความภาคภูมิใจและมีความสุข ที่เป็นส่วนเล็กๆ ขององค์กรที่ทำหน้าที่บริการสารสนเทศที่ทำงานเบื้องหลังอย่างเงียบๆ
ทุกวันไม่เคยเบื่อในหน้าที่ ทุกวันคือการทำงานในหน่วยงานที่เป็นขุมความรู้ ทุกวันเป็นการสั่งสมประสบการณ์ สองเดือนสุดท้ายของการทำงานในหอสมุดๆ ดิฉันพยายามถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้รับจากผู้บังคับบัญชา พี่น้องผองเพื่อน รวมถึงน้องๆที่เป็นทายาทรุ่นต่อไป ปลูกฝังให้เขารักและภาคภูมิใจในการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ให้หอสมุดของเรา เป็นที่คิดถึงตลอดเวลา
ขอบคุณโชคชะตาที่ได้นำดิฉันมาทำงานที่นี่  หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ อันเป็นที่รัก
 
 

Leave a Reply

Tags

blog CONSAL KPI PULINET การจัดการความรู้ การดูแลสุขภาพ การทำงาน การท่องเที่ยว การบริการ การปฏิบัติงานล่วงเวลา การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาตนเอง การพัฒนาบุคลากร การลงรายการ การศึกษาดูงาน การอ่าน การเรียนออนไลน์ กิจกรรมสำหรับเด็ก กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมห้องสมุด ความสุข ค่ายห้องสมุด งานบริการ ธรรมะ นวนิยาย นักเขียน บรรณารักษ์ บริการชุมชน ประกันคุณภาพ ภาพถ่าย ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วัด วันสำคัญ วารสาร สัมมนา สุขภาพ หนังสือ หนังสือบริจาค หนังสือและการอ่าน หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ห้องสมุด ห้องสมุด 24 ชั่วโมง อาหาร