ถุงพลาสติกหมดแล้วจ้า… มีกระเป๋าผ้ามาทดแทน

 

หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม ได้จัดทำถุงพลาสติก รุ่นแรกเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยการริเริ่มของหัวหน้าฝ่ายบริการขณะนั้น (นางสมปอง มิสสิตะ) เพราะคำนึงถึงวัสดุการศึกษา อันเป็นสมบัติของส่วนรวม เมื่อหน้าฝนย่างกรายเข้ามา หนังสือของหอสมุดก็จะต้องมีอันเปียกปอน ชำรุด เป็นส่วนใหญ่ ทางหอสมุดฯ จึงได้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการทุกท่าน รูปลักษณ์ของถุงพลาสติก ใบแรก พื้นสีขาว มีตราสัญญลักษณ์เป็นรูปองค์พระพิฆเนศ   บนถุงระบุรายละเอียดของ หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ เช่น เวลาเปิด- บริการ ของหสมุด ฯทั้งภาคปกติ และภาคฤดูร้อน  เว็ปไซต์ของหอสมุด  www.snamcn.lib.su.ac.th  ด้วยตัวอักษรสีเขียว   (คล้ายๆถุงยาโรงพยาบาล มีหลายคนบอก )  รุ่นที่ ๒ จัดทำในปี พ.ศ. ๒๕๕๕  รุ่นนี้ปรับเปลี่ยนโฉมใหม่หมด  โดยใช้ตราสัญญลักษณ์แทนว่า  SUS Library เป็นโลโก้แทน และมีการประดิษฐ์คิดคำที่สื่อความหมายถึงหอสมุดศิลปกร มากขึ้น เช่น คิดถึงศิลปากรนึกถึงหอสมุด คิดถึงสระแก้ว นึกถึงหอสมุด คิดถึงสนามจันทร์ นึกถึงหอสมุด คิดถึงทับแก้ว นึกถึงหอสมุด  คิดถึงเพื่อน นึกถึงหอสมุด คิดถึงอาจารย์ นึกถึงหอสมุด ไม่คิดถึงใครเลย ก็ขอให้นึกถึงหอสมุด รุ่นที่ ๓ จัดพิมพ์เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๗  ( ดังภาพประกอบ ) และได้ใชัจนถึงวันที่  ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐ เป็นใบสุดท้าย (หมดแล้วจริง ๆ ) แต่ผู้ใช้บริการหอสมุด ฯ ไม่ต้องกังวลว่าจะไม่มีถุง สำหรับใส่หนังสืออีกแล้ว เพราะสำนักหอสมุด ฯ มีนโยบายจัดทำกระเป๋าผ้า ขึ้นมาทดแทน โดยเริ่มให้บริการตั้งแต่ ตุลาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นมา ภายใต้ชื่อว่า library makes us smart กระเป๋าผ้าสำหรับคนรักหนังสือ เพื่อลดภาวะโลกร้อน ผู้มีสิทธิ์ใช้บริการ ได้แก่ นักศึกษา นักเรียนโรงเรียนสาธิต มศก. และบุคลากรของมหาวิทยาลัยศิลปากร ทุกวิทยาเขต ยืมได้ ๑ คน/ ๑ใบ   ชำรุด/สูญหาย เสียค่าปรับ  ๑๐๐  บาท ขอใช้บริการยืม-คืน ได้ที่หอสมุดทั้ง ๓ วิทยาเขต   หรือถ้าท่านใดประสงค์จะมีกระเป๋าผ้าไว้เป็นที่ระลึกสักใบ ทางหอสมุด ฯ มีวางจำหน่าย ๒ รุ่น สีดำราคาใบละ  ๑๕๐ บาท  สีเขียวใบเล็ก ราค่ใบละ ๑๒๐  สนใจติดต่อได้ ณ.เคาน์เตอร์ยืม-คืน  นะคะ

Leave a Reply

Tags

blog CONSAL KPI PULINET การจัดการความรู้ การดูแลสุขภาพ การทำงาน การท่องเที่ยว การบริการ การปฏิบัติงานล่วงเวลา การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาตนเอง การพัฒนาบุคลากร การลงรายการ การศึกษาดูงาน การอ่าน การเรียนออนไลน์ กิจกรรมสำหรับเด็ก กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมห้องสมุด ความสุข ค่ายห้องสมุด งานบริการ ธรรมะ นวนิยาย นักเขียน บรรณารักษ์ บริการชุมชน ประกันคุณภาพ ภาพถ่าย ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วัด วันสำคัญ วารสาร สัมมนา สุขภาพ หนังสือ หนังสือบริจาค หนังสือและการอ่าน หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ห้องสมุด ห้องสมุด 24 ชั่วโมง อาหาร