Tag Archives: ความสุข

คิดบวกชีวิตบวกเทคนิคคิดดีมีความสุข

6 July 2017
Posted by Kasorn Sansuwan

การกระทำทุกอย่างไม่ว่าเล็กหรือใหญ่มีจุดเริ่มต้นมาจากความคิด ความคิดมีทั้งด้านดีและด้านร้าย นั่นก็คือความคิดเชิงบวกและความคิดเชิงลบ  การคิดบวกคือการที่เราคิดในแง่ดี  ไม่คิดในแง่ที่ทำร้ายตนเอง คนที่คิดบวกย่อมจะส่งผลจากจิตใจไปสู่ร่างกาย เป็นคนที่มีสุขภาพที่ดี เป็นคนที่มองโลกในแง่ดี หรือคนที่คิดบวกมักจะเป็นคนที่แข็งแรงกว่าคนที่มองโลกในแง่ร้าย การมองโลกในแง่ดีจะทำให้เรามีสติในการแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นอย่างมีเหตุผล
จากการศึกษาของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ยืนยันว่าคนที่คิดเชิงบวกจะมีอายุยืนกว่าคนที่คิดในเชิงลบ เมื่อเราเป็นคนที่คิดดี่ก็ย่อมทำให้สิ่งต่าง ๆ ออกมาดี การคิดเชิงบวก หรือการมองโลกในแง่ดี มีหลักธรรมต่าง ๆ …

ชวนอ่านหนังสือ…องค์กรแห่งความสุข

11 December 2015
Posted by Kasorn Sansuwan

22222สังคมปัจจุบันมีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมากขึ้นหลายสิ่งมีการเปลี่ยนแปลงทั้งองค์กรและหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาคเอกชน ภาครัฐ ตัวเราเองก็มีความจำเป็นที่จะต้องปรับตัวตามไปด้วยเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ทั้งด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทำงาน และด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ ซึ่งหากไม่มีวางแผนและเตรียมความพร้อม ไม่มีการจัดการที่ดีก็จะทำให้เครียด และไม่มีความสุขในการทำงาน การสร้างความสุขในองค์กร (Happy Workplace)  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้สนับสนุนการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาวะให้เกิดขึ้นในองค์กร ตามแนวทางแห่งความสุข 8

จิตแจ่มใส ดอกไม้บาน : ศิลปะแห่งความสุขในทุกองศาของชีวิต

19 July 2015
Posted by Kasorn Sansuwan

66พระไพศาล วิสาโล. (2544). จิตแจ่มใส ดอกไม้บาน : ศิลปะแห่งความสุขในทุกองศาของชีวิต. กรุงเทพฯ: มูลนิธิสุขภาพไทย.
             การต่อสู้แข่งขันในสังคมยุคปัจจุบัน ก่อให้เกิดความเครียดทำให้มีความสุขน้อยลง คนในปัจจุบันเป็นคนทุกข์ง่าย และสุขยาก ไม่มีอะไรที่ทำให้เราเป็นทุกข์ได้มากเท่ากับจิตใจของเราเอง จะทุกข์หรือสุข “อยู่ที่ใจ” เราต้องมีความสุขกับการทำงานต้องให้ความรัก ความใจใส่แก่งานทุกชิ้นที่เราทำ ไม่ว่าเป็นงานอะไร

