Tag Archives: หนังสือและการอ่าน

ประสบความสำเร็จเพราะอ่านหนังสือ

5 April 2019
Posted by Kasorn Sansuwan

             การอ่านเป็นการเรียนรู้ที่ไม่สิ้นสุด เป็นการเปิดโลกทัศน์ของเราให้กว้างขึ้น ช่วยเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ เราจะประสบความสำเร็จได้ ด้วยการอ่านหนังสือ การอ่านหนังสือ แบ่งออกเป็น 2 แนวทางคือ
         – อ่านเพื่อใช้ในการทำงาน ไม่ควรใช้เวลาในการอ่านมาก ควรอ่านแบบคร่าว ๆ
    …

ใครมีความสุขคนนั้นชนะ

หนังสือเล่มนี้แนะวิธีการสร้างความสุขโดยที่ไม่ต้องหาไกลที่ไหน เพราะความสุขแท้จริงแล้วอยู่รอบตัวเรา คุณอะเอะนิชิ อะกิระ จะมาแนะวิธีง่ายๆ ที่ทำให้ตัวเองมีความสุข ผู้เขียนทำการวิจัยค้นคว้าเกี่ยวกับจุดร่วมของคนที่มีความสุขมานาน รวมถึงรับฟังปัญหาของผู้คนจำนวนมาก ผู้เขียนจึงหวังว่าหนังสือเล่มนี้จะจุดประกายการใช้ชีวิตของเราให้มีความสุขมากขึ้น
บทที่ 1 การสร้างพื้นที่สำหรับเรียกความสุข

  1. บนโต๊ะมีสิ่งของที่ไม่จำเป็นกี่ชิ้น ให้สังเกตโต๊ะทำงานว่า มีสภาพแบบไหน เอกสาร เครื่องเขียนจัดเป็นระเบียบหรือไม่ คำถามนี้เหมือนเป็นคำบอกใบ้ว่าคนที่โต๊ะทำงานรก คือ คนที่มีเรื่องราวต่างๆ

Life Coach เริ่มต้นที่ความคิด ชีวิตเปลี่ยนได้


หนังสือเล่มนี้แนะการดำเนินชีวิต ช่วยให้เราจัดการชีวิตให้มีความสุข ประสบความสำเร็จได้ โดยเลือกปฏิบัติจากครูที่ดี เนื้อเรื่องอ่านเข้าใจง่าย มีความหลากหลายของเนื้อหา เช่น เปิดตัวครู คนขี้เหนียวเกลือเรียกแม่ คนช่างเอาเปรียบ เธอถนัดเรื่องดูถูกคน ทำงานให้มีความสุข เก่งไม่เท่าไหร่แต่ขยันสุดยอด  ความกระตือรือร้นที่เขามี คนประหยัด เธอคือคนที่มีวินัยในตนเอง คนมีหนี้ และคนหนี้หนี เรื่องที่สรุปเป็นเรื่องที่ชอบและสนใจเป็นการส่วนตัวคะ
เปิดตัวครู

โบนัสสำหรับนักอ่าน

โบนัสสำหรับนักอ่าน  เป็นความคิดริเริ่มของหัวหน้าหอสมุด ฯ ( คุณสมปอง มิสสิตะ) ที่คำนึงถึงประโยชน์ของผู้อ่านเป็นหลัก  จึงเกิดกิจกรรมนี้ ตามมาซึ่งจากเดิมที่หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ได้จัดโครงการยืมไม่อั้น
อันเป็นการเพิ่มโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา บุคคลากร ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่สังกัดคณะวิชา (พระราชวังสนามจันทร์ )ได้เข้าถึงแหล่งสารนิเทศและทรัพยากรต่างๆ ที่หอสมุดฯ เรามีอยู่เป็นจำนวนมาก …

คนังกับไม้ไผ่

2 July 2015
Posted by Kasinee Pensiri

Image
ตั้งชื่อแบบนี้ บางคนเอ๊ะ เรื่องเกี่ยวกับอะไร แต่บางคนอาจจะนึกไปถึงเรื่องๆหนึ่งนั่นคือ เงาะป่า  ที่ครั้งหนึ่งเคยนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์สมัยนั้นนำแสดงโดย จตุพร ภูอภิรมย์  (ซบพลา) , ศศิธร ปิยกาญจน์ (ลำหับ), ภิญโญ ปานนุ้ย (ฮเนา), ปู จินดานุช (คนัง) แต่หลังจากนั้นก็ไม่มีใครนำมาสร้างอีก  …

ผจญภัยในป่าดงพงพีกับนักประพันธ์ชั้นครู

20 November 2013
Posted by sunee

   “การอ่านทำให้เป็นคนโดยสมบูรณ์”  ฟรานซิส เบคอน ได้นิยามประโยคนี้ไว้ให้คนเราได้เห็นถึงความสำคัญของเรียนรู้จากการอ่านหนังสือ หนังสือทุกประเภทล้วนให้ความรู้ให้สาระให้ความบันเทิงและให้จินตนาการแก่ผู้อ่านทั้งสิ้น และด้วยความสามารถของผู้แต่งหรือนักประพันธ์แต่ละคนที่มีแนวถนัดเป็นของตนเอง ผสานด้วยศิลปะในทางวรรณศิลป์ที่สามารถทำให้ผู้อ่านหนังสือมีความรู้สึกโลดแล่นไปกับตัวอักษรตลอดเรื่องที่อ่าน โดยเฉพาะ หนังสือนวนิยาย ซึ่งครั้งนี้ดิฉันเจาะจงถึงนวนิยายแนวผจญภัยในป่าดงพงพีที่เนื้อเรื่องสนุกชวนติดตาม ทั้งตื่นเต้น เร้าใจและต้องคอยลุ้นตลอดเวลาที่อ่าน ชนิดวางแทบไม่ลงที่เดียว (สำหรับผู้ที่ชื่นชอบแนวนี้)
   ก่อนจะกล่าวถึงนวนิยายแนวนี้ของไทยเรา จะขอกล่าวถึงนักเขียนของต่างประเทศสักเล็กน้อยเพราะนักเขียนท่านนี้นั้นเป็นแรงบันดาลใจและมีอิทธิพลต่อนักเขียนนวนิยายแนวผจญภัยในพงไพรของไทยในด้านโครงเรื่องอย่างสำคัญคือ เซอร์เฮ็นรี่ ไรเดอร์ แฮกการ์ด (Sir …

การอ่าน มาอ่าน กันเถอะ

28 February 2013
Posted by naiyana

การอ่าน คือกระบวนการถ่ายทอดความหมายของตัวอักษร หรือสัญลักษณ์ในรูปของความคิดและความเข้าใจ ซึ่งตรงกับจุดมุ่งหมายของตัวอักษรที่ผู้เขียนต้องการให้ผู้อ่านเข้าใจ มิใช่อ่านเพียงสะกดตัวอักษรถูกต้อง เหมือนการหัดอ่าน ก  กะ ก กา แต่ต้องสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองได้ ตั้งแต่ การอ่านตำราวิชาการ อ่านหนังสือพิมพ์ อ่านบทความจากวารสาร ฯลฯ
 การสร้างนิสัยให้รักการอ่าน
1.เลือกวิธีอ่านให้เหมาะสมกับประเภทของหนังสือ เช่น ประเภทร้องแก้ว …

Previous Posts

Tags

blog CONSAL KPI PULINET การจัดการความรู้ การดูแลสุขภาพ การทำงาน การท่องเที่ยว การบริการ การปฏิบัติงานล่วงเวลา การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาตนเอง การพัฒนาบุคลากร การลงรายการ การศึกษาดูงาน การอ่าน การเรียนออนไลน์ กิจกรรมสำหรับเด็ก กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมห้องสมุด ความสุข ค่ายห้องสมุด งานบริการ ธรรมะ นวนิยาย นักเขียน บรรณารักษ์ บริการชุมชน ประกันคุณภาพ ภาพถ่าย ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วัด วันสำคัญ วารสาร สัมมนา สุขภาพ หนังสือ หนังสือบริจาค หนังสือและการอ่าน หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ห้องสมุด ห้องสมุด 24 ชั่วโมง อาหาร