ความสุข 360 องศา

25 January 2015
Posted by Kasorn Sansuwan

    11111111  พูดถึงความสุขแล้ว ใครก็อยากมีความสุขด้วยกันทั้งนั้นบางคนพบความสุขของตัวเองได้ง่าย บางคนหาเท่าไรก็ไม่เจอ บางคนความสุขอยู่แค่ใกล้ๆ ก็ยังมองไม่เห็น ความสุขของแต่ละคนก็จะแตกต่างกันออกไป ความสุขนั้นมันหมุนเวียนอยู่รอบๆ ตัวเรา เพียงแต่เราต้องใช้ใจสัมผัสเท่านั้นถึงจะเจอความสุข ได้อ่านหนังสือเรื่อง 360 องศาความสุขอยู่รอบตัวเรา โดยเนื้อหาจะแบ่งช่วงความสุขของชีวิตในแต่ละวัยที่มีความแตกต่างกันให้เห็นกันอย่างชัดเจน เช่น – เด็กทารก-วัยเด็ก (อนุบาล-ป.6) จะมีความสุขทุกครั้งเมื่อถูกโอบกอดด้วยสัมผัสที่อบอุ่น อ่อนโยนและเต็มไปด้วยความรักจากมารดา ได้ของเล่น

Happy Workplace : องค์กรแห่งความสุข

24 January 2015
Posted by kobkul

                เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2557 ได้เข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง การพัฒนาเพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ ห้องประชุม ชั้น 3 มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ ผู้บรรยายหัวข้อ เรื่อง

15 ข้อฝึกหาความสุขแบบตัดตรง

31 August 2013
Posted by kobkul

สิ่งดีๆ ทำได้ไม่ยาก เริ่มต้นวันละนิด ไม่มีใครสมบูรณ์แบบ
1. ฝึกมองตัวเองให้เล็กเข้าไว้ หมายความว่า จงเป็นคนตัวเล็ก อย่าเป็นคนตัวใหญ่ จงเป็นคนธรรมดา อย่าเป็นคนสำคัญ เวลามีอะไรเกิดขึ้นกับเรา อย่าไปให้ความสำคัญกับตัวเองมาก อย่าปล่อยให้จิตใจวนไปวนมากับความรู้สึกของตัวเอง เหมือนจมอยู่ในอ่าง ลองเปิดตามองไปรอบๆ แล้วมองให้เห็นว่า คนบนโลกนี้มีมากมายแค่ไหน ตัวเราไม่ได้เป็นศูนย์กลางของโลก ดังนั้นก็อย่าไปให้ความสำคัญกับมันมากนัก …

วิธีทำให้ชีวี…มีความสุขทุก ๆ วัน

เมื่อวันศุกร์สัปดาห์ที่สองของเดือนสิงหาคม ไปร่วมรับฟังการบรรยายทางวิชาการหัวข้อ จิตสำนึกเพิ่อการสร้างสุขในองค์กร ด้วยการคิดดี คิดบวก ทำให้ทราบว่า  คนที่มีความสุขไม่ใช่คนที่ประสบความสำเร็จครั้งแล้วครั้งเล่า  คนที่ไม่มีความสุขก็ไม่ใช่คนที่ล้มเหลวอยู่เสมอๆ สิ่งที่แตกต่างก็คือ คนที่ไม่มีความสุขจะใช้เวลาคิดถึงแต่เหตุการณ์ที่เลวร้าย ในขณะที่คนมีความสุขมักจะแสวงหาโอกาสและมุมมองใหม่ ๆ ให้กับตนเองตลอดเวลา
  😉 คุณไม่จำเป็นต้องชนะทุกครั้ง  คนที่ชอบแข่งข้น คนที่อยากจะชนะตลอดเวลานั้น …

Previous Posts

Tags

blog CONSAL KPI PULINET การจัดการความรู้ การดูแลสุขภาพ การทำงาน การท่องเที่ยว การบริการ การปฏิบัติงานล่วงเวลา การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาตนเอง การพัฒนาบุคลากร การลงรายการ การศึกษาดูงาน การอ่าน การเรียนออนไลน์ กิจกรรมสำหรับเด็ก กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมห้องสมุด ความสุข ค่ายห้องสมุด งานบริการ ธรรมะ นวนิยาย นักเขียน บรรณารักษ์ บริการชุมชน ประกันคุณภาพ ภาพถ่าย ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วัด วันสำคัญ วารสาร สัมมนา สุขภาพ หนังสือ หนังสือบริจาค หนังสือและการอ่าน หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ห้องสมุด ห้องสมุด 24 ชั่วโมง อาหาร